| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


THE NEW AMERICA / NOWA AMERYKA (2000)

1. You've Got A Chance (Graffin)
2. It's A Long Way To The Promise Land (Graffin)
3. A World Without Melody (Graffin)
4. New America (Graffin)
5. 1000 Memories (Graffin)
6. A Streetkid Named Desire (Graffin)
7. Whisper In Time (Graffin)
8. Believe It (Graffin, Gurewitz)
9. I Love My Computer (Graffin)
10. The Hopeless Housewife (Graffin)
11. There Will Be A Way (Graffin)
12. Let It Burn (Graffin)
13. Don't Sell Me Short (Graffin)
14. The Fast Life (Graffin) niedostępne na amerykańskim wydaniu
15. Lose As Directed (Graffin) singiel New America
16. Pretenders (Graffin) singiel New America
17. Queen Of The 21st Century (Graffin) niemiecka i japońska wersja albumu1. You've Got A Chance

A rhapsody!
Contestants in disguise
A nation of desire
But who will win the prize?
The people stand united
Reluctantly aligned
Copying and lying
Are the favorite past-time

You've got a chance
To confront the world today
Desperate romance
Is the curse of castaways
What good is skill
If you don't make it to the dance?
Despite circumstance
You've got a chance
You've got a chance

Common life depicted
on afternoon TV
Is spiked to give the miserable
a vogue identity
Hate your neighbors
Cheat your friends
They don't discriminate
Popularity and fame don't care
If you're a reprobate

I'm tired of all this
Shakespearean misinformation
I want to win the game

You've got the right intentions
But who's got time to think?
You've got a noon appointment
You've got to hit the links
You're talking in the stratosphere
You're curled up on the floor
With such a wealth of information
Why are you so poor?

You've got a chance
To be relevant today
Desperate romance
Is the curse of castaways
What good is skill
If you don't make it to the dance?
Despite circumstance
You've got a chance

You've got a chance
To confront the world today
You've got a chance
Though it seems so far away
don't you believe what the wise men have to say?
Despite circumstance
You've got a chance


1. Masz szansę (tłum. Ofmika)

rapsodia!
zamaskowani zawodnicy
to naród pożądania
lecz kto zdobędzie nagrodę?
ludzie stoją zjednoczeni
niechętnie zrównani
kopiowanie i leżenie
to ich ulubione hobby

masz dziś szansę
stanąć twarzą w twarz ze światem
desperacka romantyczność
to droga rozbitków
jaką korzyść przynoszą umiejętności
jeśli z nich nie korzystasz?
mimo wszystko -
masz szansę
masz szansę

codzienne życie ukazane
w wieczornej telewizji
najeżone jest obrazami, mającymi dać nieszczęśnikom
modną tożsamość
nienawidź swoich sąsiadów
oszukuj przyjaciół
i tak się nie zorientują
popularności i sławy nie obchodzi to
że jesteś potępieńcem

mam już dość tych
szekspirowskich błędnych informacji
chcę wygrać tę grę

masz dobre intencje
ale kto ma czas na myślenie?
masz popołudniowe spotkanie
musisz pograć w golfa
mówisz w stratosferze
zwijasz się na podłodze
dlaczego z takim zasobem informacji
jesteś tak ubogi?

masz dziś szansę
być kimś
desperacki romantyzm
to droga dla wyrzutków
jaką korzyść przynoszą umiejętności
jeśli z nich nie korzystasz?
mimo wszystko -
masz szansę

masz dziś szansę
stanąć twarzą w twarz ze światem
masz szansę
choć wydaje się być odległa
czy nie wierzysz w to,
co mędrcy mają do powiedzenia?
mimo wszystko -
masz szansę2. It's A Long Way To The Promise Land     [info]

It's a long way to the promise land
So you'd better well know your way
There's a ship on the ocean and an albatross
Who is trying to lead you astray
Leaders, politicians, and power whores
Are in line to receive your choice
And you bet your ass, if you give it to them
They will gladly take your voice

And it's a long way to the promise land
Wo-oh oh oh oh oh

It's a long way to the promise land
If we work we might find it here
There's no substitute for enlightenment
There's no reason for bridled fear
When you join the people who've joined the club
You gotta clench and play your hand
'Cuz if you fall in line
you're gonna fall in time
And you'll never make a stand

And it's a long way to the promise land
Wo-oh oh oh oh oh

What are you going to do?
When they call for you?
Bend and capitulate?
Or keep your head on straight?

Easy answers bought without experience
Is gonna lead you to certain doom
Because the truth is just what you make of it
It begins and ends with you!


2. Długa droga do Ziemi Obiecanej (tłum. Ofmika)

do Ziemi Obiecanej wiedzie długa droga
więc lepiej żebyś znał dobrze własną
statek na oceanie i albatros
ciągle chcą sprowadzić cię na manowce
liderzy, politycy i szmaty u władzy
czekają w kolejce, żebyś ich wybrał
i mogę się założyć, że jeśli to zrobisz
oni bardzo chętnie przyjmą twój głos

a do Ziemi Obiecanej jeszcze długa droga
och och...

do Ziemi Obiecanej wiedzie długa droga
ale jeśli będziemy pracować, możemy znaleźć ją tu
oświecenia nie da się zastąpić
nie ma powodu by odczuwać gniew
jeśli dołączysz do ludzi, którzy już są w klubie
musisz zacisnąć pięści i użyć swoich zalet
bo jeśli staniesz się taki jak oni
będziesz się na wszystko zgadzał
i nigdy się nie sprzeciwisz

a do Ziemi Obiecanej jeszcze długa droga
och och...

co masz zamiar zrobić
kiedy cię wezwą?
ugniesz się i skapitulujesz
czy będziesz trzymał głowę wysoko?

kupowanie prostych odpowiedzi bez doświadczenia
doprowadzi cię do pewnej zagłady
bo prawda działa na twoją korzyść
zaczyna się i kończy wraz z tobą3. A World Without Melody

I don't want to live
In a world without melody
Sometimes the rhythmic din
Of society is too much for me
But purpose is prioritized
These days the goal is win the prize
There's a sleeping resonance we hold
Through which we're unified

So let it out! don't just get lost in the crowd
No one can deter you from your own path
There's no trip too remote
From which you can't come back
And I've got this hunch about you and me
None of us are ready
For a world without melody

Melody is the key
It's the surest way
To unlock your individuality
Melody is the key
It will set you free!

Don't disrelish harmony
Community will make you whole
Work and understanding are the chords
Way deep within your soul
They only need to be struck once
And the vibrations swell and spread
But if we mute them they decay
Our sensibilities are dead

So let it out! don't just be one of the crowd
Hesitance and diffidence will do you in
And your soul doesn't care for social medicine
And I've got this hunch about you and me
None of us are ready
For a world without melody

Melody is the key
It's the surest way
To unlock your individuality
Melody is the key
It will set you free!

And I know together we could change the world
Just you and me
But I won't live without melody


3. Świat bez melodii (tłum. Ofmika)

nie chcę żyć
w świecie bez melodii
czasem rytmiczny gwar społeczeństwa
to dla mnie za dużo
ale cel jest wyznaczony
dziś należy zgarnąć nagrodę
gdzieś w nas uśpiony jest rezonans
który nas jednoczy

więc uwolnij go! nie zgub się w tłumie
nikt nie może zepchnąć cię z twojej drogi
nie ma tak dalekiej podróży
z której nie mógłbyś powrócić
i mam to przeczucie co do nas
nikt z nas nie jest gotowy
do życia w świecie bez melodii

melodia jest kluczem
to najpewniejsza droga
by uwolnić twoją indywidualność
melodia jest kluczem
ona cię wyzwoli

nie psuj harmonii
wspólnota cię dopełni
praca i zrozumienie to struny
które grają w twojej duszy
wystarczy, że zostaną raz uderzone
a wibracje wzbierają i rozprzestrzeniają się
ale jeśli je wyciszymy, giną
tak jak nasza wrazliwość

więc uwolnij ją! nie bądź tylko jednym z wielu
wahanie się i brak pewności siebie cię wykończą
a twojej duszy nie pomoże socjalna medycyna
i mam to przeczucie co do nas
nikt z nas nie jest gotowy
do życia w świecie bez melodii

melodia jest kluczem
to najpewniejsza droga
by uwolnić twoją indywidualność
melodia jest kluczem
ona cię wyzwoli

i wiem, że razem moglibyśmy zmienić świat
tylko ty i ja
ale ja nie będę żył bez melodii4. New America

Do you know the cost of future misery?
Have you lost your sense of sustainability?
We are just a step away
From realizing what we strive to be
But we've got to break out
From this insulated, blind and lame senility

Wake up the new America wo-oh!
Transcend the mass hysteria wo-oh!
Change is the thing you're wary of wo-oh!
We need a new America wo-oh!

Laurels, human triumph, bestowments from the past
Victories don't mean a thing if they don't last
We are just marching toward extinction with blinders on our eyes
Jeopardizing everything
We've learned and come to realize
You call that wise?

Open your eyes America wo-oh!
See through the lies they tell to us wo-oh!
Confront the fears that worry us wo-oh!
We need a new America wo-oh!

We don't have to be afraid to re-invent
We've got to start to build, progress and implement
For when we take our fill and never pay the price
We only build ourselves a fleeting, false paradise

You can live in staunch denial
And mark me as your enemy
But I'm just a voice among the throng
Who want a brighter destiny
They say with me

We are the new America wo-oh!
This is the new America? Wo-oh


4. Nowa Ameryka (tłum. Ofmika)

czy znacie koszt przyszłej niedoli?
czy straciliście poczucie rozsądnego gospodarowania?
jesteśmy tylko krok od uświadomienia sobie
czym staramy się być
ale musimy wyrwać się z tego wyizolowanego
ślepego i kulawego otępienia

zbudź się, nowa Ameryko
wyzwól się z masowej histerii
zmiana jest tym, czego się boisz
potrzebujemy nowej Ameryki

laury, ludzki triumf, poświęcenia z przeszłości
zwycięstwa nie znaczą nic, jeśli nie trwają
maszerujemy ku wymarciu z przepaskami na oczach
narażając na niebezpieczeństwo wszystko
czego się nauczyliśmy i co zrozumieliśmy
czy to jest mądre?

otwórz oczy Ameryko
przejrzyj kłamstwa, które nam wmawiają
staw czoła obawom, które nas nękają
potrzebujemy nowej Ameryki

nie musimy bać się myśleć na nowo
musimy zacząć budować, rozwijać się i wdrażać
bo dopóki się spełniamy i nie płacimy za to ceny
budujemy sobie tylko ulotny, fałszywy raj

możesz temu stanowczo zaprzeczać
i uznać mnie za twojego wroga
ale jestem tylko głosem wśród tłumu
który pragnie jaśniejszego losu
on mówi razem ze mną

to my jesteśmy nową Ameryką
to jest nowa Ameryka?5. 1000 Memories

You were the one, you were my everything
Never apart, no one in-between
Then one day, when you went your own way
You felt justified
And I was mortified
But today...

You are just a picture
You are just a picture
And a thousand memories
Is all I take with me
'Cuz your smile is just too much to see
You're just a thousand memories

Fantasies, broken dreams
Reveries, sordid histories
Following my heart
Laden with reaction
Without calibration or design
Committed to a trial
A life of understanding
Can't somebody show a sign to you
For me to see if you only knew...

That you were the one, you were my everything
Never apart, no one in-between
Then one day, when you went your own way
You felt justified
And I was mortified
But today...

You are just a picture
You are just a picture
And a thousand memories
Is all I take with me
'Cuz a picture is worth one thousand memories


5. 1000 wspomnień (tłum. Ofmika)

byłaś jedyna, byłaś dla mnie wszystkim
zawsze byliśmy razem, nikt nas nie dzielił
wtem któregoś dnia, kiedy poszłaś swoją własną drogą
czułaś się usprawiedliwiona
a ja umarłem
lecz dziś...

jesteś tylko zdjęciem
jesteś tylko zdjęciem
i tysiąc wspomnień będzie wszystkim
co ze sobą zabiorę
bo widzieć twój uśmiech to już za dużo
jesteś tylko tysiącem wspomnień

fantazje, rozbite marzenia
zaduma, podłe historie
podążające za mym sercem
obciążonym reakcją
bez wzorcowania czy projektu
poddane próbie
życie ze zrozumieniem
czy nikt nie może dać ci znaku
żebym zobaczył, czy wiedziałaś...

że byłaś jedyna, byłaś dla mnie wszystkim
zawsze byliśmy razem, nikt nas nie dzielił
wtem któregoś dnia, kiedy poszłaś swoją własną drogą
czułaś się usprawiedliwiona
a ja umarłem
lecz dziś...

jesteś tylko zdjęciem
jesteś tylko zdjęciem
i tysiąc wspomnień będzie wszystkim
co ze sobą zabiorę
bo twoje zdjęcie warte jest tysiąca wspomnień6. A Streetkid Named Desire     [info]

Well, it was punk-fifteen in the morning
And it was time to stand my ground
And as the gawks and stares bombarded me
You know, I didn't even hear a sound
No one gave a damn
If I was there or away
If I died and went to hell
They'd throw a party on my grave
And they'd all say
"this kid is just a fool, he'll never be cool
They might as well just ship him off
to some other school"
Plain destitute
Just a little too guilty, just a little too soon

But that day was just like any other day
No work, and no pay
I knew that paradise was some other place
And I'd get there another day
I will find it before I expire
'Cuz I've got the desire

Well, it was punk-fifteen in the evening
And it was time to set the town on fire
I saw my boots and my hair
As reflected in the mirror
Reveal a streetkid named desire
I didn't give a damn
Because I was just dying to be
And as the Hollywood street scene
Left its mark on me
I changed from a boy into a man
I said "never again!"
I stuck out my chin when I should have ran
Shit in the fan
I was driven so hard by the sound of my heart

When the walls surround
In deeper shades of blue
And there's no voice of reason inside you
And you search for meaning on an empty shelf
Then you're always dreaming
Of somewhere else

Today is just like any other day
No fear, no restraint
I know that paradise is some other place
And I will get there another day
You can come with me
No conditions or fares
Somehow, somewhere
I will find it before I expire
'Cuz I've got the desire


6. Dzieciak zwany pożądaniem (tłum. Nikt)

była punkowa piętnaście rano
i nadszedł czas żebym przyjął wyzwanie
gdy bombardowały mnie spojrzenia i popatrywania
nie słyszałem żadnego dźwięku
nikogo to nic nie obchodziło
czy byłem tam czy gdzie indziej
gdybym umarł i poszedł do piekła
wydali by przyjęcie na moim grobie
i wszyscy by mówili
"ten dzieciak był zwykłym głupkiem, nigdy nie byłby cool
mogli równie dobrze wysłać go
do jakiejś innej szkoły"
zwyczajna nędza
tylko trochę zbyt winny, tylko trochę zbyt wcześnie

ale ten dzień był dokładnie taki sam jak każdy inny
bez pracy i bez płacy
wiedziałem, że raj jest w jakimś innym miejscu
i że dotrę tam któregoś dnia
odnajdę go zanim umrę
bo mam takie pragnienie

była punkowa piętnaście wieczorem
i nadszedł czas by podpalić to miasto
ujrzałem swoje buty i swoje włosy
gdy odbite w lustrze
ukazały dzieciaka zwanego pożądaniem
nic mnie nie obchodziło
bo aż się do tego paliłem
gdy scena ulic Hollywood
zostawiła na mnie swoje piętno
zmieniłem się z chłopca w mężczyznę
i powiedziałem "nigdy więcej"
naraziłem się kiedy powinienem był uciekać
gówno w wentylator
byłem tak mocno napędzany głosem swojego serca

gdy ściany otaczają cię
w głębszym odcieniu przygnębienia
i nie słyszysz w sobie głosu rozsądku
i szukasz sensu na pustej półce
wtedy zawsze marzysz
o innym miejscu

dzisiejszy dzień jest dokładnie taki jak każdy inny
bez strachu, bez ograniczeń
wiem, że raj jest w jakimś innym miejscu
i że dotrę tam któregoś dnia
możesz pójść ze mną
żadnych warunków ani opłat
jakoś, gdzieś
odnajdę go zanim umrę
bo mam takie pragnienie7. Whisper In Time

All those stories that my dad told me
they are just a whisper in time
All those things that never came to be
they are just a whisper in time

A whisper in time, a whisper in time
Things that I can't shake from my mind
A whisper in time, a whisper in time
Moments that just flicker and die

All those places I wanted to go
they are just a whisper in time
All those friends who now I do not know
they are just a whisper in time

A whisper in time, a whisper in time
All things I can't shake from my mind
A whisper in time, a whisper in time
Memories that flicker and die

Maps and roads that brought me here today
they are just a whisper in time
Circumstances that were explained away
they are just a whisper in time

'Cuz we are messengers of memory
Just whispers in time


7. Szept w czasie (tłum. Ofmika)

wszystkie te historie, które opowiadał mi ojciec
są tylko szeptem w czasie
wszystkie te rzeczy, które nigdy się nie stały
są tylko szeptem w czasie

szept w czasie, szept w czasie
rzeczy, których nie potrafię wyrzucić z mojego umysłu
szept w czasie, szept w czasie
chwile, które tylko migną i giną

wszystkie te miejsca, w które chciałem jechać
są tylko szeptem w czasie
wszyscy ci przyjaciele, których teraz nie znam
są tylko szeptem w czasie

szept w czasie, szept w czasie
rzeczy, których nie potrafię wyrzucić z mojego umysłu
szept w czasie, szept w czasie
wspomnienia, które migną i giną

mapy i drogi, które mnie tu przywiodły
są tylko szeptem w czasie
okoliczności, które zostały usprawiedliwione
są tylko szeptem w czasie

ponieważ jesteśmy tylko posłańcami pamięci
tylko szeptami w czasie8. Believe It

It could happen to you
a defect from the wasted outskirts of Los Angeles
with a crumpled-up pass for the RTD
And no authority or trajectory
on the brink of insanity

You'd better believe it
because it's written all over your face
just a neighborhood reject
out of step and out of place
You'd better believe it

Would you ever have thought
persistence could prevail
against the almost
unbearable weight of the system?
With nothing better to do
and no one else who you can look up to

You'd better believe it
because it's written all over your face
A political defect
out of step and out of place
You'd better believe it

And the future is bright
when ideas run astray
So turn out the light
A punk can't have a say
Sometimes desire is all that's there
Who said life was fair?


8. Uwierz w to (tłum. Nikt)

to mogło przytrafić się tobie
skaza ze zniszczonych peryferii Los Angeles
i pomięta przepustka do bycia panem własnego życia
i żadnego autorytetu ani wyznaczonej drogi
na krawędzi obłędu

lepiej w to uwierz
bo to jest wypisane na twojej twarzy
wyrzutek z sąsiedztwa
nie na miejscu i nie na czasie
lepiej w to uwierz

czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy
że upór może odnieść zwycięstwo
w walce przeciwko prawie
niemożliwemu do zniesienia ciężarowi systemu
gdy nie masz nic lepszego do roboty
i nikogo innego kogo mógłbyś respektować

lepiej w to uwierz
bo to jest wypisane na twojej twarzy
polityczny defekt
nie na miejscu i nie na czasie
lepiej w to uwierz

przyszłość jest świetlana
gdy pomysły schodzą na manowce
więc zgaście światło
punk nie może mieć nic do powiedzenia
czasami pragnienie to wszystko co pozostaje
kto powiedział, że życie jest sprawiedliwe?9. I Love My Computer     [info]

I love my computer
You make me feel alright
Every waking hour
and every lonely night
I love my computer
for all you give to me:
predictable errors and no identity
And it's never been quite so easy
I've never been quite so happy

All I need to do is click on you
and we'll be joined in the most soul-less way
And we'll never ruin each other's day
'cuz when I'm through I just click
and you just go away

I love my computer
you're always in the mood
I get so turned on
when I turn on you
I love my computer
you never ask for more
You can be a princess
or you can be my whore
And it's never been quite so easy
I've never been quite so happy

All I need to do is click on you
and we'll be joined in the most soul-less way
And we'll never ruin each other's day
'cuz when I'm through I just click
and you just go away

The world outside is so big
but it's safe in my domain
Because to you I'm just a number
and a clever screen name

All I need to do is click on you
and we'll be together for eternity
And no one is ever gonna take my love
from me because I've got security
her password and a key


9. Kocham mój komputer (tłum. Ofmika)

kocham mój komputer
on sprawia, że czuję się wyśmienicie
w każdej godzinie, gdy nie spię
i podczas każdej samotnej nocy
kocham mój komputer
za wszystko, co mi daje
przewidywalne błędy i brak tożsamości
i to nigdy nie bylo aż tak proste
nigdy nie byłem tak bardzo szczęśliwy

wystarczy tylko cię kliknąć
i będziemy jednością w najbardziej bezduszny sposób
i nigdy nie zepsujemy sobie nawzajem dnia
bo kiedy kończę, po prostu klikam
a ty po prostu odchodzisz

kocham mój komputer
zawsze masz ochotę
tak bardzo się podniecam
kiedy cię włączam
kocham mój komputer
nigdy nie prosisz o więcej
możesz być moją księżniczką
i możesz być moją dziwką
i to nigdy nie bylo aż tak proste
nigdy nie byłem tak bardzo szczęśliwy

wystarczy tylko cię kliknąć
i będziemy jednością w najbardziej bezduszny sposób
i nigdy nie zepsujemy sobie nawzajem dnia
bo kiedy kończę, po prostu klikam
a ty po prostu odchodzisz

świat na zewnątrz jest taki ogromny
ale w mojej domenie jest bezpiecznie
ponieważ dla ciebie jestem tylko liczbą
i inteligentnym loginem

wystarczy tylko cię kliknąć
i będziemy razem na wieki
i nikt nigdy nie zabierze mi mojej miłości
ponieważ mam zabezpieczenie
jej hasło i klucz10. The Hopeless Housewife

Oh me oh my

Get out of your 1950's fantasy
Your face shines with misery transparently
Spew out that sobering half-assed victim rhetoric
Make 'em all squirm while they chew on it
It's a secret handshake and a passing wink of the eye
As the witches bridge club weekly meets to pen the tail on the sly

But they never ask "why oh why
don't we raise our voices to the sky?"
Instead you're mute and fawn
just waiting to die
Like some kind of hopeless housewife
But you can change while you're alive
and let 'em all know at least you tried
to kill the demons inside

Oh me oh my

Damn your transcendental paralysis
We can work together and make sense of this
Don't be so sure you can chuck it all away
You've got to proceed no matter how bad you want to stay
It's a natural cause and a comfort zone there in your head
And the world turns away
as you tap the snooze button in bed

But nobody can hear a word you said
Your history was never read
Instead you're mute and fawn
just waiting to die
Like some kind of hopeless housewife
But you can change while you're alive
and let 'em all know at least you tried
to kill the demons inside


10. Beznadziejna gospodyni domowa (tłum. Nikt)

och ja, och moje

wyrwij się ze swojej fikcji lat pięćdziesiątych
z twojej twarzy przejrzyście bije cierpienie
wyrzuć z siebie tą uspokajającą, bezmyślną retorykę ofiary
spraw by się wili gdy będą ją przeżuwać
to sekretny uścisk dłoni i przelotne mrugnięcie oka
gdy czarownice z klubu brydżowego co tydzień spotykają się
by po cichu zapędzać bydło do zagrody

ale nigdy nie zapytają "czemu, ach czemu
nie wzniesiemy naszych głosów do nieba?"
zamiast tego jesteś niemy i płaszczysz się
po prostu czekając na śmierć
jak jakaś beznadziejna gospodyni domowa
a przecież możesz się zmienić gdy jeszcze jesteś żywy
i pokazać im, że przynajmniej próbowałeś
zabić swe wewnętrzne demony

och ja, och moje

do diabła z twoim transcendentalnym paraliżem
możemy działać razem i to zrozumieć
nie bądź taki pewny, że możesz się tego wszystkiego pozbyć
musisz podążać dalej, nie ważne jak bardzo chciałbyś się zatrzymać
to naturalna sprawa i strefa komfortu w twojej głowie
a świat odwraca się od ciebie
gdy tylko naciśniesz guzik drzemki w swoim łóżku

ale nikt nie słyszy ani słowa z tego co mówisz
twoja historia nie została nigdy przeczytana
zamiast tego jesteś niemy i płaszczysz się
po prostu czekając na śmierć
jak jakaś beznadziejna gospodyni domowa
a przecież możesz się zmienić gdy jeszcze jesteś żywy
i pokazać im, że przynajmniej próbowałeś
zabić swe wewnętrzne demony11. There Will Be A Way     [info]

Shut your eyes, see the future's distant shore
March ahead, more enlightened than before
And there's sure to be bumps and distractions
but I know we'll get through
There will be me, there will be you
There will be a way

Unresolved repercussions from your life
Fortified with the vitriol of strife
And you can be gridlocked by predictions
But you're wise grab the prize
Then revise, realize
there will be a way

Hey... Ho...

And I don't know where we are going
but we're here on this ride
And we'll stand side by side
all along the way

Follow me to the future's distant shore
Vagary needn't haunt us anymore
And now it's time to set the agenda
Learn the past, make it last
Share the wealth, hold your fire
conserve life, make it right
kill the hate, negotiate
There will be a way


11. Znajdzie się sposób (tłum. Ofmika)

zamknij oczy, zobacz odległy brzeg przyszłości
maszeruj na przedzie, bardziej oświecony niż przedtem
z pewnością nie będzie łatwo
ale wiem, że przedrzemy się przez to
uda się mi, uda się tobie
znajdzie się sposób

przez nierozwiązane reperkusje z twego życia
umocnione jadem konfliktu
przez przepowiednie możesz utknąć w martwym punkcie
ale ty jesteś mądry, więc chwyć nagrodę
potem skoryguj swą postawę i zrozum
że znajdzie się sposób

hej, ho

i nie wiem, dokąd idziemy
ale jesteśmy tutaj w tej podróży
i będziemy się wspierać
przez cały czas

chodź za mną na odległy brzeg przyszłości
chimera nie musi już nas prześladować
przyszedł czas, żeby ustalić dzienny porządek
zrozumieć przeszłość, sprawić, by to trwało
podzielić bogactwo, wstrzymać ogień
ochronić życie, zrobić to, co należy
zabić nienawiść, negocjować
znajdzie się sposób12. Let It Burn

Let your mind wander, look beyond the shadows
Focus on the skyline, read the silhouettes
Your deepest desires are a picture of tomorrow
All your darkest fears are just a vestige of regret

And it's wo-oh oh oh
It seems like such a long way to go
As obstacles get bigger
prevailing winds blow stronger
and the fire continues to grow

Don't let shallow water limit your perception
Heed the new horizon, muster to it fast
The moments of your yesterdays are in the wake behind you
You can't assess the future if you're living in the past

And it's wo-oh oh oh
It seems like such a long way to go
As obstacles get bigger
prevailing winds blow stronger
and the fire continues to grow

Keep it stoked!

If you are committed to a life of understanding
then there's no agenda for vengeance in your life
Sharpen all your senses, face the opposition
You can overcome with fortitude and mental might

And it's wo-oh oh oh
It seems like such a long way to go
As obstacles get bigger
prevailing winds blow stronger
and the fire continues to grow
In your soul
So be bold, let it grow
Don't let it die
Let it burn!


12. Niech płonie (tłum. Ofmika)

pozwól wędrować swemu umysłowi, wyjrzyj poza cienie
skup się na linii horyzontu, odczytaj kontury
twoje największe pragnienia są obrazem jutra
wszystkie najciemniejsze obawy są tylko pozostałością żalu

i och och och
wygląda na to, że to taka długa droga
bo przeszkody stają się większe
dominujące wiarty wieją mocniej
a ogień nie przestaje rosnąć

nie pozwól płytkiej wodzie organiczyć twojej percepcji
zwoć uwagę na nowy horyzont, zmobilizuj się do tego szybko
chwile twoich wczorajszych dni śpią już za tobą
nie możesz ocenić przyszłości jeśli żyjesz przeszłością

i och och och
wygląda na to, że to taka długa droga
bo przeszkody stają się większe
dominujące wiarty wieją mocniej
a ogień nie przestaje rosnąć

podtrzymuj ogień

jeśli jesteś zaangażowany w rozumne życie
to nie ma w nim miejsca na zemstę
wyostrz wszystkie zmysły, staw czoła opozycji
możesz zwyciężyć hartem ducha i mocą umysłu

i och och och
wygląda na to, że to taka długa droga
bo przeszkody stają się większe
dominujące wiarty wieją mocniej
a ogień nie przestaje rosnąć
w twojej duszy
więc śmiało, niech rośnie
nie pozwól mu zginąć
niech płonie13. Don't Sell Me Short

We don't need any more mountains
Because the trail builders
failed to give us passage there
so we can't reach the sky
We don't need any more failure
There is human tragedy
that's written everywhere
And we are all too young to die
Like a mystery that's here to stay
Some people never go away
cuz they've got something to say

Don't sell me short!
You've been wrong too long
Don't brush me off
just because I don't belong
Like it or not I'm all you've got
Dispose me when I'm shot
Just don't sell me short
I might not be who you thought

We don't need any more fables
because the writers have passed
and left us lessonless
And we must find our own way
We don't need any more privilege
There is vivid desperation
that is powerless
That no surplus can repay
Like the fix of rapture in a trance
Oh, fates are sealed by circumstance
So you've got to take a chance

Don't sell me short!
You've been wrong too long
Don't brush me off
Just because I don't belong
Pass me on by, ignore my cry
forget me when I die
Just don't sell me short
Not while I'm still alive

Everybody's talking about heaven on Earth
I'm still trying to figure out just what I'm worth
I'm full of emotion and stuff you can't contain
And you just want to flush me down the drain
But you can't make me go away


13. Nie lekceważ mnie (tłum. Ofmika)

nie potrzebujemy już więcej gór
bo budowniczym dróg
nie udało się ich tam zbudować
więc nie możemy sięgnąć nieba
nie potrzebujemy już więcej niepowodzeń
ludzka tragedia
wypisana jest wszędzie
a wszyscy jesteśmy za młodzi, by umrzeć
jak tajemnica, która tutaj pozostanie
niektórzy ludzie nigdy nie odchodzą
bo mają coś do powiedzenia

nie lekceważ mnie
zbyt długo się myliłeś
nie ognoruj mnie
tylko dlatego, że nie mam swojego miejsca
czy ci się to podoba, czy nie, jestem wszystkim, co masz
pozbądź się mnie, kiedy mnie zastrzelą
tylko mnie nie lekceważ
mogę okazać się kimś innym, niż myślałeś

nie potrzebujemy więcej bajek
ponieważ pisarze odeszli
i zostawili nas bez lekcji
i musimy znaleźć naszą własną drogę
nie potrzebujemy więcej przywileju
istnieje żywa rozpacz
która jest bezsilna
której żaden nadmiar nie może zrekompensować
jak dawka zachwytu w transie
losy opieczętowane są przez okoliczności
więc musisz wykorzystać szansę

nie lekceważ mnie
zbyt długo się myliłeś
nie ognoruj mnie
tylko dlatego, że nie mam swojego miejsca
omijaj mnie, ignoruj mój płacz
zapomnij o mnie, gdy umrę
ale nie lekceważ mnie
dopóki wciąż żyję

wszyscy mowią o niebie na ziemi
a ja wciąż staram się dojść do tego, czego jestem wart
jestem pełen emocji i rzeczy, których nie powstrzymasz
a ty chesz mnie po prostu spuscić ze ściekami
ale nie możesz zmusić mnie do odejścia14. The Fast Life

No silent stray inertia
No burden on my back
No determinance, no ballast
No chance of looking back
It doesn't matter what's ahead
It's time I'll hit it hard
No fixing my position
No sign of retard

It's the fast life
There's nothing I can do
The fast life
Suck it in and follow through
The fast life
Just learning as I go
You might call it careless
but this fast life
is all I've ever known

Like a wispy feather
Defying gravity
Or a rolling cobble
in the middle of the stream
Propelled by a ghost force
that never shows his face
Increase the ante
of this perpetual pace

Ever since the day
I came out of the womb
my head was always bouncing
off the walls in the room
Always scratching gravel
Covering new ground
No matter how hard they tried
they couldn't pin me down

It's just the fast life
There's nothing I can do
The fast life
Suck it in and follow through
The fast life
Just learning as I go
You might call it careless
but this fast life
is all I've ever known
Yeah it's all I've ever known


14. Życie w biegu (tłum. Nikt)

żadnej cichej bezcelowej bezczynności
żadnego ciężaru na moich barkach
bez podejmowania decyzji, bez obciążenia
bez szans na spojrzenie za siebie
nie ma znaczenia co jest przede mną
gdy nadejdzie czas przywalę w to z całej siły
bez przygotowywania swojej pozycji
bez śladu zwłoki

to życie w biegu
nic na to nie poradzę
życie w biegu
przełknij to i żyj dalej
życie w biegu
uczę się będąc w ruchu
możesz nazwać je lekkomyślnym
ale to życie w biegu
jest jedynym, jakie kiedykolwiek znałem

jak drobne piórko
rzucające wyzwanie grawitacji
albo chwiejący się kamień
pośrodku strumienia
napędzany widmową siłą
która nigdy nie ukazuje swej twarzy
zwiększam tempo
tego nieustającego biegu

od zawsze od dnia
w którym wyszedłem z łona
moja głowa bezustannie obijała się
o ściany w pomieszczeniach
zawsze drapałem żwir
pokrywający nowe miejsca
nieważne jak mocno się starali
nie potrafili przyprzeć mnie do muru

to po prostu życie w biegu
nic na to nie poradzę
życie w biegu
przełknij to i żyj dalej
życie w biegu
uczę się będąc w ruchu
możesz nazwać je lekkomyślnym
ale to życie w biegu
jest jedynym, jakie kiedykolwiek znałem
tak, jest jedynym, jakie kiedykolwiek znałem15. Lose As Directed

Little girl's eyes open wide
Two ways to go but you can't decide
Follows all rules, has no say
Ends up in somebody else's play
Close your eyes cause you just don't need them anyway

Lose as directed, don't take no chance
Don't hinge your life upon circumstance
Mystery and misery go hand in hand
So you better follow the master plan
Don't use your head, lose as directed

Little boy sitting in his master's arms
Safe and protected from any harm
Wants to be a man, wants to branch out
But he's told not to ask questions or doubt
Close your mind, it's a book of instructions now

Let's go!

Monkey see, monkey do
Just another animal in the zoo
Got four wall security
Never even have to read a recipe
But it's not exactly what you would call free

You lose!


15. Daj się poprowadzić w nicość (tłum. Ofmika)

szeroko otwarte oczy małej dziewczynki
dwie drogi do wyboru, ale ona nie może decydować
działa zgodnie ze wszystkimi zasadami, nie ma prawa głosu
kończy w grze kogoś innego
zamknij oczy, bo i tak ich nie potrzebujesz

daj się poprowadzić w nicość, nie korzystaj ze swojej szansy
nie pozwól, by twym życiem kierował przypadek
tajemnica i nieszczęście idą w parze
więc lepiej podążaj za mistrzowskim planem
nie używaj głowy, daj się prowadzić w nicość

mały chłopiec siedzi w ramionach swego mistrza
jest bezpieczny i chroniony przed każdą krzywdą
chce być mężczyzną, chce się rozwijać
ale powiedziano mu, żeby nie zadawał pytań i nie wątpił
zamknij swój umysł - oto księga instrukcji

dalej!

małpa widzieć, małpa robić
jak kolejne zwierzę w zoo
bezpieczne w czterech ścianach
nawet nigdy nie musi czytać wskazówek
ale nie możesz powiedzieć, że to wszystko za darmo

przegrywasz!16. Pretenders

I give to you, you take from me
We live in perfect harmony
But I know you can't give me what I need
With subtle care and rosey hues
We duke it out, we change our views
We hold so dear our unanimity
Oh...

We are just pretenders
We are just pretenders, lost in this charade
We are just pretenders, characters on stage
We are just pretenders, trying to break free
We are just pretenders, hiding so no one sees

We try to find our peace of mind
Just a vestige we left behind
But ignorance takes far less energy
And if you please, I'll look to you
Because I need somebody who
forgives me for my harsh reality
Oh... but

We are just pretenders
We are just pretenders, we're trying to break free
We are just pretenders, we'll lose them easily
We are just pretenders, trying to break free
We are just pretenders, hiding so no one sees

You standing there, playing with your hair
Trying to ignore but peeking in the mirror
Re-living the scenes from books and magazines
Craving the life you live in your dreams
And I'm standing here, thinking that it's queer
But fearing that I am the same
You ask me how I feel, it's so damn surreal
I think it's finally time we ended this game

'cause we are just pretenders
We are just pretenders, lost in this charade
We are just pretenders...


16. Symulanci (tłum. Ofmika)

ja daję tobie, ty bierzesz ode mnie
żyjemy w idealnej harmonii
ale ja wiem, że nie mozesz dać mi tego, czego potrzebuję
subtelną troską i różanymi odcieniami
walczymy, zmieniamy nasze poglądy
tulimy do serca naszą jednomyślność
och...

jesteśmy tylko symulantami
jesteśmy tylko symulantami, zagubionymi w szaradzie
jesteśmy tylko symulantami, aktorami na scenie
jesteśmy tylko symulantami, starającymi się uwolnić
jesteśmy tylko symulantami, ukrytymi, więc nikt nie widzi

staramy się odnaleźć spokój umysłu
pozostawiamy za sobą jedynie zniszczenia
ale ignorancja zabiera znacznie mniej energii
jeśli zechcesz, zajmę się tobą
bo potrzebuję kogoś, kto
wybaczy mi moją srogą rzeczywistość
och... ale

jesteśmy tylko symulantami
jesteśmy tylko symulantami, starającymi się uwolnić
jesteśmy tylko symulantami, stracimy ich łatwo
jesteśmy tylko symulantami, starającymi się uwolnić
jesteśmy tylko symulantami, ukrytymi, więc nikt nie widzi

stoisz tam, bawisz się włosami
starasz się mnie ignorować, ale zerkasz w lustro
odżywają sceny z książek i czasopism
tęskniać za życiem, żyjesz w swoich snach
a ja stoję tu myslać, że to dziwne
ale bojąc się, że jestem taki sam
pytasz, jak się czuję; to tak cholernie surrealistyczne
myslę, że już czas, byśmy skończyli tę grę

bo jesteśmy tylko symulantami
jesteśmy tylko symulantami, zagubionymi w szaradzie
jesteśmy tylko symulantami...17. Queen Of The 21st Century

From the time she could crawl she was all draped in macrame
She was preened and redeemed in a church that tried to show the way
She was taught to never ask for more
They had no idea of what she had in store

She's the queen of the 21st century
Just a ghost of what her parents thought
a little girl should be
Analog heart, analog nerves, analog brain
but a fixture of the digital domain

From the time she could read she could see that there was urgency
No debate, just a spate of ignorance in a splintering community
She could never meet their expectations
Then she came to symbolize the nation

She's the queen of the 21st century
Just a shred of what her parents thought
a little girl should be
Steeped in spite, coddled in fear, drenched in novelty
but masterful at sensual technology

She's the queen, no rules in her empire
She's the queen, just libido and desire
She's the lean, mean, fighting machine
the stuff of modernmedia lore
And she always knows the score

She's the queen of the 21st century
Just a ghost of what her parents thought
a little girl should be
Fallen star, Black and Blue
Broken hearts, Wasted Youth
Rusted cars, twisted roots
Mental scars, the ugly truth

She's the queen of the 21st century
and she's a modernday polemic
a walking controversy
She's the queen!
17. Królowa XXI wieku (tłum. Ofmika)

od momentu, kiedy potrafiła raczkować, cała spowita była w makramę
została oczyszczona i odkupiona w kościele, który probował wskazać jej drogę
nauczono ją nigdy nie prosić o więcej
nie mieli pojęcia, co ją czeka

ona jest królową XXI wieku
tylko duchem tego, czym zdaniem jej rodziców
powinna być mała dziewczynka
analogowe serce, analogowe nerwy, analogowy mózg
stały element cyfrowej domeny

od momentu, kiedy potrafiła czytać dostrzegła, że światu czegoś pilnie potrzeba
nie ma żadnej dyskusji, tylko lawina ignorancji w rozłamującej się społeczności
nigdy nie mogła sprostać ich oczekiwaniom
potem stała się symbolem narodu

ona jest królową XXI wieku
tylko strzępem tego, czym zdaniem jej rodziców
powinna być mała dziewczynka
przesiąknięta złośliwością, rozpieszczona w strachu, przemoczona nowością
mistrzyni zmysłowej technologii

jest królową, w jej królestwie nie ma zasad
jest królową - tylko libido i pożądanie
jest marną, podłą maszyną bojową
materiałem nowoczesnego przekazu medialnego
i zawsze zna wynik

ona jest królową XXI wieku
tylko duchem tego, czym zdaniem jej rodziców
powinna być mała dziewczynka
upadłą gwiazdą, czernią i błękitem*
złamanymi sercami, zmarnowaną młodością**
zardzewiałymi samochodami, skręconymi korzeniami
psychiczną skazą, wstrętną prawdą

ona jest królową XXI wieku
nowoczesną polemiką
chodzącą kontrowersją
jest królową

* Black and Blue - album grupy The Rolling Stones z 1976 r.
** Wasted Youth - amerykański zespół grający hardcore punk