| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


TRUE NORTH (2013)

1. True North (Graffin)
2. Past is Dead (Graffin)
3. Robin Hood in Reverse (Gurewitz)
4. Land of Endless Greed (Graffin)
5. Fuck You (Graffin)
6. Dharma and the Bomb (Gurewitz)
7. Hello Cruel World (Gurewitz)
8. Vanity (Gurewitz)
9. In Their Hearts Is Right (Graffin)
10. Crisis Time (Graffin)
11. Dept. of False Hope (Gurewitz)
12. Nothing To Dismay (Graffin)
13. Popular Consensus (Graffin)
14. My Head is Full of Ghosts (Gurewitz)
15. The Island (Graffin)
16. Changing Tide (Graffin)1. True North

Unrepentant vagabond
Plot the new coordinates and cast the map aside
Now I gotta ramble on
Navigate the pitfalls and cross the great divide
The mapmaker's legend gives direction and a key
He set the declination but what good is it to me?

I can't see the rationality
The world's not my responsibility
And happiness isn't there for me
But maybe I'll inch closer to the source
When I find true north
With or without a friend
Keep searching 'til the end

Tempting fate and cheating death
No one ever told me it was going to be like this
Contemplate the randomness
When the mind is willing it gets downright perilous
Overburdened, underwhelmed, their ethical decrees
That's your moral compass but what good is it to me?

I can't see the rationality
The world's not my responsibility
And happiness isn't there for me
But maybe I'll inch closer to the source
When I find true north
With or without a friend
Keep searching 'til the end
When I find true north


1. Północ prawdziwa (tłum. Ofmika)

włóczęga bez skruchy
nanosi nowe współrzędne i odrzuca mapę na bok
teraz muszę ruszyć przed siebie
żeglując między pułapkami i przekraczając wielki rozłam
legenda na mapie ukazuje kierunek i klucz
wskazuje odchylenie, ale co ja z tego mam?

nie dostrzegam racjonalności
nie biorę odpowiedzialności za świat
i nie ma dla mnie szczęścia
ale może przybliżę się do źródła
kiedy odnajdę prawdziwą północ
z przyjacielem lub bez
będę szukać do końca

kuszenie losu i oszukiwanie śmierci
nikt mi nigdy nie powiedział, że to będzie tak wyglądało
rozważanie przypadkowości
kiedy umysł się budzi, staje się wręcz niebezpieczny
przeciążony, rozczarowany, ich etyczne dekrety
to twój moralny kompas, ale co ja z tego mam?

nie dostrzegam racjonalności
nie biorę odpowiedzialności za świat
i nie ma dla mnie szczęścia
ale może przybliżę się do źródła
kiedy odnajdę prawdziwą północ
z przyjacielem lub bez
będę szukać do końca
kiedy odnajdę prawdziwą północ2. Past is Dead

Solemn regret, transgressions fill my head
A measure of success is how well to forget
And the past is dead

Strewn about the battlefield of life are the remainders of history
When convenient we exalt them and pay them such respect
As if we're all in an equivalent trajectory

And trash piles high in the rubble we forgot
The angels of our nature just sit and watch it rot

Now, the past is dead
Let's focus on tomorrow instead
Oh the tragic present said
The past is dead

Who can say what constitutes the most important sector of society?
The dominant portion seek an instant gratification
And are proud of intellectual poverty

I'd like to be empathetic but I can't
The jeopardy is too great to make a stand

Now the past is dead
Good deeds won't help you get ahead
The modern signpost read the past is dead

My next great decision is just lying in wait
The action might turn out to be the world's most grievous mistake

The past is dead
More veritable words have never been said
The tragic present said the past is dead2. Przeszłość jest martwa (tłum. Nikt)

uroczysta skrucha, grzechy wypełniają moją głowę
miarą sukcesu jest to, jak skutecznie uda się zapomnieć
a przeszłość jest martwa

resztki historii są porozrzucane po polu bitwy życia
kiedy nam wygodnie wychwalamy je i okazujemy im taki szacunek
jakbyśmy byli wszyscy na równowartościowych trajektoriach

a sterty śmieci piętrzą się wysoko na zapomnianych rumowiskach
anioły naszej natury tylko siedzą i patrzą jak to wszystko gnije

teraz, gdy przeszłość jest martwa
skupmy się zamiast tego na jutrze
tragiczna teraźniejszość powiedziała
że przeszłość jest martwa

kto wie co stanowi najważniejszą grupę społeczeństwa?
panująca partia szuka natychmiastowego wynagrodzenia
i jest dumna z intelektualnego ubóstwa

chciałbym wykazać się empatią, ale nie potrafię
ryzyko jest zbyt wielkie aby się postawić

teraz, gdy przeszłość jest martwa
dobre uczynki nie pomogą ci poprawić sytuacji
napis na współczesnym drogowskazie brzmi: przeszłość jest martwa

moja następna wielka decyzja po prostu leży w ukryciu
podjęcie akcji może się okazać najpoważniejszym błędem na świecie

przeszłość jest martwa
bardziej prawdziwe słowa nigdy nie zostały wypowiedziane
tragiczna teraźniejszość powiedziała że przeszłość jest martwa3. Robin Hood in Reverse

Here is the church
There is the steeple
Open up the door
Corporations are people
Wait what did he say?
What the fuck did he say?

It couldn't last
They had to crash
Some partys are just made that way
But when the bell rings
The boys will sing
Swing low sweet precariat

Let's say we try to get this right
Said the plutocrat to jesus christ
And when the old fox fearing the worst
Made his entrance in a hearse
Then the nine in black robes all went berserk
This is a tale of robin hood in reverse

Citizens united
I was excited
When the kids are united they can never be divided
But that was yesterday
There's a brand new sham to today

Let's say we try to get this right
Said the plutocrat to jesus christ
Snd when the old fox fearing the worst
Made his entrance in a hearse
Then the nine in black robes all went berserk
This is a tale of robin hood in reverse3. Robin Hood in Reverse

4. Land of Endless Greed

I don't really care what other people may say
I've gotta go on living my life anyway
Everything is golden, everything's for sale
I'm done with unsubstantiated fairy tales

But out here in the lap of luxury
Unlimited guarantee for your insatiable need
In the land of endless greed

In the emerald forest hear a nasty sound
The big rigs and the miners come and shake the ground
On the field of plenty the grazers gather 'round
To watch the game of supply and demand go down

But out here in the lap of luxury
Unlimited guarantee for your insatiable need
In the land of endless greed

I don't really care what other people may say
I've gotta go on living my life anyway
The poor don't have to struggle in dismal poverty
Anyone can be the way they want to be

Out here in the lap of luxury
Fortune bears no scrutiny
What you want is all you need
In the land of endless greed4. Kraina nieskończonej chciwości (tłum. Nikt)

nic mnie nie obchodzi co inni ludzie mogą powiedzieć
i tak muszę dalej żyć własnym życiem
wszystko jest ze złota, wszystko jest na sprzedaż
skończyłem z niepotwierdzonymi bajeczkami

ale tutaj, w objęciach luksusu
nieograniczona gwarancja dla twojego nienasyconego pragnienia
w krainie nieskończonej chciwości

w szmaragdowym lesie słychać paskudny dźwięk
wielkie ciężarówki i górnicy przybywają i przetrząsają ziemię
na polu obfitości zbiera się stado pasących się zwierząt
by obserwować jak toczy się gra podaży i popytu

ale tutaj, w objęciach luksusu
nieograniczona gwarancja dla twojego nienasyconego pragnienia
w krainie nieskończonej chciwości

nic mnie nie obchodzi co inni ludzie mogą powiedzieć
i tak muszę dalej żyć własnym życiem
ubodzy nie muszą się szarpać w przygnębiającej biedzie
każdy może być taki jak chce

tutaj, w objęciach luksusu
fortuna nie znosi analizy
to czego chcesz jest wszystkim czego potrzebujesz
w krainie nieskończonej chciwości5. Fuck You

Everybody needs a slogan in their pocket or two
It never hurts to have a strategy you can go to
Sometimes I have no sense at all
As most flawed men are wont to do

Just say fuck you
Pavlovian rude
A menace too
Pay homage to
Your bad attitude

You can even get cerebral if you want to
Make a radical assessment that sticks like glue
Sometimes it takes no thought at all
The easiest thing to do

Is say fuck you
Pavlovian rude
A menace too
Pay homage to
Your bad attitude

The reaction it brings, just one of those things
Your friends might not want you around
If the impulse is right you might get in a fight
Even though you can’t hold your ground
But all rest assured, sometimes just a word
Is the most satisfying sound

Sometimes it makes no sense at all
The easiest thing to do

Is say fuck you
Pavlovian rude
A menace too
Pay homage to
Your bad attitude
Just say fuck you


5. Wal się (tłum. Ofmika)

każdy potrzebuje mieć pod ręką jakiś slogan, albo dwa
nigdy nie zaszkodzi mieć strategię, którą można zastosować
czasami jestem kompletnie bez sensu
tak jak większość niedoskonałych ludzi ma w zwyczaju

po prostu mówię "wal się"
prymitywizm Pawłowa
i niebezpieczeństwo
utwierdź się w tym, że
jesteś wciąż na nie

możesz nawet stać się intelektualistą, jeśli chcesz
głosić radykalne sądy, pasujące jak ulał
czasami nie trzeba w ogóle myśleć
najłatwiej jest

powiedzieć "wal się"
prymitywizm Pawłowa
i niebezpieczeństwo
utwierdź się w tym, że
jesteś wciąż na nie

a jedną z reakcji może być to
że przyjaciele odsuną się od ciebie
jeśli impuls będzie odpowiedni, możesz wdać się w bójkę
chociaż nawet nie potrafisz się obronić
ale spokojnie, możecie być pewni, że czasem tylko słowo
jest najbardziej satysfakcjonującym dźwiękiem

czasami to nie musi mieć wcale sensu
najłatwiej jest

powiedzieć "wal się"
prymitywizm Pawłowa
i niebezpieczeństwo
utwierdź się w tym, że
jesteś wciąż na nie
i powiedz po prostu "wal się"6. Dharma and the Bomb

Wasted days and cigarettes
Cracked cement and palms
Bodhidharma has gone fission
With your vedic mom
Yeah the Sergeant Major is dreamin' of genie
And she's armed with a borrowed polka dot bikini
Oh yeah tomorrow's coming down like dharma and the bomb

Falling down
Falling down
like dharma and the bomb
Falling down
Falling down
Like dharma and the bomb

The shallows seem evangelical
When you're slammed up against a wall
And your stoked to watch all creation go over the falls
Yeah Kali is coming and you'd better believe it
That girl's got the atom and the bhagavad ghita
Oh yeah samsara's coming down like dharma and the bomb

Falling down
Falling down like
Like dharma and the bomb
Falling down
Falling down like
Like dharma and the bomb6. Dharma and the Bomb

7. Hello Cruel World

I can't stop the way I feel
But I can penetrate your religion with a nail
You are mine and we are twine
When we radiate in waves together everything is fine

Hello cruel world do you know that you're killing me?
I don't mind but I could use a little sympathy
I've been blind as a fool can be
My dear cruel world do you ever think about me?

I can feel so alone with you right here
And yet I turn to you for comfort in my despair
You are dust and I am bone
And I will love your endless gaze of madness until I turn to stone

Hello cruel world do you know that you're killing me?
I don't mind but I could use a little sympathy
I've been blind as a fool can be
My dear cruel world now I know you are my everything

Please forgive me

Hello cruel world do you know that you're killing me
I don't mind but I could use a little sympathy
I've been blind as only a man can be
My dear cruel world now I've made a mess of everything7. Hej okrutny świecie (tłum. Nikt)

nie potrafię przestać czuć tego, co czuję
ale mogę przeniknąć twoją religię jednym gwoździem
jesteś mój, jesteśmy spleceni
kiedy nadajemy na tych samych falach wszystko jest w porządku

hej, okrutny świecie, czy wiesz, że mnie dobijasz?
nie mam nic przeciwko, ale przydałoby mi się trochę współczucia
byłem ślepy, jak to głupiec potrafi
mój drogi, okrutny świecie, czy kiedykolwiek myślisz o mnie?

potrafię czuć się tak samotnie, z tobą tuż obok
a jednak zwracam się do ciebie, byś pocieszył mnie w mej rozpaczy
jesteś prochem, ja jestem kością
i będę uwielbiał twoje bezkresne spojrzenie pełne obłędu, dopóki nie zamienię się w kamień

hej, okrutny świecie, czy wiesz, że mnie dobijasz?
nie mam nic przeciwko, ale przydałoby mi się trochę współczucia
byłem ślepy, jak to głupiec potrafi
mój drogi, okrutny świecie, teraz wiem, że jesteś dla mnie wszystkim

proszę, wybacz mi

hej, okrutny świecie, czy wiesz, że mnie dobijasz?
nie mam nic przeciwko, ale przydałoby mi się trochę współczucia
byłem ślepy, jak to głupiec potrafi
mój drogi, okrutny świecie, wszystko zepsułem8. Vanity

I'll strike it if I don't like it
Gimme a club and I will have myself a riot
I'm a monkey with a brick on my shoulder
And I'm getting bolder

Let's deny and defame
Let's destroy and recreate in our glorious name
And when the joke of our centrality is upon us
Grovel and decry

Our vanity
Disgraced to face our own humanity
In a world that mocks our tragedy

Hyper-aware and impaired
Terrified by natures mocking stare
Yearning for significance beyond our animal ken
On which we do depend

Such vanity
Isolated with our own inanity
Entangled by our callow gravity
Disgraced to face our own humanity8. Marność (tłum. Nikt)

jeśli mi się to nie spodoba - uderzę
dajcie mi kij a ostro się zabawię
jestem małpą żywiącą wielką urazę
i robię się coraz bardziej bezczelny

zaprzeczajmy i szkalujmy
zniszczmy i odtwórzmy we własnym, chwalebnym imieniu
a gdy dopadnie nas żart naszej istotności
płaszczmy się i potępiajmy

naszą marność
zawstydzeni stawiając czoła własnemu człowieczeństwu
w świecie, który kpi sobie z naszej tragedii

hiper-świadomi i nadwątleni
przerażeni drwiącym spojrzeniem natury
tęskniąc za znaczeniem wykraczającym poza naszą zwierzęcą zdolność pojmowania
od której tak mocno zależymy

taka marność
odizolowani naszą własną głupotą
oplątani przez naszą szczeniacką powagę
zawstydzeni stawiając czoła własnemu człowieczeństwu9. In Their Hearts Is Right

There's something pathetic in the world today
And I don't know how it all began
As if all the shame and punishment will finally make me understand

A word means nothing wanting action
Intentions are valuable as deeds
And a wound can dog you for a lifetime
Unless it only makes you bleed

Everybody knows what's in their heart is right

I'm just a termite on an ant hill
I think about it every single day
A senseless being lacking inspiration
Just waiting to be blown away

Everybody knows what's in their heart is right9. In Their Hearts Is Right

10. Crisis Time

There's a feeling about myself that I can't understand
It's a foreboding sense that I see all around the land

When the wheel of fortune turns progressively depraved
It's the manifestation of a biospheric decay

Keep yourself in line, there's no design
The new paradigm is crisis time

Luxury was privilege and I knew it all along
But to let human reason get trumped by emotion is wrong

All the bonds were broken when I said I loved you so
But rejection of a fantasy is just a way to help you grow

Keep yourself in line, there's no design
The new paradigm is crisis time

There's a feeling about myself, I feel it oh so strong
It's a romantic notion and I've cared about it far too long

On the crest of progress we can't balance on the wave
If the measure of success is only tallied in the lives we save

Keep yourself in line, there's no design
the new paradigm is crisis time10. Crisis Time

11. Dept. of False Hope

WelcomeWelcome my son to where the work is never done
And the hungry are seldom ever fed
The department of false hope is a proving ground for dopes
And they'll grind your tiny bones to make their bread (Hosanna)

So hold your head up high forgotten man
Tomorrow won't be made for you
And everybody's gotta try to lend a helping hand
For god and man there's nothing more to do

It crackled on the radio through bright plumes of the sun
The announcer said the age of faith was dead
Though the adolescent nation was just looking for salvation
The beast of reason reared it's ugly head (Hosanna)

So hold your head up high forgotten man
Tomorrow's not for me and you
And everybody's gotta try to lend a helping hand
For god and man there's nothing more to do

From your cradle of destruction
With the poorest of instruction
And the merest sliver of a tune
You managed somehow to muddle through

So hold your head up high forgotten man
Tomorrow's not for me and you
And everybody's gotta try to lend a helping hand
For god and man there's nothing more to do
There is nothing more11. Ministerstwo fałszywych nadziei

12. Nothing To Dismay

Now, there's a list of catalysts that hold the heart at bay
They grip the mind and sap the soul and feed on your dismay
And I never understood why you can't see the world this way
The lines are drawn at the break of dawn there's nothing to dismay

It's no, no, no security
No, no no security
No, no no security
Nothing to dismay

The dissonance runs deep in me resort to weak applause
Associate and denigrate the root without a cause
And just because the overwhelming odds are stacked away
What good is should if at most I would? But nothing to dismay

It's no, no, no security
No, no no security
No, no no security
Nothing to dismay

Well, it's just a solo journey
Bewildered and astray
But pay no mind to what you find
There's nothing to dismay

No, no, no, no, no, no, nothing to dismay
No, no, no security
nothing to dismay12. Nie ma o co drżeć (tłum. kamilteau)

Tak łatwo dziś oszukać myśl, przyśpieszyć nagle puls.
Odłączyć prąd, wprowadzić w błąd i zepchnąć na zły kurs.
Lecz dziwi mnie, dlaczego raz po raz się dajesz zwieść.
Zasady znasz, więc otrzyj twarz, bo nie ma o co drżeć.

Brak, brak, brak ochrony,
Brak, brak, brak ochrony,
Brak, brak, brak ochrony,
Nie ma o co drżeć.

Obawa Twa głos znowu ma, bezczelnie wnika w głąb.
Zagnieżdża się, uwiera Cię, ćmi jak zepsuty ząb.
A wszystko to przez jakąś bliżej niezbadaną rzecz.
Czymkolwiek jest, Ty miej ją gdzieś, tu nie ma o co drżeć.

Brak, brak, brak ochrony,
Brak, brak, brak ochrony,
Brak, brak, brak ochrony,
Nie ma o co drżeć.

Samotna to wycieczka,
Tajemnych pełna przejść.
Lecz olej to, co widzisz, bo
Tu nie ma o co drżeć.
13. Popular Consensus

Some people are almost impossible to live with
Some people have faith in the craziest things
They follow outdated conventions that were recorded
But most of it to me all sounds insane

Maybe that's what you need to get you through the night
Maybe you've seen the light
But you know that popular consensus doesn't make it right

Nothing can go on while forever increasing
The universe expanding is a different thing
But to turn a nasty habit into a virtue
Can't replace the need for charity

Maybe it's what you need to help you through the night
Maybe you've seen the light
But you know popular consensus doesn't make it right

Like the seed of all creation or a doomsday scheme
The future might be bright or bleak
But you know popular consensus doesn't mean much to me13. Popular Consensus

14. My Head is Full of Ghosts

My head is full of ghosts
But I'm no revenant
Despite my resident's rivalry
And I'll be the faithful pilot
On our blind trajectory

Do you want to know a secret
Will you hold it close and dear
This will not be made apparent
But you and I are not alone in here

My head is full of ghosts
No apparition
A partition from the host
A temple of cognition
And forbidden to approach

Oh to hell with superstition
There's a stranger in the house
I don't need no exorcism
I need a key
And the lock is inside out

Now meta-cognition is just intuition
And dreamers we'll bark at the moon
The weaver's unknown by the loom

My head is full of ghosts
And I'm the pilot
Of ultra-violent ancestry
And I'll destroy these passers-by
With zest and artistry
Ghost!
Part apparition
A partition from the host
A temple of the hidden
And unbidden to approach14. My Head is Full of Ghosts

15. The Island

There's a world outside but I can't really make it
There's a life to lead but I can't exactly fake it
Yet the mood feels right
But my island is sinking out of sight

I made jetties so they'd catch all the sediment
Removed the rocks and every impediment
But the tide's rising high to wash away my island in the night

The sheltering sky was to be my everlasting lullaby
They said that islands were solid as bedrock
Standing firm forevermore
But over time even basement wastes away to the unrelenting shore

There's a lonely seed waiting to be planted
I've instructions but desire is wholly absent
I'm just a petrel in the storm
My island can't protect me anymore15. Wyspa (tłum. Nikt)

tam na zewnątrz jest świat, ale nie mogę się do niego dostać
istnieje życie, które można wieść, ale nie potrafię dokładnie go udawać
jak dotąd nastrój wydaje się być dobry
ale moja wyspa tonie znikając z zasięgu wzroku

pobudowałem falochrony, żeby wyłapywały cały osad
usunąłem kamienie i wszystkie inne przeszkody
ale przypływ wznosi się wysoko by wymyć moją wyspę w ciemność nocy

niebo dające schronienie miało być moją wieczną kołysanką
mówili, że wyspy są trwałe jak opoka
stojąca pewnie bez końca
ale z czasem nawet fundamenty niszczeją pod naporem bezlitosnego brzegu

samotne ziarno czeka na zasadzenie
mam instrukcje, ale chęci są całkowicie nieobecne
jestem tylko petrelem pośrodku sztormu
moja wyspa nie może mnie już ochronić16. Changing Tide

Every day's the same routine of endless chores and boring details
And you know you're waiting for the perfect condition for your ship to set sail

But of course the climate's always changing
Clining to the past has got you straining
Comes the recognition now you're on a mission that is born to fail
(Leave it!)

Brothers say goodbye
Sisters don't you cry
All embrace the times
Wade into the changing tide

Searching for philosophy of life can be a drag on the soul
Nowadays we pick and choose the pieces from other people's wisdom of old

But of course the climate's always changing
Clinging to the past has got you straining
Realizing all your most cherished beliefs are subject to rot and mold
(come on!)

Brothers say goodbye
Sisters don't you cry
All embrace the times
Wade into the changing tide


16. Changing Tide