| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


THE EMPIRE STRIKES FIRST / IMPERIUM ATAKUJE PIERWSZE (2004)

1. Overture (Gurewitz)
2. Sinister Rouge (Graffin)
3. Social Suicide (Graffin)
4. Atheist Peace (Graffin)
5. All There Is (Gurewitz)
6. Los Angeles Is Burning (Gurewitz)
7. Let Them Eat War (Gurewitz, Baker, Bentley, Wackerman, Francis)
8. God's Love (Graffin)
9. To Another Abyss (Graffin)
10. The Quickening (Gurewitz, Wollard, Wackerman)
11. The Empire Strikes First (Gurewitz, Baker)
12. Beyond Electric Dreams (Graffin, Gurewitz, Wollard, Wackerman)
13. Boot Stamping On A Human Face Forever (Gurewitz)
14. Live Again - The Fall Of Man (Graffin)
15. The Surface Of Me (Graffin)1. Overture

[Intro instrumentalne]


1. Uwertura

[Intro instrumentalne]2. Sinister Rouge     [info]

Innocents burned alive at the stake
Tortured and dumped in nameless graves
Centuries waned, authority died
Scattering seeds of ancient lies

Sinister Rouge
Coming back for more to even the score
Sinister Rouge
Coming back for more to even the score

Child molesters and Jesuits
Holding secret conference
Underneath the Pontiff's nose
And only God will ever know

Sinister Rouge
Coming back for more to even the score
Sinister Rouge
Coming back for more to even the score

Give us this day our daily bread
Your legacy - we'll not forget
Lick the wounds, cleanse the land
The modern world rejects your hands

The nightmare comes in sinister rouge


2. Złowieszczy róż (tłum. Ofmika)

niewinni żywcem spaleni na stosie
torturowani i wrzuceni do bezimiennych grobów
wieki minęły, autorytet upadł
rozrzucając nasiona starożytnych kłamstw

złowieszczy róż wraca po więcej
by wyrównać porachunki
złowieszczy róż wraca po więcej
by wyrównać porachunki

pedofile i Jezuici
zwołują tajną konferencję
pod nosem papieża
- tylko Bóg się o tym dowie

złowieszczy róż wraca po więcej
by wyrównać porachunki
złowieszczy róż wraca po więcej
by wyrównać porachunki

chleba naszego powszedniego dajcie nam dzisiaj
wasze dziedzictwo - nie zapomnimy
wyliżcie się z ran, oczyszczajcie kraj
nowoczesny świat odpycha wasze łapy

nadchodzi koszmar w złowieszczym różu3. Social Suicide     [info]

Right now!
Well it's finally time to face my fears
Gonna get the hell out of here
And create a fresher atmosphere
But the consequence is clear

There's a furnace set on high
And a yearning undefined
But it's time to turn the tide
It's social suicide

Like you!
Perseverance is a useless tool
Just a patron on a ship of fools
Feigning interest in the cast and crew
While you've broken every single rule

There's a furnace set on high
And a yearning undefined
But it's time to turn the tide
It's social suicide

Shadows entertain the unwashed masses
Scholars explain their numb reactions
I don't even know if I can ever find Truth
But I'm sure it won't come from following you


3. Społeczne samobójstwo (tłum. Ofmika)

własnie teraz
wreszcie nadszedł czas, bym stawił czoła moim obawom
mam zamiar się stąd wynieść
i odświeżyć atmosferę
ale konsekwencje będą oczywiste

tam w górze płonie ogień
i nieokreślone pragnienie
ale już czas to zmienić
chociaż to społeczne samobójstwo

podobnie jak ty
wytrwałość jest bezużytecznym narzędziem
kapitanem na statku głupców
udającym zainteresowanie załogą
podczas gdy ty łamiesz każdą jedną zasadę

tam w górze płonie ogień
i nieokreślone pragnienie
ale już czas to zmienić
chociaż to społeczne samobójstwo

cienie zabawiają ciemne masy
uczeni wyjaśniają ich zdrętwiałe reakcje
nie wiem nawet, czy kiedykolwiek odnajdę prawdę
ale jestem pewny, że nie stanie się to przez podążanie za tobą4. Atheist Peace     [info]

Maybe it's too late for intellectual debate
But a residue of confusion remains
Changing with the times and developmentally tortured minds
Are the average citizens' sources of pain

"Tell me what we're fighting for"
I don't remember anymore
Only temporary reprieve
And the world might cease
If we fail to tame the beast
From the faith that you release
Comes an atheist peace

Political forces rent
Bitter cold winds of discontent
And the modern age emerged triumphantly
But now it seems we've stalled
And it's time to de-evolve
And relive the dark chapters of history

"Tell me what we're fighting for"
No progress ever came from war
Only a false sense of increase
And the world won't wait
For the truth upon a plate
But we're ready now to feast
on an atheist peace

Atheist peace


4. Ateistyczny pokój (tłum. Ofmika)

może już za późno na intelektualną debatę
ale resztki zamieszania pozostają
zmiany zachodzące z czasem i rozwojowo torturowane umysły
są źródłem bólu przeciętnego obywatela

"powiedz mi o co walczymy?"
nie pamiętam niczego
poza chwilowym wytchnieniem
a świat mógłby się skończyć
gdyby nie udało się nam okiełznać bestii
z wiary, którą rozpowszechniacie
pochodzi ateistyczny pokój

polityczne siły wynajęły
gorzkie, zimne wiatry niezadowolenia
i triumfalnie nadszedł nowy wiek
ale teraz chyba utkwiliśmy w martwym punkcie
i nadszedł czas, by zawrócić
i zajrzeć do ciemnych rozdziałów historii

"powiedz mi o co walczymy?"
wojna nigdy nie przyniosła postępu
jedynie fałszywe poczucie przyrostu
a świat nie będzie czekał
na prawdę podaną na talerzu
ale my jesteśmy gotowi zajadać się
ateistycznym pokojem

ateistyczny pokój5. All There Is     [info]

This song goes out to all the hopeless sinners
With grave allegiances so meaningless and vain
The walking wounded in a pageant of contenders
Who balance on a rail of pain for just a pail of rain

And everything is barely mist - blood relations and bricks
My expression, my confession, add it up, extract a lesson
More than this, once again, like a bullet as a friend tell me
Can that be all there is?

In my rectory of doubt I kneel to pray like one devout
As time the great, gray dreamless sleep of a useless modern God
Erodes away each storied day as wretched Adams with hell to pay
Content upon a rail of pain for just a little rain

And everything is barely missed - blood relations and bricks
My expression, my confession, add it up, extract a lesson
More than this, once again, like a bullet as a friend tell me
Can that be all there is?

There's an endless disposition
And it doesn't mean a god damn thing
There's space for a paper airplane race in the eye of a hurricane
And if pigs could fly, then surely so could I
But this pedestrian knows better than to even try
And my divinity is caught between the colors of a butterfly

All there is?


5. Czy to już wszystko? (tłum. Ofmika)

ta piosenka jest dla wszystkich beznadziejnych grzeszników
oddanych po grób, tak daremnie i bezsensownie
dla zranionych, idących w pokazie zawodników
dla tych, którzy balansują na krawędzi bólu dla odrobiny deszczu

wszystko jest zaledwie mgłą - krewni i przyjaciele
moja ekspresja, moja spowiedź - dodaj to i wyciągnij lekcję
a nawet więcej; jak pocisk, który jest przyjacielem
powiedz mi jeszcze raz - czy to może być już wszystko?

w moim probostwie wątpliwości klękam, by się modlić jak ktoś pobożny
każdy sławny dzień niszczeje jak czas
szary, bezsenny sen bezużytecznego, nowoczesnego boga
jak ten cholerny Adams*, który będzie miał kłopoty
choć zadowolony na krawędzi bólu liczy na odrobinę deszczu

wszystko jest zaledwie mgłą - krewni i przyjaciele
moja ekspresja, moja spowiedź - dodaj to i wyciągnij lekcję
a nawet więcej; jak pocisk, który jest przyjacielem
powiedz mi jeszcze raz - czy to może być już wszystko?

niekończące się zrządzenie
nie znaczy do cholery nic
w oku cyklonu jest miejsce dla lotu papierowego samolotu
a jeśli świnie umiałyby latać, to ja z pewnością też
ale ten szarak wie za dobrze, żeby w ogóle probować
a moja boskość uchwycona jest między kolory motyla

czy to już wszystko?

*Adams - biblijny Adam6. Los Angeles Is Burning    [info]

Somewhere high in the desert near a curtain of a blue
St. Anne's skirts are billowing
But down here in the city of limelights
The fans of Santa Anna are withering
And you can't deny that living is easy
If you never look behind the scenery
it's showtime for dry climes
And bedlam is dreaming of rain

When the hills of Los Angeles are burning
Palm trees are candles in the murder wind
So many lives on the breeze
Even the stars are ill at ease
And Los Angeles is burning

This is not a test
Of the emergency broadcast system
When Malibu fires and radio towers
Conspire to dance again
And I cannot believe the media Mecca
They're only trying to peddle reality
Catch it on prime time, story at nine
The whole world is going insane

A placard reads
"The end of days"
Jacaranda boughs are bending in the haze
More a question than a curse
How could hell be any worse?
The flames are stunning
The camera's running
So take warning


6. Los Angeles płonie (tłum. Nikt, Ofmika)

gdzieś wysoko na pustyni tuż pod zasłonami błękitu
szaty świętej Anny falują
ale tu w dole w mieście świateł rampy
wielbiciele Santa Anny* usychają
nie da się zaprzeczyć, że życie jest proste
jeśli nigdy nie zaglądasz za kulisy
to czas przedstawienia dla suchych klimatów
a dom wariatów marzy o deszczu

gdy wzgórza Los Angeles płoną
palmy są jak świeczki na morderczym wietrze
tak wiele żyć zależnych od bryzy
nawet gwiazdy czują się zaniepokojone
a Los Angeles płonie

to nie jest test
systemu wczesnego ostrzegania**
gdy pali się Malibu a wieże radiowe
spiskują by znów zacząć swój taniec
i nie mogę uwierzyć medialnej Mekce
oni tylko próbują handlować rzeczywistością
złapać temat w czasie największej oglądalności, reportaż o dziewiątej
cały świat zmierza ku obłędowi

plakat głosi
"i stanie się koniec"
konary jacarandy*** uginają się we mgle
to bardziej pytanie niż klątwa
jak piekło może być jeszcze gorsze?
płomienie są oszałamiające
a kamera nagrywa
więc uważaj

* Santa Anna - wielokrotny prezydent Meksyku, którym rządził w sposób dyktatorski i przyczynił się do jego upadku
** emergency broadcast system - amerykański ogólnokrajowy system ostrzegania przed zagrożeniami
*** jacaranda - drzewo różane7. Let Them Eat War

There's a prophet on a mountain and he's making up dinner
With long division and a riding crop
Anybody can feel like a winner
When it's served up piping hot
But the people aren't looking for a handout
They're America's working corps
Can this be what they voted for?

Let them eat war
That's how to ration the poor
Let them eat war
There's an urgent need to feed
Declining pride

From the force to the union shops
The war economy is making new jobs
But the people who benefit most
Are breaking bread with their benevolent host
You never stole from the rich to give to the poor
All they ever gave to them was a war
And a foreign enemy to deplore

(We've got to) Kill 'em and eat 'em before they reach for their checks
Squeeze some blue collars, make 'em bleed from their necks
Seize a few dollars from the people who sweat
Because it's Freedom or Debt and they won't question it (they won't question it)
At a job site the boss is God-like
Conditioned workhorses park at a stop light
Seasoned vets with their feet in nets
A stone's throw away from a rock fight, but not tonight, feed 'em death

Feed 'em death - here comes another ration
Feed 'em death - 'cuz they're the finest in the nation
Feed 'em death - when there's nothing left to feed them with
Feed 'em death - it's freedom or it's death


7. Niech sobie zjedzą wojnę (tłum. Ofmika)

na górze prorok obmyśla obiad
dzieląc przez długie liczby i wymachując szpicrutą
każdy może poczuć się jak zwycięzca
kiedy podany posiłek będzie gorący
ale ludzie nie czekają na jałmużnę
są korpusem pracującym Ameryki
czy to możliwe, że właśnie na to głosowali?

niech sobie zjedzą wojnę
oto pożywienie dla biednych
niech sobie zjedzą wojnę
trzeba szybko nakarmić
podupadającą dumę*

od armii po sklepy koalicji,
ekonomia wojenna stwarza nowe miejsca pracy
ale ludzie, którzy najwięcej na tym korzystają
łamią się chlebem ze swym łaskawym gospodarzem
nie kradnie się przecież bogatym po to, żeby dać biednym
jedyne, co kiedykolwiek im dali, to wojna
i zagraniczny wróg, którego można potępić

(musimy) zabić ich i zjeść zanim sięgną po swoje czeki
wycisnąć parę niebieskich kołnierzyków**; niech z ich szyj popłynie krew
wyrwać kilka dolarów spoconym ludziom
bo do wyboru mają wolność lub dług i nie zakwestionują tego
w pracy szef jest bogiem
wyuczone woły robocze zatrzymują się na czerwonym świetle
stopy zahartowanych weterynarzy zaplątane w sieci
posypią się kamienie, ale nie dziś
nakarmić ich śmiercią!

nakarmić ich śmiercią - oto kolejna porcja
nakarmić ich śmiercią - bo są najlepsi w kraju
nakarmić ich śmiercią - a kiedy nie będzie ich już czym karmić
nakarmmy ich śmiercią - wolność albo śmierć!

* "declining pride" można przetłumaczyć także jako "odmieniając słowo 'duma'"; "pride" to również "stado lwów", więc "nakarmić zdychające stado lwów"
* pracowników fizycznych8. God's Love     [info]

Striking at mental apparitions
Like a drunk on a vacant street
Silently beset by the hands of time
Indelicate in its fury
An aberrant "crack" as skeletons yield
To unrelenting gravity
While viruses prowl for helpless victims
Who succumb rapidly

Tell me! Tell me where is the love
In a careless creation?
When there's no above
There's no justice
Just a cause and a cure
And a bounty of suffering
It seems we all endure
And what I'm frightened of
Is that they call it God's love

Twisted torment, make believe
There's a truth and we all submit
Believe my eyes my brain complies
To all that they interpret

I know there's no reason for alarm
But who needs perspective when it comes to pain and harm?
We can change our minds - there's a better prize

But first you've got to
Tell me! Tell me where is the love
In a careless creation?
When there's no above
There's no justice
Just a cause and a cure
And a bounty of suffering
It seems we all endure
And what I'm frightened of
Is that they call it God's love
They call it God's love
My pain is God's love


8. Miłość Boga (tłum. Nikt)

atakując mentalne widma
jak pijak na pustej ulicy
bezgłośnie napastowny dłońmi czasu
brutalnymi w swej furii
anormalne pęknięcie jak szkielety poddaje się
bezlitosnej grawitacji
podczas gdy wirusy czają się na bezbronne ofiary
które gwałtownie umierają

powiedz mi! powiedz mi gdzie jest miłość
w bezmyślnej kreacji?
skoro nie ma nieba
nie ma też sprawiedliwości
tylko przyczyna i lek
i hojność cierpienia
którego wszyscy doświadczamy
a co naprawdę mnie przeraża
to to, że nazywają to miłością Boga

wynaturzone męczarnie, symulowanie
że istnieje prawda i wszyscy jej ulegamy
mój mózg przestrzega zasady "wierz moim oczom"
w stosunku do wszystkiego co oni tłumaczą

wiem, że nie ma powodu wszczynać alarmu
ale kto potrzebuje perspektywy kiedy w grę wchodzi ból i krzywda?
możemy zmienić swoje zdanie - istnieje lepsza nagroda

ale najpierw musisz
mi powiedzieć! powiedz mi gdzie jest miłość
w bezmyślnej kreacji?
skoro nie ma nieba
nie ma też sprawiedliwości
tylko przyczyna i lek
i hojność cierpienia
którego wszyscy doświadczamy
a co naprawdę mnie przeraża
to to, że nazywają to miłością Boga
moje cierpienie jest miłością Boga9. To Another Abyss

Not long ago, and yet the image is so vague
I hesitate to label it a memory
There was a show of local color and I felt astray
'Cuz I had nothing to offer but insufficiency

And you know that it's a bitch
When you learn to scratch that itch
A blatant fallibility
Sooner to some, but eventually
All gets pointed in the same direction
While the human masses and their vague conceptions
Obliterate each other with impunity
And you wonder "what's in this for me?"

To another abyss - to no avail
The search is bound to fail
To another abyss - to no avail
So long ago I set sail
And it chills me to the bone
That I'm so far away from home
To another abyss

So what should I do now?
What should I celebrate
Given finite means and a penchant to depreciate?
How can I still avow and depend upon a state
That cares nothing for my happiness, welfare or fate?

And I know I can't explain
The commotion in my brain
Like a terrifying reality
Deconstructed but inadequately
All gets pointed in the same direction
While the human masses and their vain conceptions
Obliterate each other with impunity
And release the weight of history

(So long ago, I set sail
And I'm struggling on the way
And I'm waiting for the day (to another abyss)
And I'm looking for the way back home (to another abyss)
So far away (to another abyss)
So far away (to another abyss)
(to another abyss) So far away
(to another abyss)


9. W kolejną otchłań (tłum. Nikt)

nie tak dawno temu, a mimo wszystko obraz jest tak niewyraźny
że waham się określić to mianem wspomnienia
widziałem pokaz lokalnego kolorytu i czułem się zagubiony
bo nie miałem do zaoferowania nic poza swą nieudolnością

a wiesz jak jest cholernie ciężko
gdy musisz się nauczyć jak pozbyć się tego co najbardziej dokucza
ewidentna omylność
do niektórych dociera to szybciej ale ostatecznie
wszystko sprowadza się do jednego kierunku
gdy ludzkie masy i ich mętne koncepcje
bezkarnie niszczą się nawzajem
zastanawiasz się "co ja z tego mam?"

w kolejną otchłań - w kierunku bezużyteczności
poszukiwania z góry skazane są na niepowodzenie
w kolejną otchłań - w kierunku bezużyteczności
tak dawno temu wytyczyłem kurs
i chłód przenika mnie do szpiku kości
gdy pomyślę jak daleko jestem od domu
w kolejną otchłań

więc co powinienem teraz zrobić?
co powinienem świętować
skoro dano mi ograniczone środki i skłonności do deprecjonowania?
jak mam wciąż przyznawać się i polegać na państwie
które w ogóle nie dba o moje szczęście, dobrobyt i los

i wiem, że nie potrafię wyjaśnić
tego zamieszania w mojej głowie
jak przerażająca rzeczywistość
zinterpretowana ale nieudolnie
wszystko sprowadza się do jednego kierunku
gdy ludzkie masy i ich marne koncepcje
bezkarnie niszczą się nawzajem
i wyzwalają ciężar historii

(tak dawno temu wyznaczyłem kurs
i miotam się w swej wędrówce
i czekam na ten dzień (w kolejną otchłań)
i szukam drogi powrotnej do domu (w kolejną otchłań)
tak daleko (w kolejną otchłań)
tak daleko (w kolejną otchłań)
(w kolejną otchłań) tak daleko
(w kolejną otchłań))10. The Quickening     [info]

The quickening is an ephemeral thing
That only happens in the dark
Like catching lightning in a jar
And the pain that it brings
Is just the promise of Spring
It’s madness on the wing
Oh, what does it mean

To come alive?
To come alive!
To come alive!

The entering is soulful conjecturing
Oh lost and by the wind-grieved ghost
Come back to me again
Because the way that she bleeds
Is in the law that he reads
Confusing words and deeds
So what does it mean

To come alive?
To come alive!
To come alive!

To pierce the vein of the sacred and profane
Poor science in service of a faith
But who will bear the mark of Cain?


10. Ruchy płodu (tłum. Nikt)

ruchy płodu* to ulotna rzecz
która zdarza się tylko w ciemności
jest jak chwytanie błyskawicy w słoik
a ból, który ze sobą niesie
to po prostu zapowiedź Nadejścia
to uskrzydlone szaleństwo
cóż to znaczy

narodzić się?
narodzić się!
narodzić się!

przyjście na świat to wzruszający domysł
zagubiony ale niesiony przez opłakiwanego przez wiatr ducha
znów do mnie powraca
bo sposób, w jaki ona krwawi
określony jest przez regułę, którą on głosi
mieszając słowa i uczynki
więc co to znaczy

narodzić się?
narodzić się!
narodzić się!

przebić żyłę świętości i sprofanować
nędzna nauka w służbie wiary
a kto będzie nosić piętno Kaina?

*the quickening - pierwsze ruchy płodu w łonie odczuwane przez matkę; istnieje przekonanie, że dzieje się to wtedy, kiedy w płód wstępuje dusza rozpoczynając jego samodzielne, niezależne życie11. The Empire Strikes First

We strike first
And we're unrehearsed
Here we go again
To stage the greatest show on heaven and earth
Come on, get your moneys worth

Don't wanna live
Don't wanna give
Don't wanna be
E-M-P-I-R-E
Don't wanna live
Don't wanna be
E-M-P-I-R-E

We're coming on fast
And we're built to last
We stumbled once in 'Nam
Now we're glad to finally say
Those days have passed
Tell me how long can it last?

Don't wanna live
Don't wanna give
Don't wanna be
E-M-P-I-R-E
Don't wanna live
Don't wanna be
E-M-P-I-R-E

We just started out
You don't need to be afraid
Yeah you deserve two minutes hate

Well, we spit and we cursed
And our bleeding hearts burst
But even ten million souls
Marching in February couldn't stop the worst
Couldn't reverse

i can't live
if it isn't with you


11. Imperium uderza pierwsze (tłum. Gordon)

uderzamy pierwsi
jesteśmy nieprzygotowani
ot, ruszamy znów
by zapoczątkować najlepsze przedstawienie na ziemi i niebie
rusz się, nadaj swym pieniądzom wartość

nie chcę żyć
nie chcę dać
nie chcę być
I-M-P-E-R-I-U-M
nie chcę żyć
nie chcę być
I-M-P-E-R-I-U-M

nadchodzimy szybko
jesteśmy gotowi na wszystko
potknęliśmy się raz w Wietnamie
teraz z radością możemy powiedzieć
że te dni już się skonczyły
powiedz mi, jak długo to może trwać?

nie chcę żyć
nie chcę dać
nie chcę być
I-M-P-E-R-I-U-M
nie chcę żyć
nie chcę być
I-M-P-E-R-I-U-M

dopiero co zaczęliśmy
nie musisz się obawiać
zasłużyłeś na dwie minuty nienawiści

więc spluwamy i przeklinamy
a nasze krwawiące serca pękają
lecz nawet 10 milionow dusz
maszerujących w lutym nie jest w stanie powstrzymać najgorszego
nie odwróci tego

nie mogę żyć
jeśli nie jestem z tobą12. Beyond Electric Dreams     [info]

Here we go now

No one here can show you where it is but I can point to a sign
On the roof of the world without apparent design
The frozen definition of a lunatic ambition to rise
The air is thin, the future dim, dimension hard to find

Up on a mountain encased in solar rays
Beyond electric dreams of inarticulate passion plays
Coming down a mountain, eons have a human ring
The conversation of impassive planets intercepted by a human being

Ratiocination is a practicable way to derive
An attitude or altitude and probity by which to abide
Or maybe a theophany of flaming creosote in disguise
The air is thin, the future dim, dimension undefined

Here glaring cold in the crystalline
geometry of night, obscuring
form and tracing faceless fears of
suprahuman immensity in a
patch of sand or a raptor's guileless
shivering intensity, I'm only
a visitor, an atom of atoms on a jutting
red spattered synagogue
of granite as it crouches literally in
space, a frozen amoral giant
gazing heavenward forever

Let's go where the raptor goes to the mountain in a cosmic glow
We'll have a genuine terrestrial show on a mountain - on a mountain
Let's scan the horizon clean for any trace of human schemes
And try to touch upon immortal themes - on a mountain - on a mountain
Up on a mountain encased in solar rays
Beyond electric dreams of inarticulate passion plays
Coming down a mountain, eons have a human ring
The conversation of impassive planets intercepted by a human being

On a mountain


12. Poza elektrycznymi snami (tłum. Gordon)

no to ruszamy

nikt tu nie pokaże ci, gdzie to jest, lecz ja mogę wskazać ci punkt odniesienia
na dachu świata bez oczywistego przeznaczenia
niewzruszona definicja obłąkanej ambicji, by powstać
powietrze jest rozrzedzone, przyszłość zamglona, przeznaczenie niepewne

na wysokiej górze okrytej słonecznymi promieniami
rozgrywa się niewiarygodna sztuka, pomiędzy elektrycznymi snami
schodzi na dół z gór, wieki nosiły ludzkie brzemię
rozmowa niewzruszonych planet, przejętych przez ludzkie stworzenie

racjonilizacja jest praktyczną drogą by wprowadzić
postawę lub wiekszość i uczciwość, przez ktorą wytrwamy
być może teofania* płonących kezot jest zamaskowana
powietrze jest rozrzedzone, przyszłość zamglona, przeznaczenie nieodgadnione

tutaj oślepiające zimno w krystalicznej
geometrii nocy, przyćmiewa
forma i śledzenie bezimiennych strachów z
ponadnarodowym ogromem w
ziarenku piasku lub szczerości drapieżcy
drży intensywnie; jestem zaledwie
gościem, atomem
wystawionym na wystawie atomów
czerwień zniesławia synagogę
z granitu skulony w
kosmosie, zamarznięty niemoralny gigant
przyglądający się salom nieba przez wieczność

udajmy się tam gdzie drapieżniki dążą ku górze w kosmiczny żar
będziemy mieć pierwotne ziemskie przedstawienie w górach - w górach
skanujmy horyzont czysty za jakimkolwiek śladem ludzkich spisków
i spróbujmy zakosztować skrawka nieśmiertelności w górach - w górach
na wysokiej górze okrytej słonecznymi promieniami
rozgrywa się niewiarygodna sztuka, pomiędzy elektrycznymi snami
schodzi na dół z gór, wieki nosiły ludzkie brzemię
rozmowa niewzruszonych planet, przejętych przez ludzkie stworzenie

w górach

* Teofania - widzialne ukazanie się Boga13. Boot Stamping On A Human Face Forever     [info]

Drop dead it doesn't matter she said
It only hurts when I laugh she said
Sometimes it's never a crime
To spend the day in bed
She made certain that the curtains were red
To dream better by the light they would shed
She leaned back, tilted her head
And this is what she said

You can't win! Think it over again
I can't win! look at the trouble I'm in
We can't win! and we're stuck here together
Yeah, I hope it will last forever

Don't ever dare to hope he said
So I'm never let down too bad
I know there's nowhere to go
So I'll just stay here instead
He knew better than to pull on a thread
They unravel like the thoughts in his head
He looked out, it filled him with dread
And this is what he said

With good books and looks on their side
And hearts bursting with national pride
They sang songs that went along for the ride
And the other side complied
They said, "Hey, man, where do you reside?"
And "could it be mother's superior lied?"
And "is it possible too many have died?"
It's only natural to reply14. Live Again - The Fall Of Man     [info]

The road is narrow, the horizon wide
And they say what's waiting on the other side
Is so rewarding and the ultimate prize
But what good is something if you can't have it until you die?

Desperate, tenacious, clinging like a grain of sand
Watching its foundation wash away
Drunk with the assertions they know they can't defend
Confident that they might live again

Live again! Live again!
Would you give it all up to live again?
Live again! Live again!
Would you give it all up to live again?

Temptation, revelation, you decide
Torture shows its colors often in disguise
Progress and purpose help us realize
We pass along a brighter faith even though it must be blind

Desperate, tenacious, clinging like a grain of sand
Watching its foundation wash away
Drunk with the assertions they know they can't defend
Confident that they might live again

Live again! Live again!
Would you give it all up to live again?
Live again! Live again!
Would you give it all up to live again?

(Let's go!)

Ohhhhhh...


14. Drugie życie - upadek człowieka (tłum. Ofmika)

Droga jest wąska, horyzont szeroki
a oni mówią, że ostateczna nagroda
która czeka po drugiej stronie jest tak zadowalająca...
ale co dobrego może być w czymś, co można mieć dopiero po śmierci?

Zdesperowani, wytrwali, sczepieni jak ziarnka piasku
patrzą, jak jest podmywany
są upici zapewnieniami choć wiedzą, że nie mogą ich obronić
ale są pewni, że będą mogli żyć jeszcze raz

Żyć jeszcze raz, jeszcze raz
czy zrezygnowałbyś z tego wszystkiego, żeby zyć ponownie?
Żyć jeszcze raz, jeszcze raz
czy zrezygnowałbyś z tego wszystkiego, żeby zyć ponownie?

Pokusa albo objawienie - ty decydujesz
Tortura często ukrywa swoją prawdziwą naturę
Postęp i cel pomagają nam zrozumieć
że przekazujemy dalej jaśniejszą wiarę, jeśli nawet jest ślepa

Zdesperowani, wytrwali, zczepieni jak ziarnka piasku
patrzą, jak jest podmywany
są upici zapewnieniami choć wiedzą, że nie mogą ich obronić
ale są pewni, że będą mogli żyć jeszcze raz

Żyć jeszcze raz, jeszcze raz
czy zrezygnowałbyś z tego wszystkiego, żeby zyć ponownie? Żyć jeszcze raz, jeszcze raz
czy zrezygnowałbyś z tego wszystkiego, żeby zyć ponownie?

(dalej!)

och...15. The Surface Of Me     [info]

Oh yeah!
A study of history reveals an unflagging appeal to mystery
You talk about abstraction at the top of the list
But you might as well get pissed
'Cause in me the essence does not exist, no-oh-oh

Yeah yeah!
You're so shallow
How can your romance hope to be
the veil of an ersatz human nature
That can pacify but never slept well
when there's the pretension of living a lie

Take me as I am, judge me for my crimes
I can say I'll behave freely all the time
You can predict what I'll say, it's in my DNA
But soon I'll be a catalogue number anyway

So say a little prayer
Convince yourself that someone cares
All I am is what you see
There is nothing more than the surface of me, you know

Oh yeah!
Apologies to Skinner, but I do believe that I feel like I'm a winner
Having just discovered a long solved modal secret, of how I always feel
So goddamn downtrodden and desperate

Take me as I am, judge me for my crimes
I can say I'll behave freely all the time
You can predict what I'll say, it's in my DNA
But soon I'll be a catalogue number anyway

So say a little prayer
Convince yourself that someone cares
All I am is what you see
There is nothing more than the surface of me

What you see is the surface of me
15. To, co na zewnątrz mnie (tłum. Ofmika)

o tak!
studiowanie historii ujawnia niesłabnącą popularność tajemnicy
mówisz o abstrakcji na szczycie listy
ale równie dobrze możesz się schlać
bo we mnie esencja nie istnieje, nie!

tak, tak!
jesteś taki płytki
jak twoja romantyczność może liczyć na bycie
zasłoną dla namiastki ludzkiej natury?
to może uspokajać, ale nie będziesz spał spokojnie
jeśli masz aspiracje do życia w kłamstwie

jestem jaki jestem, osądź mnie za moje zbrodnie
mogę powiedzieć, że cały czas będę się zachowywał swobodnie
możesz przewidzieć co powiem, to jest w moim DNA
ale wkrótce i tak stanę się numerem w katalogu

więc zmów modlitwę
przekonaj się, że kogoś to obchodzi
jestem tylko tym, co widzisz
nie ma niczego więcej niż to, co na zewnątrz mnie

o tak!
pan wybaczy, panie Skinner, ale naprawdę czuję się jak zwycięzca
odkrywszy właśnie rozwiązanie modalnego sekretu
swojego samopoczucia
uczucia, że jestem tak cholernie poniewierany i zrozpaczony

jestem jaki jestem, osądź mnie za moje zbrodnie
mogę powiedzieć, że cały czas będę się zachowywał swobodnie
możesz przewidzieć co powiem, to jest w moim DNA
ale wkrótce i tak stanę się numerem w katalogu

więc zmów modlitwę
przekonaj się, że kogoś to obchodzi
jestem tylko tym, co widzisz
nie ma niczego więcej niż to, co na zewnątrz mnie

to, co widzisz, to tylko moja powierzchnia