| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


STRANGER THAN FICTION / PRAWDA DZIWNIEJSZA OD FIKCJI (1994)

1. Incomplete (Gurewitz)
2. Leave Mine To Me (Graffin)
3. Stranger Than Fiction (Gurewitz)
4. Tiny Voices (Graffin)
5. The Handshake (Graffin)
6. Better Off Dead (Gurewitz)
7. Infected (Gurewitz)
8. Television (Gurewitz, Napolitano)
9. Individual (Graffin)
10. Hooray For Me... (Gurewitz)
11. Slumber (Graffin)
12. Marked (Gurewitz)
13. Inner Logic (Graffin)
14. What It Is (Graffin)
15. 21st Century (Digital Boy) (Gurewitz)
16. News From The Front (Gurewitz, Bentley, Schayer) europejska i japońska wersja albumu
17. Markovian Process (Graffin) europejska i japońska wersja albumu
18. Leaders And Followers (Graffin) japońska wersja albumu1. Incomplete     [info]

mother, father, look at your little monster
I'm a hero, I'm a zero
I'm the butt of the worst joke in history
I'm a lock without a key, a city with no door
a prayer without faith, a show without a score
I'm a bad word, a wink
a nod, a shiver
an untold story, sex without fury
a creeping gray memory
I am incomplete...

doctor, cure me; what is the cause of my condition
this madness shoots me
like bullets smashing glass in silent movie
I'm a trap without a spring, a temple with no God
a jack without an ace, the tip of your tongue
I'm a promise, an unmailed letter
an unbuilt motor, deck without a joker
a creeping gray memory
I am incomplete...

tell Saint Peter not to bet on me
I am a naked obsession
a good intention gone bad
I am incomplete...


1. Niekompletny (tłum. Ofmika)

mamo, tato, spójrzcie na swojego małego potwora!
jestem bohaterem, jestem zerem,
jestem niedopałkiem najgorszego żartu w historii
jestem zamkiem bez klucza, miastem bez drzwi
modlitwą bez wiary, meczem bez wyniku
jestem złym słowem, mrugnieciem oka
skinięciem głową, dreszczem
nieopowiedzianą historią, seksem bez pożądania
pełznącym, szarym wspomnieniem
jestem niekompletny!

doktorze, wylecz mnie! jaki jest powód mojego stanu?
to szaleństwo mnie przeszywa
jak pociski rozbijające szkło w niemym kinie
jestem pułapką bez zapadnii, świątynią bez Boga
złotą rączką bez asa, czubkiem twojego języka
jestem obietnicą, niewysłanym listem
niezbudowanym silnikiem, talią kart bez dżokera
pełznacym, szarym wspomnieniem
jestem niekompletny!

powiedz Świętemu Piotrowi, żeby na mnie nie stawiał
jestem nagą obsesją
dobrą intencją, która stała się zła
jestem niekompletny!2. Leave Mine To Me

there are desperate times upon us
there are codes of white and black
political resentment and people start to crack
there's hate and opposition
there's fumbling dialog
yet you sit there and judge me
and you think it makes a difference

if you think I'm all alone you are foolishly wrong
there's an entire army who blindly follow along
and you happen to be one of them believe it or not
even though you try not to be we are of the same plague

the other ways we're taught to fear
don't even scratch the surface of the problem here
but I'm not blind, and I'm not scared
so many crucial factors exist out there
and we're but one, and they're but two
and how we come to terms will help us pull through

things cannot change too fast
it took us this much time
to reach our current platform and walk this fragile line
if I thought I'd make a difference I'd kill myself today
but so many are like me lost in the fray

you create your own reality
and leave mine to me


2. Moje pozostaw mnie (tłum. Nikt)

nadchodzą rozpaczliwe czasy
istnieją kodeksy bieli i czerni
polityczne urazy i ludzie zaczynają się załamywać
jest nienawiść i opór
nieudolny dialog
a mimo to siedzisz sobie i oceniasz mnie
i myślisz że to ma jakieś znaczenie

jeśli myślisz że jestem zupełnie sam to się głupio mylisz
jest cała armia, która bez namysłu za mną podąża
i tak się składa, że ty też jesteś jednym z nich, wierz w to lub nie
nawet jeśli próbujesz nie być to jesteśmy tą samą zarazą

odmienne sposoby w jakich jesteśmy nauczeni się bać
nawet nie dotykają istoty problemu
ale nie jestem ślepy i nie boję się
istnieje tak wiele istotnych czynników
ale ani my ani oni nie jesteśmy jednym z nich
a sposób, w jaki dojdziemy do porozumienia, pomoże nam z tego wybrnąć

rzeczy nie mogą zmienić się zbyt szybko
zajęło nam to tyle czasu
by osiągnąć nasz obecny poziom i podążać tą wątłą drogą
gdybym myślał, że to coś zmieni zabiłbym się już dziś
ale jest tak wielu podobnych do mnie zagubionych w walce

ty tworzysz swoją własną rzeczywistość
moją pozostaw mnie3. Stranger Than Fiction     [info]

a febrile shocking violent smack
and the children are hoping for a heart attack
tonight the windows are watching
the streets all conspire
and the lamppost can't stop crying
if I could fly high above the world
would I see a bunch of living dots spell the word stupidity?
or would I see hungry lover homicides
loving brother suicides
and olly olly oxenfrees
who pickaside and hide

the world is scratching at my door
my morning papers got the scores
the human interest stories, and the obituary

cockroach naps and rattling traps
how many devils can you fit upon a match head?
caringosity killed the Kerouac cat
sometimes truth is stranger than fiction

in my alley around the corner
there's a wino with feathered shoulders
and a spirit giving head for crack and he'll never want it back
there's a little kid and his family eating crackers like thanksgiving
and a pack of wild desperados scornful of living

cradle for a cat, Wolfe looks back
how many angels can you fit upon a match?
I want to know why Hemingway cracked
sometimes truth is stranger than fiction

life is the crummiest book I ever read
there isn't a hook, just a lot of cheap shots
pictures to shock and characters an amateur would never dream up


3. Dziwniejsze od fikcji (tłum. Nikt)

gorączkowe, porażające, gwałtowne uderzenie
i dzieci mające nadzieję na zawał serca
dzisiejszej nocy okna obserwują
ulice spiskują
a latarnie nie mogą powstrzymać płaczu
gdybym wzniósł się wysoko ponad świat
czy zobaczyłbym zgraję żywych punkcików tworzących słowo głupota?
czy może zobaczyłbym zabójstwa spragnionych kochanków
samobójstwa kochających braci
i ludzi grających w chowanego
którzy wybierają sobie kryjówkę i się w niej czają?

świat puka do moich drzwi
poranne gazety są pełne informacji
historii budzących zainteresowanie ludzi, i nekrologów

drzemki karaluchów i grzechoczące pułapki
ile diabłów zmieści się na główce od zapałki?
troskliwość zabiła Kerouaca*
czasami prawda jest dziwniejsza od fikcji

w mojej alejce za rogiem
jest pijaczek z upierzonymi ramionami
i duch dający głowę za towar i nigdy nie będzie jej chciał z powrotem**
jest dzieciak i jego rodzina, którzy jedzą krakersy jak ucztę dziękczynną
i banda dzikich desperatów gardzących życiem

kołyska dla kota, Wolfe ogląda się za siebie***
ile aniołów zmieści się na zapałce?
chcę wiedzieć czemu Hemingway się załamał
czasami prawda jest dziwniejsza od fikcji

życie to najnędzniejsza książka jaką kiedykolwiek czytałem
nie ma żadnego punktu zaczepienia, tylko mnóstwo ciosów poniżej pasa
szokujące obrazy i postacie, których amator nigdy by nie wymyślił

* zobacz O utworach
**dający głowę - "giving a head". To give a head - robić laskę. Przy takim tłumaczeniu nie ma większego sensu drugi człon zdania, a po angielsku to fajna gra słów.
*** Aluzje do książek "Kocia kołyska" Kurta Vonneguta i "Spójrz ku domowi aniele" T. C. Wolfe'a4. Tiny Voices     [info]

the brown and orange sky holds its breath
as the sun retreats to the distant horizon
and our hearts palpitate anxiously as we soon will lay supine
and wait for sleep to overcome us

and from somewhere in our dark
subconscious minds when we're asleep
comes a haunting swirling mass of voices resonating
it screams of forgotten victims and their cries of innocence
and their desperate plea for recognition and recompense

tiny voices, echoes of our heritage
our long and sallow faces turn the other way
tiny voices, harbored deep within
as we outwardly deny that they have something to say
and if we don't confront them they will never go away

the billions of tiny pinhole embers fade into a morning sky
filled with poignant morose wonder
waking a bear a cosmetic peace that verifies the turmoil
which now we carry deep inside


4. Maleńkie głosy (tłum. Ofmika)

brązowo-pomarańczowe niebo wstrzymuje oddech
kiedy słońce wycofuje się za odlegly horyzont
a nasze serca kołatają niepokojąco, bo wkrótce położymy się na wznak
i będziemy czekać, aż pokona nas sen

i gdzieś z naszych ciemnych, podświadomych umysłów, kiedy śpimy
dochodzi nie dająca spokoju, wibrująca masa rozbrzmiewających głosów
które krzyczą o zapomnianych ofiarach i wołaniu ich niewinności
i o rozpaczliwym błaganiu o rozpoznanie i rekompensatę

maleńkie głosy - echa naszego dziedzictwa
nasze długie i ziemiste twarze odwracają się w drugą stronę
maleńkie glosy - ukryte głęboko w środku
bo pozornie zaprzeczamy, że mają coś do powiedzenia
i jeśli nie staniemy z nimi twarzą w twarz, nigdy nie odejdą

miliardy maleńkich, rozżarzonych węglików
zanikają w porannym niebie przepełnionym przejmującym, posępnym zdumieniem
budzący niedźwiedzia kosmetyczny pokój, potwierdzający zawieruchę
którą nosimy głęboko w środku5. The Handshake     [info]

every time you shake someone's hand
and it feels like your best friend
could it be that it's only superficiality?
without regard to well-being
without an inkling of compromise
handshakes are nothing but a subtle "fuck you"
contracts determine the best friendships

this is the way of the modern world, everyone's vying for patronage
this is the way of the modern world, and something has gotta give

every time you shake someone's hand
and you share neither color or creed
you gotta overcome the obstacles of history
there is restrained passion, mistrust, and bigotry
and these have created the new foundations of society
there's no harmony just class and race

this is the way of the modern world, everyone's fighting for dominance
this is the way of the modern world, and something has gotta give

now I believe in unity
and I am willing to compromise
but I'm not gonna lie or sell my soul

every time you shake someone's hand
it determines where you stand
and if you won't uphold your side then it's better to

fend for yourself, and shun the handshake
someone's gotta give


5. Uścisk dłoni (tłum. Ofmika)

za każdym razem, kiedy podajesz komuś rękę
i wydaje ci się, że to twój najlepszy przyjaciel
czy możliwe jest, że to tylko pozory?
bez troski o dobre samopoczucie
bez domyślnego kompromisu
uściski dłoni są niczym więcej niż delikatnym "spierdalaj"
umowy określają najlepsze przyjaźnie

tak to się robi we współczesnym świecie - wszyscy rywalizują o patronat
tak to się robi we współczesnym świecie - trzeba coś z tym zrobić

za każdym razem, kiedy podajesz komuś rękę
i masz inny kolor skóry i wiarę
musisz pokonać przeszkody historii
powstrzymujesz w sobie furię, nieufność i fanatyzm
a to one stworzyły nowe podstawy społeczeństwa
nie ma harmonii - jest tylko klasa i rasa

tak to się robi we współczesnym świecie - wszyscy walczą o dominację
tak to się robi we współczesnym świecie - trzeba coś z tym zrobić

ja wierzę w zjednoczenie
i jestem chętny do zawarcia kompromisu
ale nie zamierzam kłamać ani zaprzedać swojej duszy

za każdym razem, kiedy podajesz komuś rękę
to określa twoją pozycję
i jeśli nie podtrzymasz swojego stanowiska, to lepiej

zatroszcz się o siebie i unikaj uścisków dłoni
ktoś musi ustąpić6. Better Off Dead     [info]

I'm sorry about the sun
how could I know that you'd burn?
and I'm sorry about the moon
how could I know that you'd disapproved
and I'll never make the same mistake
the next time I create the Universe I'll make sure we communicate at length

but until then... better of dead
a smile on the lips and a hole in the head
better of dead, yeah better than this
take it away 'cuz there's nothing to miss

I'm sorry about the world
how could I know you'd take it so bad?
and I'll never make the same mistake
so if you're looking for a patsy
why not try the entire human race?
just to play it safe

but until then... better of dead
a smile on the lips and a hole in the head
better of dead, yeah better than this
take it away 'cuz there's nothing to miss
better of dead, yeah better of dead
why don't you try pushing daisies instead
better of dead, yeah better of dead
a smile on the lips and a hole in the head

and I'll never make the same mistake
the next time I create the Universe
I'll make sure you participate
just in case


6. Lepiej być martwym (tłum. Ofmika)

przepraszam za słońce
skąd mogłem wiedzieć, że spłoniesz?
i przepraszam za księżyc
skąd mogłem wiedzieć, że masz coś przeciwko?
już nigdy nie popełnię tego samego błędu
kiedy następnym razem będę tworzył wszechświat
upewnię się, że możemy się porozumiewać na odległość

ale do tego czasu... lepiej być martwym
z uśmiechem na ustach i dziurą w głowie
lepiej być martwym; lepiej, niż tak żyć
zabierz wszystko, za niczym nie będę tesknić

przepraszam za świat
skąd mogłem wiedzieć, że tak źle to odbierzesz?
i nigdy nie popełnię już tego samego błędu
więc jeśli szukasz kozła ofiarnego
dlaczego nie miałaby to być cała ludzkość?
byle zachować ostrożność

ale do tego czasu... lepiej być martwym
z uśmiechem na ustach i dziurą w głowie
lepiej być martwym; lepiej, niż tak żyć
zabierz wszystko, za niczym nie będę tesknić
lepiej już nie żyć, tak, lepiej być martwym
może po prostu powąchaj kwiatki od spodu?
lepiej być martwym, tak, lepiej już nie żyć
z uśmiechem na ustach i dziurą w głowie

i już nigdy nie popełnię tego samego błędu
kiedy następnym razem będę tworzył wszechświat
upewnię się, że weźmiesz w tym udział
na wszelki wypadek7. Infected     [info]

now here I go, hope I don't break down
I won't take anything, I don't need anything
don't want to exist, I can't persist
please stop before I do it again
just talk about nothing, let's talk about nothing
let's talk about no one, please talk about no one
someone, anyone

you and me have a disease
you affect me, you infect me
I'm afflicted, you're addicted
you and me, you and me

I'm on the edge, get against the wall
I'm so distracted, I love to strike you
here's my confession, you learned your lesson
stop me before I do it again
just talk about nothing, let's talk about nothing
let's talk about no one, please talk about no one
someone, anyone

you're clear - as a heavy lead curtain
want to drill you - like an ocean
we can work it out
I've been running out, now I'm running out
don't be mad about it baby

you and me, you and me
I want to tie you, crucify you
kneel before you, revile your body
you and me, we're made in heaven
I want to take you, I want to break you
supplicate you, are incurable
I want to bathe you in holy water
I want to kill you upon the altar
you and me, you and me


7. Zarażony (tłum. Ofmika)

zaczynam znowu; mam nadzieję, że się nie załamię
nie wezmę niczego, niczego nie potrzebuję
nie chcę istnieć, nie mogę wytrwać
proszę, powstrzymaj mnie zanim zrobię to znowu
po prostu porozmawiajmy o niczym, porozmawiajmy o niczym
porozmawiajmy o nikim, proszę, porozmawiajmy o nikim
o kimś, o kimkolwiek*

ty i ja jesteśmy chorzy
masz na mnie wpływ, zarażasz mnie
ja jestem chory, ty jesteś uzależniony
ty i ja, ty i ja

jestem na krawędzi, pod ścianą
jestem taki roztrzepany - kocham cię bić
oto moja spowiedź, dostałeś nauczkę
powstrzymaj mnie, zanim znów to zrobię
po prostu porozmawiajmy o niczym, porozmawiajmy o niczym
porozmawiajmy o nikim, proszę, porozmawiajmy o nikim
o kimś, o kimkolwiek*

jesteś czysta, jak ciężka, ołowiana kurtyna
chcę cię przewiercić jak ocean
możemy sobie z tym poradzić
wykańczałem się, wykańczam się teraz
kochanie, nie bądź zła z tego powodu

ty i ja, ty i ja
chcę cię związać, ukrzyżować
klęczeć przed tobą, napiętnować twe ciało
ty i ja zostaliśmy stworzeni w niebie
chcę cię wziąć, chcę cię złamać
chcę cię błagać - jesteśmy nieuleczalni
chcę cię wykąpać w święconej wodzie
chcę cię zabić na ołtarzu
ty i ja, ty i ja

* anyone w tym miejscu może być też wołaniem o pomoc, w sensie "niech ktokolwiek mi w tym pomoże"


(tłum. kamilteau)

To znowu ja, przed siebie gnam.
Dłużej nie zniosę, o nic nie proszę.
Nie chcę już żyć, chcę z siebie wyjść.
Zatrzymaj mnie nim zrobię to znów.
Nie szukajmy przyczyn, pomówmy o niczym.
Nie częstuj mnie krzykiem, pomówmy o nikim,
Wszystkim, byle kim.

Ja i Ty - przemoc i łzy.
Nie masz serca i uśmiercasz.
Me cierpienie, Twe pragnienie.
Ja i Ty, ja i Ty.

Znów patrzę w dół, walę głową w mur.
Chciałbym już nie żyć, chcę Cię uderzyć.
Moje wyznanie - zapłacisz za nie.
Zatrzymaj mnie nim zrobię to znów.
Nie szukajmy przyczyn, pomówmy o niczym.
Nie częstuj mnie krzykiem, pomówmy o nikim,
Wszystkim, byle kim.

To Ty - biała jak ślubna suknia.
Chcę Cię splamić, tak jak obrus.
Naprawimy błąd, ja uciekam stąd.
Tak, idę stąd.
Nie bądź na mnie zła, kochanie.

Ja i Ty - przemoc i łzy.
Chcę Cię udusić, chcę Cię porzucić,
Ukamienować, ukrzyżować.
Ja i Ty - spadliśmy z nieba.
Chcę Cię okłamać, chcę Cię połamać,
Wytarmosić i przeprosić.
Ja i Ty - nieuleczalni.
Chcę Cię utopić w święconej wodzie.
Podać Ci jabłko w rajskim ogrodzie.
Ja i Ty, ja i Ty.8. Television

television, television, television, television
oh yeah! I want to bask in your golden light
submerge in electric waves
I need my connection to the world outside

the world outside is buzzing like an angry wasp in summer
the candidates are running, and soon the son of God is coming
crackle mental convolutions tune in to the revolution
whereby everyone's included
so we'll never have to be alone

every atom of my body, blood and sinew, bone and fibre
I can't distil you from my blood
you're a hungry germ inside of me
you're my lover, you're my heroine
my conscience and my voice
and I know that I have learned to let you in
I will lever have to be alone

I'd take after my mother but she's from a different generation
I prefer my big brother he's so gentle and understanding
and I learn what I can from him by the television light
so that when I'm all alone I know everything's gonna be alright


8. Telewizja (tłum. Ofmika)

telewizja, telewizja, telewizja, telewizja
o taaak! chcę rozkoszować się twym złotym światłem
nurzać się w elektrycznych falach
potrzebuję mojego kontaktu ze światem zewnętrznym

świat na zewnątrz bzyczy jak wściekła osa latem
kandydaci startują, a wkrótce nadejdzie Boży Syn
umysły trzeszczą w skurczach, zasłuchane w rewolucji
dzięki czemu każdy ma tu coś do roboty
więc nigdy nie będziemy musieli być sami

każdy atom mojego ciała, krew i ścięgno, kość i włókno
nie mogę oddestylować cię od mojej krwi
jesteś głodnym zarazkiem w moim wnętrzu
jesteś moją kochanką, moją heroiną
mym sumieniem i głosem
wiem, że nauczyłem się wpuszczać cię do środka
nigdy nie będę musiał być sam

byłbym podobny do mojej matki, ale ona jest z innego pokolenia
wolę swojego wielkiego brata - on jest taki łagodny i wyrozumiały
i nauczyłem się od niego czego mogłem przez światło telewizora
i dlatego kiedy jestem sam wiem, że wszystko będzie dobrze9. Individual     [info]

ahh, forget it

individuals run for cover
for the multitudes of thoughtless clones
have reached a critical mass
individuals hide in fear, under cover
sheltered by the wafer thin veil of intelligence

individuals, nowhere to be seen

urbana is oozing like a bloated carcass
with maggots cooking in the desert heat
oozing, with progeny writhing
and desperate for input from someone
someone more determined

congregating in invisible circles
half apart and half a part
all too aware of the insignificance
pushing on with soul and heart

individuals don't pray for forgiveness
when pinned up against the wall
under siege of persecution
individuals command exception
and accept dichotomy
maybe you can't choose anymore

procreation without gain or purpose
languid wills and torped minds
catapulted ever faster by the arrow of time
you take yours and I'll get mine
individual


9. Jednostka (tłum. Nikt)

aaa, nie ważne

Jednostki szukają schronienia
Bo rzesze bezmyślnych klonów
Osiągnęły masę krytyczną
Jednostki kryją się w strachu
Pod osłoną, chronione przez cienką jak opłatek
Zasłonę inteligencji

Jednostki, nigdzie ich nie widać

Urbana* przecieka jak opuchnięte cielsko pełne czerwi
Smażące się w żarze pustyni
Przecieka, z potomstwem wijącym się
I rozpaczliwie pragnącym wkładu
Kogoś bardziej zdecydowanego

Gromadząc się w niewidzialnych kręgach
W połowie podzieleni, w połowie zjednoczeni
Wszyscy aż nazbyt świadomi braku znaczenia
Kontynuują swoją działalność z pełną wiarą

Jednostki nie błagają o przebaczenie
Gdy są przyparte do muru
Oblężone przez prześladowania
Jednostki kontrolują wyjątki
I akceptują dwoistość
Może ty już nie potrafisz dokonać wyboru

Rozmnażanie się bez zysku i celu
Ociężałe chęci i apatyczne umysły
Katapultowane coraz szybciej strzałą czasu
Ty pokieruj swoimi a ja zajmę się moimi
Indywidualnie

*miasto uniwersyteckie we wschodniej części Illinois10. Hooray For Me...     [info]

I can see my teenage father standing straight on a desolate corner
in the shadow of tentacled towers by the red light of America
I imagine how his mother felt when she heard that her husband was dying
and that underground heroes of the tarmac shooting smack
were blowing up worlds and Damned out loud
hey, can you tell me how does it feel?

yeah, tell me, can you imagine, for a second
doing anything that you don't have to?
well that's what I'm accustomed to so hooray for me
and fuck you

when I slept with stony faces on the riverbank
my angeldevil reveller shook me desperately in dying
I don't exactly want to apologize for anything, and now
we're all mad and tangled in secret rooms with roman candles
on an endless graveyard train

yeah, tell me, can you imagine, for a second, doing
anything just 'cuz you want to?
well, that's just what I do so hooray for me
and fuck you

yeah, I was dreaming through the "howzlife", yawning
car black in the night, when she told me "mad and meaningless as ever..."
and a song came on my radio like a cemetery rhyme
for a million crying corpses in their tragedy of respectable existence

tell me, can you imagine, for a second
trying half the things you ever wanted to
well, that's just what I do so hooray for me
oh, yeah, I'm not respectable, and never sensible
I've been incredible so damned irascible
and I like the things I do so hooray for me
and fuck you


10. Hurra dla mnie (tłum. Nikt)

widzę swojego nastoletniego ojca jak stoi wyprostowany w zdewastowanym zaułku
w cieniu wież z mackami pod czerwonym światłem Ameryki
wyobrażam sobie jak czuła się jego matka gdy dowiedziała się, że jej mąż umiera
a tajni bohaterowie ulicy waląc heroinę wysadzali w powietrze światy i głośno przeklinali
hej, czy możesz mi powiedzieć jakie to uczucie?

tak, powiedz mi, czy potrafisz sobie wyobrazić, przez moment
że robisz coś czego nie musisz?
cóż, ja jestem do tego przyzwyczajony więc hurra dla mnie
a wy się pieprzcie

kiedy spałem z kamiennymi twarzami na brzegu rzeki
mój anielskodiabelski hulaka potrząsnął mną rozpaczliwie gdy umierałem
właściwie nie chcę przepraszać za cokolwiek
a teraz wszyscy jesteśmy szaleni i pogmatwani w sekretnych pokojach z fajerwerkami
w nieskończonym cmentarnym pociągu

tak, powiedz mi, czy potrafisz sobie wyobrazić, przez moment
że robisz coś tylko dlatego, że chcesz?
cóż, ja dokładnie tak robię więc hurra dla mnie
a wy się pieprzcie

śniłem poprzez życie ziewając w czarnym samochodzie w środku nocy
kiedy powiedziała mi "szalony i bez znaczenia jak zawsze"
a z radia popłynęła piosenka jak cmentarny wiersz
ku pamięci milionów płaczących trupów w ich dramacie
egzystencji godnej szacunku

tak, powiedz mi, czy potrafisz sobie wyobrazić, przez moment
że próbujesz połowy tych rzeczy, których kiedykolwiek pragnąłeś?
cóż, ja dokładnie tak robię więc hurra dla mnie
nie jestem szanowany ani nigdy rozsądny
byłem niewiarygodny, tak cholernie wybuchowy
ale lubię to co robię więc hurra dla mnie
a wy się pieprzcie11. Slumber     [info]

so, you're feeling unimportant
'cuz you've got nothing to say
and your life is just a ramble
no one understands you anyway
well, I've got a piece of news, son
that might make you change your mind
your life is historically meaningful
and spans a significant time

slumber will come soon
and you are helping put it to sleep
side by side we do our share
faithfully assuring
that slumber will come soon

well, now do you feel a little better?
lift up your head and walk away
knowing we're all in this together
for such a short time anyway
there is just no time to parade around sulking
I would rather laugh than cry
the rich, the poor, the strong, the weak
we share this place together
and we pitch in to help it die

I'm not too good at giving morals
and I don't fear the consequence
if life makes you scared and bitter
at least its not for very long


11. Sen (tłum. Ofmika)

więc czujesz się nieważny
bo nie masz nic do powiedzenia
a twoje życie jest tylko włóczęgą
i tak nikt cię nie rozumie
cóż, mam dla ciebie wiadomość, synku
która może sprawi, że zmienisz zdanie
twoje życie ma historyczne znaczenie
i obejmuje znaczący czas

sen nadejdzie szybko
a ty mu pomagasz
ramię w ramię robimy to, co do nas należy
solennie zapewniając
że sen nadejdzie szybko

czy teraz czujesz się troszkę lepiej?
podnieś swą głowę i odejdź
wiedząc, że tkwimy w tym wszystkim razem
i tak przez bardzo krótki czas
nie ma po prostu czasu na dąsanie się
wolę się śmiać niż płakać
bogaci, bedni, silni, słabi
razem dzielimy to miejsce
i przykładamy się do jego niszczenia

nie jestem dobry w prawieniu morałów
i nie obawiam się konsekwencji
jeśli życie cię przeraża i czyni cię zgorzkniałym
to przynajmniej nie na długo12. Marked     [info]

if I'm a monster, I am a willing one
this roller coaster ride is an enticing one
on the tip of a continuum flowing wavelike
through disorder carry me like a vessel to water

everything you see leaves a mark on your soul
everything you feel leaves a mark on your soul
everything you touch leaves a mark on your soul
everything you make leaves a mark on your soul

if I can touch it, I can destroy it
if it's imaginable to some degree I can become it
like a hungry turning vortex that just flickers to existence
consuming bits and pieces until I'm finally extinguished

everyone you see leaves a mark on your soul
everyone you bare leaves a mark on your soul
everyone you touch leaves a mark on your soul
everyone you love leaves a mark on your soul

everything you take leaves a mark on your soul
everything you give leaves a mark on your soul
and all the fear and loneliness that's impossible to control
and every tear you cry leaves a mark on your soul


12. Naznaczony (tłum. Ofmika)

jeśli jestem potworem, to chętnym
ta jazda kolejką górską jest bardzo kusząca
na szczycie kontinuum płynącego jak fala poprzez nieład
nieś mnie jak okręt do wody

wszystko, co widzisz zostawia ślad na twej duszy
wszystko, co czujesz zostawia ślad na twej duszy
wszystko, czego dotykasz zostawia ślad na twej duszy
wszystko, co robisz zostawia ślad na twej duszy

jeśli mogę tego dotknąć, mogę to zniszczyć
jeśli jest to wyobrażalne do jakiegos stopnia, mogę się tym stać
jak głodny, obracający się wir, który istnieje przez ulotnę chwilę
konsumujący po małym kawałeczku, dopóki wreszcie nie zgasnę

każdy, kogo widzisz zostawia ślad na twej duszy
każdy, kogo obnażasz zostawia ślad na twej duszy
każdy, kogo dotykasz zostawia ślad na twej duszy
każdy, kogo kochasz zostawia ślad na twej duszy

wszystko, co bierzesz zostawia ślad na twej duszy
wszystko, co dajesz zostawia ślad na twej duszy
i cały strach i samotność, ktorych nie da się opanować
i każda łza, którą płaczesz zostawia ślad na twej duszy13. Inner Logic     [info]

automatons with business suits clinging black boxes
sequestering the blueprints of daily life
contented, free of care, they rejoice in morning ritual
as they file like drone ant colonies to their office in the sky

I don't ask questions, don't promote demonstrations
don't look for new consensus, don't stray from constitution
if I pierce the complexity I won't find salvation
just the bald and overt truth of the evil and deception

there is an inner logic
and we're taught to stay far from it
it is simple and elegant
but it's cruel and antithetic
and there's no effort to reveal it

graduated mentors stroll in marbled brick porticos
in sagacious dialog they despise their average ways
displaying pomp and discipline, they mold their institution
where they practice exclusion on the masses every day

decorated warriors drill harmless kids on pavement
simulating tyranny under red alert
protecting the opulent and staging moral standard
they expect redemption of character and self-growth

(no equality, no opportunity,
no tolerance for the progressive alternative...)


13. Ukryta logika (tłum. Nikt)

roboty w biznesowych garniturach trzymające kurczowo swoje czarne skrzynki
odrywają fotokopie codziennego życia
zadowoleni, wolni od trosk, radują się porannym rytuałem
gdy maszerują jeden za drugim jak brzęcząca kolonia mrówek do swych gabinetów w niebie

nie zadaję pytań, nie promuję demonstracji
nie szukam nowego konsensusu, nie odchodzę od konstytucji
gdybym przeniknął złożoność nie odnajdę wybawienia
tylko prostą i oczywistą prawdę o źle i oszustwie

istnieje ukryta logika
ale jesteśmy nauczeni trzymać się od niej z daleka
jest prosta i przejrzysta
ale okrutna i przeciwstawna
i nikt nie stara się jej ujawnić

mentorzy z dyplomami przechadzają się po portykach wyłożonych marmurową kostką
w przenikliwym dialogu pogardzają swymi przeciętnymi sposobami postępowania
okazując przepych i dyscyplinę formują swoją instytucję
w której codziennie praktykują wykluczanie na masach

odznaczeni wojownicy musztrują niewinne dzieci na bruku
symulując tyranię w trakcie czerwonego alarmu
chroniąc bogatych i reżyserując moralne standardy
oczekują, że odzyskają charakter i znów zaczną się rozwijać

(brak równości, brak możliwości
brak tolerancji dla postępowej alternatywy...)14. What It Is

there's a purpose, there's a goal
there's a virtuous, and immoral
there's a reason for all of this
and I don't know what it is

I am one, and plural too
I accept them but they exclude
I could make sense of all of this
but I don't know what it is

the seeds of inspiration never germinated in my mind
the beacon of awakening is somewhere that I can't find, so
I don't know what it is

there's a beginning, and there's an end
there's a climax, some would contend
there's a way to signify this
but I don't know what it is

I don't know what it is
show me something more definitive
I don't know what it is


14. Co to jest (tłum. Nikt)

jest zamiar i jest cel
jest cnotliwość i niemoralność
istnieje uzasadnienie dla tego wszystkiego
ale nie wiem co to jest

jestem jedyny lecz także wieloosobowy
akceptuję ich ale oni się wykluczają
mógłbym starać się zrozumieć to wszystko
ale nie wiem co to jest

ziarna inspiracji nigdy nie wykiełkowały w moim umyśle
światło przebudzenia jest w miejscu, którego nie potrafię odnaleźć
więc nie wiem co to jest

jest początek i jest koniec
jest szczyt, o który paru by rywalizowało
istnieje sposób aby to wyrazić
ale nie wiem co to jest

nie wiem co to jest
pokaż mi coś bardziej określonego
nie wiem co to jest15. 21st Century (Digital Boy)     [info]

I can't believe it - the way you look sometimes
like a trampled flag on a city street
oh yeah
and I don't want it, the things you're offering me
symbolized bar code quick id
oh yeah

'cause I'm a 21st century digital boy
I don't know how to live but I've got a lot of toys
my daddy is lazy middle class intellectual
my mammy's on valium, she's so ineffectual
ain't life a mystery?

I can't explain it
the things they're saying to me
going yayayayayayayaa
oh yeah

'cause I'm a 21st century digital boy
I don't know how to read but I've got a lot of toys
my daddy is lazy middle class intellectual
my mammy's on valium, she's so ineffectual
ain't life a mystery?

I tried to tell you about no control
but now I really don't know
and then you told me how bad you had to suffer
is that really all you have to offer?

(Cat's foot, iron claw
Neurosurgeons (neurofuckingsurgeons)
scream for more
Innocents raped with napalm fire
Everything I want, I really need
21st century schizoid boy
21st century sofa boy
21st century digital boy
21st century video boy)


15. Cyfrowy chłopiec XXI. wieku (tłum. Ofmika)

nie mogę uwierzyć w to, jak czasami wyglądasz
jak podeptana flaga na miejskiej ulicy
właśnie tak
i nie chcę rzeczy, które mi oferujesz
symbolizujących zakaz, kod, szybkie ID
o tak

bo jestem cyfrowym chłopcem XXI. wieku
nie wiem jak żyć, ale mam dużo zabawek
mój tatuś jest leniwym intelektualistą klasy średniej
moja mama jedzie na valium, jest taka nieudolna
czyż życie nie jest zagadką?

nie potrafię tego wyjasnić
rzeczy, które do mnie mówisz
brzmią jak blablablabla
właśnie tak!

bo jestem cyfrowym chłopcem XXI. wieku
nie umiem czytać, ale mam dużo zabawek
mój ojciec jest leniwym intelektualistą klasy średniej
moja mama jedzie na valium, jest taka nieudolna
czyż życie nie jest zagadką?

próbowałem powiedzieć ci wszystko o braku kontroli
ale teraz już sam nie wiem
później powiedziałeś mi, jak bardzo musiałeś cierpieć
czy to naprawdę wszystko, co miałeś do zaoferowania?

(kocia łapa, stalowy pazur
neurochirurdzy (neuropieprzenichirurdzy)
wrzeszczą o więcej
niewinni gwałceni napalmowym ogniem
naprawdę potrzebuję wszystkiego, czego chcę
schizoidalny chłopiec XXI. wieku
chłopiec sofa XXI. wieku
cyfrowy chłopiec XXI. wieku
video chłopiec XXI. wieku)16. News From the Front     [info]

Blood is a river
Flowing darkly amidst the tangled roots of the tall shining city
Crazy flowing mantide migrations
Engorge the big ventricle of heartbroken America
So many heaven hoping, hopeful groping breathers
All tap together quietly and desperately in unison
Hey, hey, hey, is anybody listening?

News from the front, News from the front
We're living in troubled times, so many fighting for their lives
Why do the troops despise the news from the front?

Ignorance is the root of fear, and fear is the kindling of anger
War is the bringer of shame
But never has the burden lain so heavily upon the victim
Rage and desolation, pain and loneliness
Isn't it all alarmingly familiar?
Hey, hey, hey, silence is a killer

News from the front, news from the front
Yeah these are troubled times, how many more will have to die
Before the governors can't deny the news from the front?

Break down the barriers, ally the carriers
What is your motivation?
Take a good look in the mirror

News from the front, news from the front
So many are fighting for their lives, how many more will have to die?
Why does the government decry the news from the front?


16. Wieści z frontu (tłum. Ofmika)

krew jest jak rzeka
przepływająca po ciemku wśród poplątanych korzeni wielkiego, lśniącego miasta
szalone mirgacje mięsożernych owadów
wypleniają wielką komorę złamanego serca Ameryki
tak wielu pokłada nadzieję w niebie i idzie po omacku
a wszyscy zgodnie obstukują drogę, rozpaczliwie i po cichu
hej, hej, hej! czy ktokolwiek słucha?

wieści z frontu, wieści z frontu
żyjemy w chorych czasach; tak wielu walczy o życie
dlaczego armie lekceważą wieści z frontu?

ignorancja jest korzeniem strachu, a strach jest zarodkiem gniewu
wojna pociąga za sobą hańbę
ale jeszcze nigdy konsekwencje nie spoczywały tak ciężko na ofiarze
wściekłość i spustoszenie, ból i samotność
czy to nie jest niepokojąco znajome?
hej, hej, hej! cisza jest zabójcza

wieści z frontu, wieści z frontu
tak, to są chore czasy! ilu jeszcze musi zginąć
zanim rządowcy nie będą mogli zaprzeczyć wieściom z frontu?

przełamcie bariery, połączcie się
co jest waszą motywacją?
spójrzcie dobrze w lustro!

wieści z frontu, wieści z frontu
tak wielu walczy o życie - ilu jeszcze musi zginąć?
dlaczego rząd dyskredytuje wieści z frontu?17. Markovian Process     [info]

You will all say that I am surely crazy
Only an unrepentant pessimist whose thoughts should be detained
But facts are sterile, not vulgar nor sublime
And they're not religion, they're for everyone
And signify the times

Today is a window, tomorrow the landscape
All you need to do is take a look outside
To know what we're bound to face

The level of disparity
The common man
The manner of destruction of the native land
The poverty of reprisal from all involved
And the scathing trajectory from the past

Markovian process lead us not in vain
Prove to our descendants what we did to them
Then make us go away


17. Proces Markowa (tłum. Nikt)

wszyscy pewnie powiecie, że jestem bez wątpienia szalony
jedynie zatwardziały pesymista, którego myśli powinny zostać powstrzymane
ale fakty są sterylne, nie są ani trywialne ani wzniosłe
i nie są religią, są dla każdego
i są wyrazem czasu

dziś jest oknem, jutro krajobrazem
wszystko co musisz zrobić to wyjrzeć na zewnątrz
by zobaczyć z czym przyjdzie się nam zmierzyć

poziom nierówności
zwykły człowiek
sposób niszczenia ojczystej ziemi
brak odwetu wszystkich zaangażowanych
i szkodliwa trajektoria z przeszłości

proces Markowa nie kieruje nami na próżno
ukazuje naszym potomkom co im zrobiliśmy
i zmusza nas do odejścia18. Leaders and Followers

There's the image of a man
Who commands a high opinion
And he hides his hatred with a sheepish grin
And beside him flanking closely
Are the boisterous hollow masses
Who lap up whatever trickles in
This intercourse of nature
This vulgar social pastime
Reflects the lowest mark of our progress
And the few who ride peripheral
Maintain subtle advantage
Fighting hard to abstain and redress

Tell me do you know your place
In the big charade?
Are you more than they?
Leaders and followers
Leaders and followers

Recognition by proximity
And a brand new face
Just a smidgen of success pie
And a pinch of social grace
You can play with the big boys
Or you can tell them what to do
But sooner or later there's another one like you

The voyeuristic public
Of which we're all a part
Maintains perspective on the human play
And while many have desires
Of joining in the show
Many turn and go the other way

Tell me do you know your place
In the big parade?
Are you fear and shame?
Leaders and followers
Leaders and followers
18. Liderzy i zwolennicy (tłum. Nikt)

oto obraz człowieka
który cieszy się dobrą opinią
i chowa swoją nienawiść za głupkowatym uśmiechem
a obok niego blisko z obu stron
są wrzaskliwe nieszczere masy
które wychłepczą cokolwiek im skapnie
stosunki seksualne natury*
ta wulgarna społeczna rozrywka
odzwierciedla najniższy poziom naszego rozwoju
a tych parę osób pozostających na uboczu
zachowuje ledwo uchwytną przewagę
ciężko walcząc by się powstrzymać i naprawić krzywdy

powiedz mi czy znasz swoje miejsce
w tej wielkiej farsie?
czy jesteś kimś więcej niż oni?
liderzy i zwolennicy
liderzy i zwolennicy

identyfikacja poprzez zbliżenie
i całkiem nowe oblicze
odrobina placka sukcesu
i szczypta społecznej łaski
możesz grać z dużymi chłopcami
albo możesz im mówić co mają robić
ale wcześniej czy później pojawi się następny taki jak ty

ta publiczność podglądaczy
której wszyscy jesteśmy częścią
podtrzymuje punkt widzenia na ludzką rasę
i podczas gdy wielu ma ochotę
przyłączyć się do przedstawienia
wielu odwraca się i wybiera inną drogę

powiedz mi czy znasz swoje miejsce
w tej wielkiej paradzie?
czy jesteś przestraszony i zawstydzony?
liderzy i zwolennicy
liderzy i zwolennicy

* dosłowne tłumaczenie [intercourse of nature], ale wymowa jest prawie identyczna z "in the course of nature" co znaczy "naturalnym biegiem rzeczy"