| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


THE PROCESS OF BELIEF / PROCES WIARY (2002)

1. Supersonic (Gurewitz)
2. Prove It (Graffin)
3. Can't Stop It (Gurewitz)
4. Broken (Gurewitz)
5. Destined For Nothing (Graffin)
6. Materialist (Graffin)
7. Kyoto Now! (Graffin)
8. Sorrow (Gurewitz)
9. Epiphany (Graffin)
10. Evangeline (Gurewitz)
11. The Defense (Gurewitz)
12. The Lie (Graffin)
13. You Don't Belong (Gurewitz)
14. Bored and Extremely Dangerous (Graffin)
15. Shattered Faith (Graffin) japońska i australijska wersja albumu1. Supersonic

Well, I am not making haste or could it be haste is making me
What's time but a thing to kill or keep or buy or lose or live in
I gotta go faster, keep up the pace
Just to stay in the human race

I could go supersonic, the problem's chronic
Tell me does life exist beyond it?
When I need to sate, I just accelerate
Into oblivion
Into oblivion yah yah yah yah yah ya-ahn

Well here I go again, everything is alien
How does it feel to be outstripped by the pace of cultural change?
My deeds are senseless and rendered meaningless
When measured in that vein

I won't lie, it's exciting
When I try to decide things
I just want to live decently, meaningfully
I'm in misery
(pace setters, go getters)
(rat racers, forgetters)
(researchers, berserkers)
(strategies to help the workers)
(new time saving devices)
(quick vices, no crisis)
(brevity, dependency)
(digital efficiency)


1. Ponaddźwiękowy (tłum. Nikt)

cóż, ja się nie spieszę ale może jest tak, że pośpiech stwarza mnie*
czymże jest czas jeśli nie rzeczą, którą można zabić lub zatrzymać albo kupić albo stracić albo w niej żyć
muszę biec szybciej, utrzymać to tempo
żeby nadążyć za ludzką rasą

mógłbym poruszać się z prędkością ponaddźwiękową, ten problem jest chroniczny
powiedz mi czy życie istnieje też po tamtej stronie?
kiedy potrzebuję zaspokojenia, po prostu przyspieszam
prosto w niepamięć**
w niepa niepa niepa niepa niepa niepamięć

i znów przechodzę przez to samo, wszystko jest obce
jakie to uczucie zostać zdystansowanym przez tempo kulturowych zmian?
moje czyny są bezsensowne i uznane za bez znaczenia
gdy są mierzone w ten sposób

nie będę kłamał, to jest ekscytujące
kiedy próbuję na coś się zdecydować
chcę po prostu żyć przyzwoicie, znacząco
cierpię
(ludzie dyktujący tempo, ludzie przedsiębiorczy)
(biorący udział w wyścigu szczurów, nierozważni)
(pracownicy naukowi, berserkerowie***)
(strategie mające pomagać robotnikom)
(nowe urządzenia oszczędzające czas)
(szybkie rozpusty, brak kryzysu)
(zwięzłość, zależność)
(cyfrowa efektywność)

* znów gra słów jak to u Bretta: to make haste - 'spieszyć się', ale dosłownie 'stwarzać pośpiech', co ładnie gra z "haste is making me"
** fall into oblivion - 'pójść w zapomnienie'; tutaj dosłownie byłoby - 'przyspieszam w zapomnienie'; znów zabawa zwrotami:-)
*** berserker - berserker według podań historycznych był nieznającym strachu wojownikiem nordyckim; w szale bitewnym nie czuł żadnych obrażeń2. Prove It

Hit the road in wander mode, inquire along the way
Savoir faire in full despair while living day-to-day
My heart is not a cold cauldron of proof
I don't ever need to prove myself to you
No!

Looking back I'm off the tracks more times than I recognize
Mistakes are another opportunity to refine
My heart is not a cold cauldron of proof
I don't ever need to prove myself to you

There's no such thing as hell
But you can make it if you try
There might come a day
when emotion can be quantified

But as of now there's no proof necessary
no proof necessary
no proof necessary
There's no proof necessary
it's only in your mind (mind, mind, your mind)


2. Udowodnij to (tłum. Ofmika)

rusz w drogę powolnym krokiem, nie przestawaj pytać
z taktem w depresji codziennego dnia
moje serce nie jest zimnym skotłowaniem dowodów
wcale nie potrzebuję udowadniać ci siebie
nie!

patrząc wstecz widzę, że błądziłem więcej razy, niż mi się zdawało
pomyłki są nastepną okazją do doskonalenia się
moje serce nie jest zimnym skotłowaniem dowodów
wcale nie potrzebuję udowadniać ci siebie

nie ma czegoś takiego, jak piekło
ale możesz je stworzyć, jeśli się postarasz
może nadejść taki dzień
kiedy będzie można obliczyć emocje

ale jak na razie nie potrzeba dowodu
nie potrzeba dowodu
nie potrzeba dowodu
nie potrzeba dowodu
on jest tylko w twoim umyśle (umyśle, umyśle, w twoim umyśle)3. Can't Stop It

I'm incurable but durable, it's easy to see
Lack of restraint is a complaint of those around me
I know that others postpone
gratification, well I lack that affectation
Let's get it right (let's get it right)
There's no end in sight

And I can't stop
Can't stop, can't stop it
Can't stop, can't stop, can't stop, can't stop it
It's shocking, but I just can't stop it!

Uncontrollable, I'm inconsolable
My pleasure center is the shelter for a reptile
I hate when I gotta tolerate
Frustration, see I lack the motivation
Let's set this straight (let's set this straight)
I never wait


3. Nie mogę tego zatrzymać (tłum. Ofmika)

jestem nieuleczalnie chory, ale wytrzymały, łatwo to zauważyć
ludzie wokół mnie skarżą się na mój brak umiaru
wiem, że inni odkładają wynagrodzenie na później
coż, ja w ten sposób nie udaję
doprowadźmy to do porządku
nie widać końca

a ja nie umiem tego zatrzymać
nie umiem zatrzymać
nie mogę zatrzymać
to szokujące, ale po prostu nie mogę

nie daję się kontrolować, jestem niepocieszony
centrum mojej przyjemności jest schronieniem dla gada
nienawidzę, kiedy powinienem tolerować*
frustracja - widzisz, brakuje mi motywacji
dogadajmy się
ja nigdy nie czekam

* lub: nienawidzę tolerować4. Broken     [info]

She said Thanks but I'm broken
I guess you must have misspoken
what a laugh, I've never been chosen by anyone

She was barely a teen hangin' out in-between, just a part of the scene
With mercurial smile and incurable style, she was only a dream
How's that, he didn't know a thing about
making love to the kind of girl you read about

He said I'm bound to be broken
My Daddy bet that I'd amount to nothing
he won't let anybody show him anything

He was a troubled child, had been down for a while, always kept to himself
Though she couldn't defend, he only wanted a friend, now he's made something else
It's so sad, no one saw it coming, the paper said that he hit the ground running

Oh yeah, I know I'm not broken
A little cracked but still I'm not broken
I wanna laugh but I think that I'm choking on reality

When the world is turning for you don't turn on me
Who are you here to repair? well, I don't know what you mean
You could never resist glorifying despair
Now it's coming to you and I don't really care

While I'm not the kind to insist, you couldn't have missed, we must co-exist
so please listen to me, there is no such thing as human debris

Oh yeah, I know I'm not broken
A little cracked but that amounts to nothing
I wanna laugh, I'm not choking
I'm unbroken (oh yeah I said I'm not broken)
I said I'm unbroken (a little cracked, it's just a token)
I'm really not broken (what a guess, I'm unbroken)


5. Destined For Nothing

Who do you believe can put some meaning in your life?
meaning in your life, meaning in your life
Who do you conceive to provide you guidance and light?
guidance and light, guidance and light
Are they waiting for you in the by and by?
Do you even have to try?

Headed for eternity and destined for nothing
The future isn't difficult to see
(It's easy) to confuse grand design with life's repercussions
Lament not your vanquished fantasy
It's only destiny

Why do you consent to live in ignorance and fear?
ignorance and fear, ignorance and fear
Ancient people succumbed to it, can it happen here?
can it happen here, can it happen here
Does it make you suffer 'cause you have to die?
Is it best to live a lie?

Why can't you see there ain't no destiny for you and me?


5. Bez przeznaczenia (tłum. Nikt)

kto według twoich przekonań może nadać twemu życiu choć trochę znaczenia?
kto według twoich wyobrażeń może zapewnić ci wskazówki i światło?
czy oni czekają na ciebie gdzieś w niedalekiej przyszłości?
czy musisz się w ogóle wysilać?

skierowani ku wieczności i bez przeznaczenia
przyszłość nie jest trudna do przewidzenia
(to proste) pogmatwać wielki projekt z reperkusjami życia
nie opłakuj swych poległych marzeń
to tylko los

czemu godzisz się na życie w ignorancji i strachu?
starożytni ludzie poddali się temu, czy tutaj też może się to zdarzyć?
czy cierpisz przez to, że musisz umrzeć?
czy lepiej żyć w kłamstwie?

czemu nie możesz zrozumieć, że nie ma przeznaczenia dla ciebie ani dla mnie?6. Materialist

You're obsessed and distressed 'cause you can't make any sense
of the ludicrous nonsense and incipient senescence
that will deem your common sense useless
This ain't no recess!

I want to believe in you but my plan keeps falling through
I know I have to face the harshness, grin and bare the truth
And I have to walk this mile in my own shoes (and I'm no fool!)

I'm materialist
A full-blown realist
And I guess I'm full of doubt
So I'm prone to have it out with you
I'm materialist
There ain't no fear in this
It's there for all to see
So don't talk of hidden mystery with me

Mind over matter it really don't matter
if the street's idle chatter turns your heart-strings to tatters
Flatter hopes don't flatter and soul batter won't congeal
to mend a life that is shattered into shards
Was it in the cards?

The process of belief is an elixir when you're weak
I must confess, at times I indulge it on the sneak
But generally my outlook's not so bleak (and I'm not meek!)

I'm materialist
call me a humanist
I guess I'm full of doubt
So I'll gladly have it out with you
I'm materialist
I ain't no deist
It's there for all to see
so don't talk of hidden mystery with me

Like Rome under Nero, our future's one big zero
Recycling the past to meet immediate needs
And through it all we amble forth to persevere and climb
Our mountains of regret to sow our seeds

I'm materialist!


6. Materialista (tłum. Nikt)

jesteś przygnębiony i prześladowany przez natrętne myśli
bo nie możesz nijak zrozumieć
tych niedorzecznych bredni i rozpoczynającego się procesu starzenia
który uzna twój zdrowy rozsądek za bezużyteczny
to nie są wakacje!

chcę w ciebie wierzyć ale mój plan wciąż nawala
wiem, że muszę stawić czoła trudnościom i znieść prawdę z uśmiechem na ustach
i nikt za mnie nie odbędzie tej drogi (a nie jestem głupcem!)

jestem materialistą
realistą pełną gębą
i zdaje się, że jestem pełen wątpliwości
więc jestem skłonny zagrać z tobą w otwarte karty
jestem materialistą
nie ma w tym strachu
każdy może to zobaczyć
więc nie mów mi o ukrytej tajemnicy

umysł ponad materią - to naprawdę nie ma znaczenia
jeśli leniwa uliczna gadanina rozszarpuje twe żyły na strzępy
upiększone nadzieje nie łagodzą a zmaltretowana dusza nie zakrzepnie
by naprawić życie roztrzaskane na kawałki
czy tak było w kartach?

proces wiary jest jak eliksir gdy jesteś słaby
muszę przyznać, że czasami po kryjomu sobie na niego pozwalam
ale generalnie moje nastawienie nie jest tak ponure (i nie jestem potulny!)

jestem materialistą
nazwij mnie humanistą
zdaje się, że jestem pełen wątpliwości
więc chętnie zagram z tobą w otwarte karty
jestem materialistą
nie deistą
każdy może to zobaczyć
więc nie mów mi o ukrytej tajemnicy

jak Rzym pod rządami Nerona, tak nasza przyszłość to jedno wielkie zero
odzyskujemy przeszłość by zaspokoić najpilniejsze potrzeby
i brnąc przez to wszystko kroczymy naprzód żeby trwać i wspinać się
na nasze góry żalu by rozsiewać nasze ziarna

jestem materialistą!7. Kyoto Now!     [info]

It's a matter of prescience; no, not the science fiction kind
It's all about ignorance, and greed, and miracles for the blind
The media parading, disjointed politics
founded on petrochemical plunder, and we're its hostages

If you stand to reason you're in the game
The rules might be elusive but our pieces are the same
And you know if one goes down we all go down as well
The balance is precarious as anyone can tell
This world's going to hell

Don't allow
this mythologic hopeful monster to exact its price
Kyoto now!
We can't do nothing and think someone else will make it right

You might not think it matters now but what if you are wrong
You might not think there's any wisdom in a fucked up punk rock song
But the way it is cannot persist for long
A brutal sun is rising on our sick horizon

It's in the way we live our lives
Exactly like the double edge of a cold familiar knife
And supremacy weighs heavy on the day
It's never really what you own but what you threw away
and how much did you pay?

Don't allow
this mythologic hopeful monster to exact its price
Kyoto now!
We can't do nothing and think someone else will make it right
In your dreams
you saw a steady state a bounty for eternity
Silent screams
But now the wisdom that sustains us is in full retreat
Watch out!

Don't allow
this mythologic hopeful monster isn't worth the risk
Kyoto now!
We can't have vision for the future if it can't be fixed
Alien
We need a fresh and new religion to run our lives
Hand in hand
The arid torpor of inaction will be our demise
Oh, Kyoto now!


7. Kyoto, natychmiast! (tłum. Ofmika)

to kwestia zdolności przewidywania, ale nie, nie typu science-fiction
to kwestia ignorancji, chciwości i cudów dla ślepców
media pokazują bezładną politykę
opierająca się na petrochemicznej grabieży, której jesteśmy zakładnikami

jeśli jesteś rozsądny, jesteś w grze
jej zasady mogą byc ulotne, ale pionki są te same
i wiesz, że jeśli jeden schodzi z planszy, my zejdziemy tak samo
równowaga jest niepewna, bo każdy może powiedzieć
że ten świat idzie do diabła

nie pozwól
temu mitologicznemu, obiecującemu potworowi egzekwowac jego ceny
Kyoto, natychmiast
nie możemy nie robić niczego i myśleć, że ktos inny załatwi to za nas

możesz mysleć, że to nie ma znaczenia, ale co, jeśli się mylisz?
możesz twierdzić, że nie ma żadnej mądrości w popieprzonej punk rockowej piosence
ale nie może tak dalej być
brutalne słonce wschodzi nad naszym chorym horyzontem

chodzi o sposób, w jaki żyjemy
dokładnie jak podwójne ostrze zimnego, znanego noża
dziś supremacja jest przytłaczająca
tu nigdy nie chodzi o to, co masz, ale o to, co wyrzuciłeś
i ile zapłaciłeś?

nie pozwól
temu mitologicznemu, obiecującemu potworowi egzekwowac jego ceny
Kyoto, natychmiast
nie możemy nie robić niczego i myśleć, że ktos inny załatwi to za nas
w swoich snach
ujrzałeś trwały stan hojności planety na wieczność
nieme krzyki
ale teraz mądrość, dzięki której trawy, jest w pełnym odwrocie
więc strzeż się

nie pozwól
ten mitologiczny, obiecujący potwór nie jest wart ryzyka
Kyoto, natychmiast
nie możemy mieć wizji na przyszłość, jeśli czegoś z tym nie zrobimy
obcy
potrzebujemy świeżej i nowej religii, według której będziemy żyć
ręka w rękę
jałowe otępienie bierności doprowadzi do naszego zgonu
Kyoto, natychmiast!8. Sorrow     [info]

Father can you hear me?
How have I let you down?
I curse the day that I was born
and all the sorrow in this world
Let me take you to the hurting ground
where all good men are trampled down
Just to settle a bet that could not be won
between a prideful father and his son
Will you guide me now, for I can't see
a reason for the suffering and this long misery
What if every living soul could be upright and strong
Well, then I do imagine...

there will be sorrow
Yeah there will be sorrow
And there will be sorrow no more

When all soldiers lay there weapons down
Or when all kings and all queens relinquish their crowns
Or when the only true Messiah rescues us from ourselves
It's easy to imagine...


8. Smutek (tłum. Ofmika)

ojcze, czy mnie słyszysz?
w jaki sposób cię zawiodłem?
przeklinam dzień moich narodzin
i cały smutek na tym świecie
pozwól, że zabiorę cię do cierpiącej krainy
gdzie wszyscy dobrzy ludzie są wdeptywani w ziemię
po to, by rozstrzygnąć zakład, którego nie dało się wygrać
pomiędzy dumnym ojcem a jego synem
czy poprowadzisz mnie teraz? ponieważ ja nie widzę
powodu dla cierpienia i tej długotrwałej niedoli
co by było, gdyby każda jedna dusza była uczciwa i silna?
cóż, wtedy naprawdę sobie wyobrażam, że

nie byłoby smutku
nie byłoby smutku
nie byłoby już więcej smutku

kiedy wszyscy żołnierze złożą broń
lub kiedy wszyscy królowie i wszystkie królowe zrezygnują z koron
lub gdy jedyny prawdziwy Mesjasz wybawi nas od nas samych
łatwo sobie to wyobrazić9. Epiphany

A new age of reason, bring treason to trick the mind
What good is searching if nothing's there to find?
We arrive at this place of no return my brothers
Only to discover that our minds have led us away
so far from the painful truth of who we are

What's right is wrong, what's come has gone
what's clear and pure is not so sure
It came to me
All promises become a lie
all that's benign corrupts in time
The fallacy of Epiphany

Come forth bear witness, see the profit from your loss
Beg for forgiveness only after you tally the cost
We arrive at this place of no return my sisters
Only to discover that our values ran us aground
on the shoal in the sea of what we could be

If it's real for me, do I have to prove it to you?
Why do revelations fade to cold blue untruths?
It's oh so relative
Subservient in total one's perspective


9. Objawienie (tłum. Ofmika)

nowy wiek rozumu przyniósł zdradę, by oszukać umysł
po co szukać, skoro nie ma czego?
przybywamy na to miejsce, z którego nie ma powrotu, moi bracia
po to, by odkryć, że nasze umysły odwiodły nas tak daleko
od bolesnej prawdy o tym, kim jesteśmy

to, co słuszne, jest złe, to co przyszło - przeminęło
to, co czyste, nie jest wcale pewne
zrozumiałem to
wszystkie obietnice stają się kłamstwem
wszystko co życzliwe, kiedyś się psuje
mit objawienia

idź przodem, bądź świadectwem, zobacz korzyść ze swojej straty
błagaj o przebaczenie dopiero wtedy, gdy przeliczysz koszt
przybywamy na to miejsce, z którego nie ma powrotu, moje siostry
tylko po to, by odkryć, że nasze wartości sprowadziły nas na mieliznę
na płyciznę w morzu tego, czym mogliśmy być

jeśli to jest prawdziwe dla mnie, czy muszę ci to udowadniać?
dlaczego objawienia blakną w zimne, smutne kłamstwa?
wszystko jest tak względne
służalcze w czyjejś perspektywie10. Evangeline

She came from Heaven, well, there's no point belaboring that
I've seen some trouble and I must admit that I'm in demand
I confront rejection with magnetic good intentions and yet
hey Jack, get back, in fact don't do that
I act sharp but feel uncertain 'cause next time it could be curtains
Evangeline (Evangeline)
conspirator so fine
Lend me your faith 'cause mine is broken
Compared to mine what is your crime, Evangeline

Now just to be certain let's be sure to set the record straight
I could use an angel but I don't intend to split up the take
Never go for treason but I got reasons that don't warrant debate
My act's intact and in fact you're not all that
You act sure, but you're uncertain 'cause next time it could be curtains

Well, there's no use turning back (no use turning back)
It's already much too late
When the house is burning


11. The Defense

Nothing comes easier than madness in the world today
Mass paranoia is a mode not a malady
Yeah, I'd like to watch 1,000 cable channels but there's nothing on
And my high speed connection's monitored daily by The Pentagon
These things are seldom what they seem
I'm not inclined to enjoy my dreams
Won't go away

No peace, and no friends
We trace the mortal edge (with no defense)
To state the obvious
This world is perilous for us
No sense and no guide
Ain't it beautiful to be alive (yeah, right)
I won't resign before the struggle ends
So I'll construct this self defense

We are the prey and culture is the predator
I'm running out of time where conditions are positional
Shadows of a doubt cast reluctance and depravity
There's got to be a way to overcome this cruel reality
Is there an option left for me
I'm not immune to despondency
There's no way

There's a signpost on the corner and it keeps everybody safe
We were all made in the shade
And your mother's in the kitchen, where she's patching all the cracks in the wall
We never had a care in the world

(No shade) Too much to sacrifice
(No light) it's hard to recongnize
(Just black) traps to compromise
(And white) obscuring deadly alabies
(My plans) It's combinational
(Designs) the pressure's so intense
So I'll construct this self defense
(No Way) Nothing's plainer than the madness in the world today
(No sign) I must conceal myself and steal myself and break away
(No grace) I seek initiative in matters that are black and white
(No sense) So I'll construct this self defense


11. Obrona (tłum. Ofmika)

nic na świecie dziś nie przychodzi tak łatwo, jak szaleństwo
masowa paranoja jest modą, nie chorobą
tak, chciałbym oglądać 1000 kanałów na kablówce, ale nic na nich nie ma
a moje niezwykle szybkie łącza monitorowane są codziennie przez Pentagon
te rzeczy rzadko są tym, czym wydają się być
nie jestem skłonny cieszyć się moimi snami
nie odejdę

nie ma pokoju i nie ma przyjaciół
idziemy śladem śmiertelnego ostrza (nie broniąc się)
żeby stwierdzić coś, co jest oczywiste
ten świat jest dla nas niebezpieczny
nie ma sensu ani przewodnika
czyż nie pięknie jest żyć? (tak, jasne)
ja nie zrezygnuję póki walka trwa
więc stworzę sobie swoją linię obrony

jesteśmy łupem, a kultura jest drapieżnikiem
mam już niewiele czasu, a warunki są już ustalone
cienie wątpliwości są źródłem niechęci i deprawacji
musi istnieć jakiś sposób, by przezwyciężyć tę okrutną rzeczywistość
czy pozostała mi jeszcze jakaś opcja?
nie jestem odporny na zniechęcenie
nie ma wyjścia

na rogu stoi drogowskaz, dzięki któremu wszyscy są bezpieczni
wszyscy zostaliśmy stworzeni w cieniu
a twoja matka jest w kuchni i naprawia wszystkie pękniecia w ścianie
zawsze byliśmy wolni od wszelkich trosk

(nie ma cienia) zbyt wiele, by to poświęcić
(nie ma światła) ciężko jest rozpoznać
(tylko czerń) pułapki na drodze kompromisu
(i biel) przesłaniające śmiertelne alibi
(moje plany) to się da połączyć
(projekty) nacisk jest tak silny
więc stworzyłem sobie tę linię obrony
(nie ma wyjścia) nic na świecie dziś nie jest tak proste, jak szaleństwo
(żadnego znaku) muszę się ukryć i przekraść i uciec
(żadnej łaski) szukam inicjatywy w sprawach, które są czarne i białe
(bez sensu) więc stworzyłem sobie tę linię obrony12. The Lie     [info]

How do you know what you can be
If you can't see where you are going?
What breaks the silence?
Misery can make you see where you belong
It's a dangerous stage but the show must go on

Why do you lie? Why do you lie?
Would you betray your soul?
Why do you lie? Why do you lie?
Don't let your weakness show
You just might be the last to know

Freedom is such a loaded word
so full of hurt and such aplomb
Loneliness saunters in its breeze
like a disease it drags along
The time of your life can't be had for a song

Oh, Why do you lie? Why do you lie?
Would you betray your soul?
Why do you lie? Why do you lie?
Don't let your weakness show
Why do you lie? Why do you lie?
Only the meek follow
Why do you lie? Why do you lie?
Trample the fear below
You just might be the last to know


12. Kłamstwo (tłum. Ofmika)

skąd możesz wiedzieć, czym możesz być
skoro nie widzisz dokąd idziesz?
co przełamuje ciszę?
dzięki nieszczęściu możesz pojąć, gdzie jest twoje miejsce
to niebezpieczna estrada, ale przedstawienie musi trwać

dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz?
zdradziłbyś swoją duszę?
dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz?
nie okazuj swojej słabości
mógłbyś być tylko ostatnim, który by się dowiedział

wolność jest takim obciążonym słowem
tak pełnym bólu i tak pewnym siebie
samotność przechadza się w jej bryzie
ciągnie się jak choroba
nie możesz tak tanio sprzedać swego życia

dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz?
zdradziłbyś swoją duszę?
dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz?
nie okazuj swojej słabości
dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz?
tylko pokorni za kimś podążają
dlaczego kłamiesz, dlaczego kłamiesz?
zdepcz swój strach
mógłbyś być tylko ostatnim, który by się dowiedział13. You Don't Belong     [info]

Hey, you, is there something worth aspiring to?
and can it be found in a record store?
well, it's not there anymore
Just think of all the things we did
We were different, just like all the other kids

Missy was a teen blue video star
Tom took his life in his mother's car
Milo went to college but you knew about that
Rodney played our record
Jimmy started riots
Laurie was always quiet
she was battling depression

Hey, you, is there something worth belonging to?
and can I pick it up for a song
or a diploma, or a worthy cause?
Well, let me tell you that there's nothing wrong
It's just the ones like us will never belong

Jack wore a skirt but he knew how to scrap
Billy went to county on a class-one possession
Wendy went to school while her daddy shot smack
Eugene kept a list
Mugger was security
Mary, she kept her purity
We were all in it together

Yellowed postcards on the wall
serve to cover up the blankness after all
so I will carry them along, like a song
when I'm gone

Hey, you, is there something worth belonging to?
You know we've been here all along
like a confederacy of the wrong
and I confess it could be prejudice
but to you I dedicate this song
yeah, you


13. Nie należysz (tłum. ivanho)

hej ty, czy jest coś do czego warto aspirować?
i czy może to być znalezione w sklepie z nagraniami?
no cóż, już tam tego nie ma
tylko pomyśl o tych wszystkich rzeczach, które robiliśmy
byliśmy inni, tak jak wszystkie pozostałe dzieciaki

Missy była nastoletnią gwiazdą porno
Tom odebrał sobie życie w samochodzie matki
Milo poszedł do college'u lecz wiedziałeś o tym
Rodney odgrywał nasze nagrania
Jimmy wzniecał zamieszki
Laurie była zawsze cicha
ona walczyła z depresją

hej ty, czy jest coś do czego warto należeć?
i czy mogę wynieść to z piosenki?
lub dyplomu lub słusznej sprawy
no cóż, pozwól, że ci powiem, że nie ma w tym nic niewłaściwego
to tylko to, że tacy jak my nigdy nie będą należeć

Jack miał na sobie spódnicę, lecz wiedział, jak wziąć się za łby
Billy przekroczył granice hrabstwa w klasie jednej posesji
Wendy poszła do szkoły podczas gdy jej tatuś wstrzyknął sobie działkę
Eugen zachował listę
Mugger była zabezpieczona
Mary zachowała czystość
Byliśmy w tym wszyscy razem

pożółkłe pocztówki na ścianie
służą zakryciu zakłopotania mimo wszystko
więc będę nosił je ze sobą, jak piosenkę
kiedy mnie nie będzie

hej ty, czy jest coś do czego warto należeć?
ty wiesz, że byliśmy tu cały czas
jak konfederacja niewłaściwości
i przyznaję, że to może być uprzedzenie
lecz tobie dedykuję tą piosenkę
tak, ty14. Bored and Extremely Dangerous     [info]

With nothing better to do
No one to come home to
I woefully conclude
To take it out on you

I'm bored to the extreme
This world of foolish dreams
Disillusion
I am not who I seem to be
Yeah sure I might do harm
and bear my right to arm
Retribution
If only someone would listen to me
(Oh, listen to me, oh listen to me...)

A room and empty shelf
A book on mental health
I look for inner wealth
by punishing myself


14. Znudzony i ekstremalnie niebezpieczny (tłum. Ofmika)

nie mam nic lepszego do roboty
w domu nikt na mnie nie czeka
więc rozpaczliwie dochodzę do wniosku
że wyładuję się na tobie

jestem znudzony do granic wytrzymałości
tym światem głupich marzeń
pozbawiony złudzeń
nie jestem tym, na kogo wyglądam
tak, z pewnością mógłbym skrzywdzić
i popierać prawo do posiadania broni
kara
gdyby tylko ktoś mnie wysłuchał
(och, wysłuchaj mnie, och, wysłuchaj mnie...)

pokój i pusta półka
książka o zdrowiu psychicznym
szukam wewnętrznego bogactwa
karając siebie15. Shattered Faith

The scientist purported that there ain't no purpose
and the theologian told me that it's all been designed
and I'm trying to maintain objectivity
The world won't illuminate what really matters
and I'm an imperfect moral meaning extractor
processing the complexity

Born of the Earth (Are we blind?)
We weren't given a choice (There's no way)
What about free will? (What we have)
Do we have a voice? (Is shattered faith)
See them run in place (Here and now)
in the human rat race (No reward)
So much dead weight (No debate)
to our disgrace (Is shattered faith)
Life begins when you accept your fate

Paralysis from forces raging out of control
until my confidence and will are at an all-time low
Just directionless wandering
Eternal life, eternal truth, eternal secrets
Isolated hopes and hypotheses just
Leave me feeling so hungry

Right or wrong, the main criterion is what you do and not what you say
The roads you take, the friends you make and those you throw away
The method is a simple synthesis of the past and present state
You never lose if the path you choose is one you can easily navigate

I had a dream, light and carefree
But now there's doubt and gravity
But I won't run in place (Are we blind?)
in the human rat race (There's no way)
I can set the pace (What we have)
and accept my fate (Is shattered faith)
Shattered faith (Here and now)
Shattered faith (No reward)
the part of me (No debate)
I can't erase (Is shattered faith)
15. Zdruzgotana wiara (tłum. Nikt)

naukowiec zapewnił mnie, że nie istnieje żaden zamysł
a teolog powiedział mi, że wszystko zostało zaplanowane
a ja próbuję zachować obiektywność
świat nie objaśni nam tego co naprawdę ma znaczenie
a ja jestem niedoskonałym ekstraktorem moralnego znaczenia
przetwarzającym złożoność

zrodzeni na Ziemi (czy jesteśmy ślepi?)
nie dano nam wyboru (nie ma żadnej drogi)
a co z wolną wolą? (to co mamy)
czy mamy głos? (to zdruzgotana wiara)
popatrz na nich jak biegną w miejscu (tu i teraz)
w ludzkim wyścigu szczurów (bez nagrody)
tak wielkie obciążenie (bez dyskusji)
ku naszej hańbie (to zdruzgotana wiara)
życie zaczyna się, gdy pogodzisz się ze swym przeznaczeniem

paraliż wywoływany przez siły szaleje bez żadnej kontroli
dopóki moja pewność siebie i zapał nie osiągną najniższego poziomu
po prostu bezcelowa tułaczka
wieczne życie, wieczna prawda, wieczne tajemnice
sporadyczne nadzieje i hipotezy jedynie
pozostawiają mnie z uczuciem nienasycenia

dobrze czy źle - głównym kryterium jest to co robisz, a nie to, co mówisz
drogi, którymi podążasz, ludzie, z którymi się zaprzyjaźniasz i ci, których odrzucasz
ta metoda to zwykła synteza stanu przeszłego i teraźniejszości
nigdy nie przegrasz, jeśli wybierzesz ścieżkę, którą będziesz mógł swobodnie kroczyć

miałem sen, lekki i beztroski
a teraz pojawiły się wątpliwości i powaga
ale nie będę biegł w miejscu (czy jesteśmy ślepi?)
w ludzkim wyścigu szczurów (nie ma żadnej drogi)
ustalę tempo (to co mamy)
i zaakceptuję swoje przeznaczenie (to zdruzgotana wiara)
zdruzgotana wiara (tu i teraz)
zdruzgotana wiara (bez nagrody)
część mnie (bez dyskusji)
której nie mogę wymazać (to zdruzgotana wiara)