| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


NEW MAPS OF HELL (DELUXE) / NOWE MAPY PIEKŁA (2007/2008)

1. 52 Seconds (Gurewitz)
2. Heroes and Martyrs (Gurewitz)
3. Germs of Perfection (Graffin)
4. New Dark Ages (Gurewitz)
5. Requiem for Dissent (Graffin)
6. Before You Die (Graffin)
7. Honest Goodbye (Gurewitz)
8. Dearly Beloved (Gurewitz)
9. Grains of Wrath (Graffin)
10. Murder (Gurewitz)
11. Scrutiny (Graffin)
12. Prodigal Son (Gurewitz)
13. The Grand Delusion (Graffin)
14. Lost Pilgrim (Graffin)
15. Submission Complete (Graffin)
16. Fields of Mars (Graffin)
17. Won't Somebody - NMoH Deluxe (Gurewitz)
18. Adam's Atoms - NMoH Deluxe (Graffin)
19. Sorrow - NMoH Deluxe (Gurewitz)
20. God Song - NMoH Deluxe (Graffin)
21. Dearly Beloved - NMoH Deluxe (Gurewitz)
22. Chronophobia - NMoH Deluxe (Graffin)
23. Skyscraper - NMoH Deluxe (Gurewitz)1. 52 Seconds     [info]

I know I'm part of something greater than myself
Don't know the meaning of it but I hope that matters less
I don't know anything when I'm factored out of scale
I know I'm part of something greater than myself

We're all engaging in a game of attrition
Maybe god is just a chemical fiction
I'm a monkey with a madding affliction
With fact checking for a mental condition

I know I'm part of something greater than myself
Don't know the meaning of it but I hope that matters less
I don't know anything when I'm factored out of scale
I know I'm part of something greater than myself


1. 52 Sekundy (tłum. Nikt)

wiem, że jestem częścią czegoś większego, niż ja sam
nie mam o tym pojęcia ale mam nadzieję, że to nie ma większego znaczenia
nie wiem nic kiedy jestem pominięty na skali*
wiem, że jestem częścią czegoś większego niż ja sam

wszyscy jesteśmy zaangażowani w wyniszczającą grę
może bóg jest tylko chemiczną fikcją
jestem obłąkaną małpą
sprawdzającą fakty pod kątem stanu psychicznego

wiem, że jestem częścią czegoś większego, niż ja sam
nie mam o tym pojęcia ale mam nadzieję, że to nie ma większego znaczenia
nie wiem nic kiedy jestem pominięty na skali
wiem, że jestem częścią czegoś większego niż ja sam

* "factored out of scale" - zbitek zwrotów; "to be factored out" - 'nie być branym pod uwagę, być pominiętym', a z kolei "out of scale" - 'nieprzystający do wzorca'2. Heroes and Martyrs

Amid the heat and the wrack
Hot boots invested and cracked
Poor candidates jacked into gray light
An ultra-violent call
summoning both poet and thrall
Sweet catalyst for the acolytes

(Our) Our heroes and martyrs (heroes and martyrs)
Present two points of view (tell me)
(What's the sense of heroes and martyrs?)
Which deity you're praying to?

Into a welter of night
Flack, rounds and roiling blight
Cracked vertebrates stacked by the wayside
An ultra-violent call
summoning both poet and thrall
The inveterate blind seeking daylight

(Our) Our heroes and martyrs (heroes and martyrs)
Present two points of view (tell me)
(What's the sense of heroes and martyrs?)
Which deity you're praying to?


2. Bohaterowie i męczennicy (tłum. Nikt)

wśród żaru i ruiny
nowi rekruci wyposażeni i załamani
marni kandydaci porzuceni w popielatym świetle
skrajnie gwałtowny krzyk
przyzywający obu, poetę i niewolnika
rozkoszny katalizator dla pomocników

(nasi) nasi bohaterowie i męczennicy (bohaterowie i męczennicy)
prezentują dwa punkty widzenia (powiedz mi)
(jakie jest znaczenie bohaterów i męczenników?) do którego bóstwa ty się modlisz?

w chaosie nocy
flak*, obracająca się i wprowadzająca zamęt destrukcja
potrzaskane kręgowce poukładane w sterty na poboczu
skrajnie gwałtowny krzyk
przyzywający obu, poetę i niewolnika
uporczywy ślepiec szukający dziennego światła

(nasi) nasi bohaterowie i męczennicy (bohaterowie i męczennicy)
prezentują dwa punkty widzenia (powiedz mi)
(jakie jest znaczenie bohaterów i męczenników?) do którego bóstwa ty się modlisz?

*flak - działo przeciwlotnicze, z niemieckiego Fl(ug)a(bwehr)k(anone)3. Germs of Perfection

Lacerate eviscerate and perforate and mutilate
We all fall down, all fall down
Deprecate repudiate ameliorate adjudicate
The wisdom found, wisdom found

Clip the wings of progress, turn the direction
Enrich the fallow soil with germs of perfection

Delegate facilitate investigate and obviate
The black turns green, black turns green
Separate evaluate and cultivate and propagate
The master's dream, master's dream

Sing the fears of history with a renewed inflection
View the lost agenda with a skeptic's intention

Machine of life oh can we make it run
We have the tools, but only just begun
Machine of life oh can we make it run
The calculations of a greater sum

Clip the wings of progress, turn the direction
Enrich the fallow soil with germs of perfection
Perfection!


3. Zalążki perfekcji (tłum. Nikt)

szarpać, patroszyć, i przebijać, i kaleczyć
qszyscy upadamy, wszyscy upadamy
potępiać, odtrącać, ulepszać, osądzać
mądrość odnaleziona, mądrość odnaleziona

podetnij skrzydła postępu, zmień kierunek
użyźnij jałową glebę zalążkami perfekcji

zlecać, ułatwiać, badać i udaremniać
czerń zmienia się w zieleń, czerń zmienia się w zieleń
oddzielać, oceniać, udoskonalać i rozpowszechniać
sen mistrza, sen mistrza

wyśpiewaj lęki historii z nową modulacją
spójrz na stracony porządek okiem sceptyka

machina życia - czy potrafimy wprawić ją w ruch?
mamy odpowiednie narzędzia ale dopiero zaczęliśmy
machina życia - czy potrafimy wprawić ją w ruch?
obliczanie większej sumy

podetnij skrzydła postępu, zmień kierunek
użyźnij jałową glebę zalążkami perfekcji
perfekcji!4. New Dark Ages     [info]

Yeah can you hear the call in our rambling land
Susurrations that can expand beyond all hope of light
and plunge us into unrelenting night
A pall on truth and reason,
It feels like hunting season
So avoid those lines of sight
and we'll set this right

Welcome to the new dark ages
Yeah, I hope you're living right
These are the new dark ages
And the world might end tonight

Now come ye children one and all
let's heed Ezekiel's call
And bide until the word is good and ripe and get plucked
clean out of sight
The world will be erased
Our kin will be immaculate ejaculate in space
Before the king of king's love,
he'll snatch us from above,
brothers help me sing it

Welcome to the new dark ages
I hope you're living right
These are the new dark ages
And the world might end tonight

So how do you sleep? - there's nothing to keep -
This is deep
Because we're animals - with golden rules
Who... who can't be moved by rational views yeah

Welcome to the new dark ages
I hope you're living right
Welcome to the new dark ages
And the world might end tonight


4. Nowe średniowiecze (tłum. Nikt)

czy słyszysz wołanie niosące się przez naszą nieregularną ziemię
szepty, które mogą rozprzestrzenić się ponad całą nadzieją na światło
i pogrążyć nas w bezlitosnej nocy
przesyt prawdą i rozsądkiem
wygląda to na sezon łowiecki
więc unikaj linii strzału
a my wszystko naprawimy

witaj w nowym średniowieczu
mam nadzieję, że żyjesz właściwie
oto nowe średniowiecze
i świat może skończyć się już dzisiejszej nocy

chodźcie dzieci, wszystkie razem
wysłuchajmy wołania Ezechiela
i czekajmy, aż słowo będzie dobre i dojrzałe i zostaniemy całkowicie wyrwani
poza granice wzroku
świat zostanie wymazany
nasz ród będzie nieskazitelny wystrzelony w przestrzeń
naprzeciw miłości króla królów
on pochwyci nas z góry
bracia, pomóżcie mi śpiewać

witaj w nowym średniowieczu
mam nadzieję, że żyjesz właściwie
oto nowe średniowiecze
i świat może skończyć się już dzisiejszej nocy

a więc, jak sypiasz?
nie ma nic, czego można się trzymać
sprawa jest poważna
bo jesteśmy zwierzętami ze wspaniałymi zasadami
których nie można poruszyć racjonalnymi poglądami

witaj w nowym średniowieczu
mam nadzieję, że żyjesz właściwie
oto nowe średniowiecze
i świat może skończyć się już dzisiejszej nocy


(tłum. kamilteau)

Czy słyszysz to, co ja?
Wołający głos.
Krzyk, który rozświetla noc
I poprowadzi nas,
Jeśli jesteśmy pozbawieni skaz.
Rozsądek traci rezon.
Łowiecki w pełni sezon,
Więc unikaj wrogich strzał.
On pomoże nam.

Oto nowe średniowiecze.
Tutaj każda myśl to grzech.
Oto nowe średniowiecze.
Tu do nieba płatny wstęp.

Więc chodźcie dzieci do mnie znów.
Wysłuchajmy proroka słów
I poczekajmy na słów jego plon,
A szczęśliwy będzie On.
To my - wybrany lud.
Wynagrodzony zostanie nasz trud.
Bo tak chce Bóg
Dla wszystkich swoich sług.
Bracia, wznieście modły.

Oto nowe średniowiecze,
Gdzie niejeden płonie stos.
Oto nowe średniowiecze,
Gdzie niepewny jest nasz los.

Więc czy jesteś wart,
By dopadł Cię czart?
To nie żart.
Bo to wybrany lud, wzór wszelkich cnót.
Nie, nie pozwól, by rozsądek go zwiódł.

Oto nowe średniowiecze.
Tutaj każda myśl to grzech.
Oto nowe średniowiecze.
Módlmy się!
Oto nowe średniowiecze.
Tu na stosie płoną źli.
Oto nowe średniowiecze.
Tu do nieba wąskie drzwi.5. Requiem for Dissent

Oratory of hope and glory a whisper and a rhyme
An effigy, a soldier out of time
Citizen and patriot you can't be far behind
The funeral is weighting heavy on your mind

Requiem
Bring the dissident from slumber
Requiem
Raise the rebel from his grave
Requiem
Sound the revolution's thunder
A monumental blunder averted and betrayed

Dig around the cemetery a record of the day
Friends and neighbors in stages of decay
But the saddest thing of all eludes discovery
The stimulus for this somber ceremony

Requiem
Bring the dissident from slumber
Requiem
Raise the rebel from his grave
Requiem
Sound the revolution's thunder
A monumental blunder averted and betrayed

The sanctimonious minions how they grovel at the feet
Authority is populist deceit
Pity yet another casualty's demoralized decline
Just a victim of irrational design

Requiem! Requiem!
Requiem
Bring the dissident from slumber
Requiem
Raise the rebel from his grave
Requiem
Sound the revolution's thunder
A monumental blunder averted and betrayed


5. Requiem dla buntu (tłum. Nikt)

oratorium nadziei i chwały, szept i rym
kukła, żołnierz nie na czasie
obywatelu i patrioto, nie możesz być daleko w tyle
pogrzeb mocno obciąża twój umysł

requiem
zbudź dysydenta ze snu
requiem
wskrześ buntownika z grobu
requiem
niech zabrzmi grom rewolucji
monumentalna pomyłka, odsunięta i zdradzona

przekop cały cmentarz w poszukiwaniu wiadomości dnia
przyjaciele i sąsiedzi w stadiach rozkładu
ale najsmutniejsza rzecz ze wszystkich unika wykrycia
impuls dla tej ponurej ceremonii

requiem
zbudź dysydenta ze snu
requiem
wskrześ buntownika z grobu
requiem
niech zabrzmi grom rewolucji
monumentalna pomyłka, odsunięta i zdradzona

świętoszkowaci sługusi płaszczą się u stóp
autorytet to populistyczne oszustwo
żal zdemoralizowanego upadku kolejnego poszkodowanego
po prostu ofiara irracjonalnego zamysłu

requiem! requiem!
requiem
zbudź dysydenta ze snu
requiem
wskrześ buntownika z grobu
requiem
niech zabrzmi grom rewolucji
monumentalna pomyłka, odsunięta i zdradzona


(tłum. kamilteau)

Rytuały czci i chwały, mowa, takt i rym.
Wojownik, który opadł właśnie z sił.
Bije dzwon, a Ty, patrioto, musisz przy tym być.
Ten pogrzeb w Twej pamięci będzie tkwić.

Requiem! Niech buntownik zmartwychwstanie.
Requiem! Otwierajcie jego grób.
Requiem! Rewolucja niech nastanie
W tym świecie dziwnych manier
I niepotrzebnych słów.

Przekop cmentarz. Odnajdź na nim, nim zapadnie zmrok,
Przyjaciół i bliskich pośród zwłok.
Lecz najgorszej rzeczy nie dostrzega chyba nikt.
To powód tej ponurej ceremonii.

Requiem! Niech buntownik zmartwychwstanie.
Requiem! Otwierajcie jego grób.
Requiem! Rewolucja niech nastanie
W tym świecie dziwnych manier
I niepotrzebnych słów.

Włazidupy cały czas u stóp się będą wić.
Szacunek nie znaczy dzisiaj nic.
Szkoda tego, co bez sensu życie swoje dał.
Uśmiercony przez idioty gniewny plan.

Requiem! Requiem!
Requiem! Niech buntownik zmartwychwstanie.
Requiem! Otwierajcie jego grób.
Requiem! Rewolucja niech nastanie
W tym świecie dziwnych manier
I niepotrzebnych słów.6. Before You Die

Porcelain and alabaster, decaying ever faster,
Unaware of imminent disaster open up your eyes
As you ruminate the hopeless sands of time,
Did you wander out your days lost and resigned?
Or recreate the universals in your mind?

Everybody is a bastard: my world is like plaster
Crumbling apart from pressure of the blaster
Waiting for a sign

And the momentary pleasures take their turn
As a wistful boy runs out of things to learn,
The episodes of yore are never to return

Scare up some hope, you're gonna need it just to cope
You are the decision, numbers don't lie
When you bite the dust, was it for purpose or for trust?
You'll never relive it, think before you die
Yeah, think! Think before you die

Deficit and depravation
in the wake of desperation
Rewrite the morals, rectify the nation
Now may be your time

As you ruminate the hopeless sands of time,
Do you wonder how your life has been defined?
You know eternity can't ever change your mind
You know eternity can't ever change your mind
So think! Think before you die
Yeah, think! Think before you die6. Zanim umrzesz (tłum. ivanho)

porcelana i alabaster, niszczeją coraz szybciej
nieświadomy nadchodzącej katastrofy, otwórz swe oczy
kiedy rozmyślasz o beznadziejnych piaskach czasu
czy uważasz, że żyłeś w zagubieniu i rezygnacji?
czy też odtwarzasz uniwersały w swym umyśle?

wszyscy są draniami; mój świat jest jak tynk
kruszy się na części pod wpływem ciśnienia wybuchu
czekając na znak

a chwilowe przyjemności nadchodzą
kiedy zadumanemu chłopcu kończą się rzeczy do poznawania,
epizody zamierzchłej przeszłości nigdy nie powrócą

wyszperaj trochę nadziei, będziesz jej potrzebował, żeby tylko sobie poradzić
jesteś decyzją, liczby nie kłamią
kiedy gryziesz piach, czy było to w jakimś celu, czy dla kogoś?
nigdy tego nie przeżyjesz ponownie, pomyśl zanim umrzesz
tak, pomyśl! pomyśl zanim umrzesz

deficyt i deprawacja
w ślad za desperacją
przepisz ponownie moralność, skoryguj naród
teraz może być twój czas

kiedy rozmyślasz o beznadziejnych piaskach czasu
czy zastanawiasz się jak twe życie zostało zdefiniowane?
wiesz, że wieczność nie może wciąż zmieniać twego umysłu
wiesz, że wieczność nie może wciąż zmieniać twego umysłu
więc pomyśl! pomyśl zanim umrzesz
tak, pomyśl! pomyśl zanim umrzesz7. Honest Goodbye     [info]

Now get up and give in I'll crack your knuckles again
Supplicate and survive this transubstantiation
And get so mean - I want to know what it means

(Did you laugh?) You know I did
(Did you cry?) I couldn't get it right
(Did you live?) Always on the edge
(Did you lie?) Causing such a fright
(Did you love?) Oh to be forgiven
(Did you try?) But it wouldn't be right
God it feels like an honest goodbye

That sick brass boy day dreamin' -
cry baby convict demon
Hands so clean -
A sympathetic cold blooded killing machine
How did you get so mean? - I want to know what it means...

(Did you laugh?) You know I did
(Did you cry?) I couldn't get it right
(Did you live?) Always on the edge
(Did you lie?) Causing such a fright
(Did you love?) Oh to be forgiven
(Did you try?) But it wouldn't be right
God it feels like an honest goodbye


7. Szczere pożegnanie (tłum. Nikt)

teraz wstań i poddaj się, znów połamię ci dłonie
błagaj i przetrzymaj to przeistoczenie
i stań się tak podły - chcę wiedzieć co to znaczy

(czy się śmiałeś?) wiesz, że tak
(czy płakałeś?) nie potrafiłem tego zrozumieć
(czy żyłeś?) zawsze na krawędzi
(czy kłamałeś?) wywołując przerażenie
(czy kochałeś?) niech zostanie mi wybaczone
(czy próbowałeś?) ale to nie byłoby w porządku
Boże, to brzmi jak szczere pożegnanie

sen na jawie tego chorego bezczelnego chłopca
mazgaj, skazaniec, demon
tak niewinny
współczująca, zimnokrwista maszyna do zabijania
jak stałeś się tak podły? - chcę wiedzieć co to znaczy

(czy się śmiałeś?) wiesz, że tak
(czy płakałeś?) nie potrafiłem tego zrozumieć
(czy żyłeś?) zawsze na krawędzi
(czy kłamałeś?) wywołując przerażenie
(czy kochałeś?) niech zostanie mi wybaczone
(czy próbowałeś?) ale to nie byłoby w porządku
Boże, to brzmi jak szczere pożegnanie


(tłum. kamilteau)

Wznieś ręce do góry, obedrę Cię ze skóry.
Błagaj mnie, przetrwać chciej swoje przeistoczenie
I stań się zły. Wytłumacz mi, jak to jest...

(Co to śmiech?) To, czego chcę.
(Co to płacz?) Nie wiem, co i jak.
(Jak mam żyć?) Zawsze z dnia na dzień.
(Jak mam łgać?) Budząc wszędzie strach.
(Dokąd iść?) Proszę, wybacz mi.
(Po co gnać?) To by było nie tak.
Boże mój, chyba na mnie już czas.

Chorego nocna mara,
Skazaniec, diabeł, baran.
Mąż bez win.
Odczuwający, zimnokrwisty wyrodny syn.
Jak stałeś się tak zły? Wytłumacz mi, jak to jest...

(Co to śmiech?) To, czego chcę.
(Co to płacz?) Nie wiem, co i jak.
(Jak mam żyć?) Zawsze z dnia na dzień.
(Jak mam łgać?) Budząc wszędzie strach.
(Dokąd iść?) Proszę, wybacz mi.
(Po co gnać?) To by było nie tak.
Boże mój, chyba na mnie już czas.8. Dearly Beloved

Here's a story of an honest man losing religion
Climbing the pulpit steps before an eager congregation
The while praying came a wicked inspiration
Brothers, sisters this is what he said:

Dearly beloved, dearly beloved, dearly beloved,
(Make no mistake despite our traits I've seldom seen evidence of genres)
I can't relate to you, I can't relate to you

He was the kind of guy who'd always go right out of his way
But more before that crazy notion leapt right into his head
And stubbornly (secretly - NMoH Deluxe) crept into every mad perception
I can't deny a funny feeling when he said

Dearly beloved, dearly beloved, dearly beloved,
(Make no mistake despite our traits I've seldom seen evidence of genres)
I can't relate to you, I can't relate to you

Dearest in memoriam - set phasers to stun
And grab yourself a neighbor's skeleton to lean upon
Did you know him in life? - one filled with regret
So soon we all forget we ever met
Do you know my name? - sing a light refrain
For a man estranged - I won't deny that I'm inclined to isolate

Dearly beloved, dearly beloved, dearly beloved,
(Make no mistake despite our traits I've seldom seen evidence of genres)
I can't relate to you, I can't relate to you
I can't relate to you, I can't relate to you


8. Ukochani (tłum. Ofmika)

oto historia szczerego człowieka, który gubi gdzieś swoją religię
wspinając się na stopnie ambony przed gorliwym zgromadzeniem
który podczas modlitwy doświadczył grzesznej inspiracji
bracia, siostry, oto, co powiedział

ukochani, ukochani
(nie pomyl się; pomimo naszych rys, rzadko widziałem dowody na istnienie gatunków)
nie potrafię się z wami porozumieć, nie potrafię się z wami porozumieć

był człowiekiem, który zawsze bardzo się starał
ale wychodziło mu to lepiej, zanim ta szalona myśl przyszła mu do głowy
i uparcie [potajemnie - NMoH Deluxe] zakradła się w każde obłąkane spostrzeżenie
nie zaprzeczam, że ogarnęło mnie zabawne uczucie, kiedy powiedział

ukochani, ukochani
(nie pomyl się; pomimo naszych rys, rzadko widziałem dowody na istnienie gatunków)
nie potrafię się z wami porozumieć, nie potrafię się z wami porozumieć

najdroższe "ku pamięci" - stara, ogłuszająca broń
chwyć szkielet swojego sąsiada, żeby się na nim oprzeć
czy znałeś go życia, przepełnionego żalem?
tak szybko zapominamy, że kiedykolwiek się spotkaliśmy
czy znasz moje imię?
zaśpiewaj lekki refren
dla powaśnionego człowieka
nie będę ukrywał, że ja też mam ochotę się odizolować

ukochani, ukochani
(nie pomyl się; pomimo naszych rys, rzadko widziałem dowody na istnienie gatunków)
nie potrafię się z wami porozumieć, nie potrafię się z wami porozumieć


(tłum. kamilteau)

Oto człowiek, który zawieruszył swe wyznanie.
Podczas niedzielnej mszy dopadło go niespodziewanie,
Gdy Słowo Boże głosić miał swym współwyznawcom.
Bracia, siostry - oto, co nam rzekł:

Umiłowani, umiłowani, umiłowani,
(Nie pomyl się, bieg naszych rys nie znaczy nic)
Nie rozumiecie mnie, nie rozumiecie mnie.

Był człowiekiem, który życiem swym rozsądnie władał,
Lecz jakby mniej od czasu, kiedy rozum swój postradał.
A jedna grzeszna myśl wszystkiego była sprawcą.
Nie mogę ukryć, uśmiechnąłem się, gdy rzekł:

Umiłowani, umiłowani, umiłowani,
(Nie pomyl się, bieg naszych rys nie znaczy nic)
Nie rozumiecie mnie, nie rozumiecie mnie.

Słodkie "in memoriam" - jak świat stara broń.
Bliźniemu zabierz płaszcz i się przed chłodem pod nim schroń.
Czy poznałeś go, nim ofiarą padł?
Zapomnisz wkrótce go - zaginie ślad.
Czy pamiętasz mnie?
Pogrążyłem się.
Nie myśl o mnie źle.
Nie będę kryć, że zostać sam czasami chcę.

Umiłowani, umiłowani, umiłowani,
Nie rozumiecie mnie, nie rozumiecie mnie.
Nie rozumiecie mnie, nie rozumiecie mnie.9. Grains of Wrath     [info]

Back in '83 a man came to me and he told me "son, our way of life is done"
But I was only young
With an eye to the fields speculators and yields rotten to the core
Monoculture whores entered the bidding wars from distant shores

I don't wanna be in the land known as destitute and free
With the grains of wrath blazing a path from sea to shining sea

Oh the sinuous trails of concrete and rails and exhausted roars
Population wars setting our future course
Is profit and greed the only conceit on a scale between
Mere prosperity and inhumanity? It may well be but

I don't wanna be in the land known as destitute and free
With the grains of wrath blazing a path from sea to shining sea
I don't wanna be in the land known as destitute and free
With the grains of wrath blazing a path from sea to shining sea


9. Ziarna gniewu (tłum. Jacek)

rok osiemdziesiąty czwarty to czas który minął
spotkałem wtedy człowieka, co powiedział "Synu,
dni naszego życia są już policzone"
nie pojąłem wtedy, gdyż byłem zbyt młody

mam na oku pola, spekulantów, zyski
przegnite do kości, jednej rasy dziwki
do licytacyjnych wojen właśnie przystąpiły
ich rodzinne kraje za horyzont się skryły

nie chcę żyć w krainie, która
wolna jest, jednako naga
i gdzie ziaren gniewu ścieżka
z morza w lśniące morze wpada

poskręcane szlaki betonu i torów
umęczone krzyki w tle gdzieś pobrzmiewają
wojny populacji ciągle się gdzieś toczą
dla ludzkości przyszłą drogę wyznaczają

czy zysk oraz chciwość - nasze grzechy pychy
są jedynie skalą, podziałką i miarą?
która łączy w sobie tą zwykłą pomyślność
i uczucie, co w końcu bestialstwem się stało?
może, ale...

nie chcę żyć w krainie, która
wolna jest, jednako naga
i gdzie ziaren gniewu ścieżka
z morza w lśniące morze wpada10. Murder

If you're discontent to know you world's a pile of shit
Listen to a riddle that'll tickle every bit of it
ha ha ha

Ape shall not murder - ape wasn't so sure
Bad ape you made a mistake
Annihilation in a cannibal war
Well cultivation might have served you
Might have raised you up unscathed
If you had called that fucker by its name

Did you listen to the arbiter's beck and call?
Did you find what you were looking for or not at all?
not at all

Ape shall not murder - ape take the cure
Bad ape you made a mistake
Annihilation in a cannibal war
Culture might have cured you
And raised you up unscathed
If you had called that fucker by its name

Say the name
Say the name
Say the name


10. Morderstwo (tłum. ivanho)

jeśli jesteś niezadowolony wiedząc, że twój świat to sterta gówna
posłuchaj zagadki, która rozbawi każdy okruch tego
HA HA HA

małpa nie będzie mordowała - małpa nie była taka pewna
zła małpo, zrobiłaś błąd
anihilacja w wojnie kanibali
no cóż, kultywowanie może ci służyć
może wyniesie cię bez szwanku
jeśli nazwałeś tego skurwiela po imieniu

czy słuchałeś arbitra na zawołanie
czy znalazłeś to, czego szukałeś, czy wcale nie?
WCALE NIE

małpa nie będzie mordowała - małpa wzięła lekarstwo
zła małpo, zrobiłaś błąd
anihilacja w wojnie kanibali
kultura może cię uleczyła
i może wyniesie cię bez szwanku
jeśli nazwałeś tego skurwiela po imieniu

powiedz to imię
powiedz to imię
powiedz to imię11. Scrutiny

One - two - three - four - five - six - seven - eight
Days go marching by
There and back I never wait for a confident reply
Truth is stark and leaves its mark as limited constraints
And the most difficult part is accepting what the future may bring

It seems like a lifetime of scrutiny
Wither the path, whether worth the fee
A lifetime of scrutiny
And it seems as though I can't be sure of anything anymore

One - two - three - four - five - six - seven - eight
Years go flying by
No one seems to hesitate or cast an earnest eye
Judgment comes in many forms but never scare or shy
And the litany is long as the confidence is strong in their delight

It seems like a lifetime of scrutiny
Prejudicial waters wash over me
A lifetime of scrutiny
And the words just don't equate with sense or sanity anymore

One - two - three - four - five - six - seven - eight
The faces and the names
Shattered hopes and stolen dreams and no one left to blame
Is it possible to win this pointless mortal game?
`Cuz when death comes it's swift and my friend,
We end up and the same

It feels like a lifetime of scrutiny
Wither the path and whether worth the fee
A lifetime of scrutiny
And it seems as though I can't remember anything anymore


11. Analiza (tłum. Ofmika)

raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! maszerują dni
tam i z powrotem, nigdy nie czekam na pewną odpowiedź
prawda jest naga, a jej śladem jest ograniczony przymus
a najtrudniej jest zaakceptować to, co może przynieść przyszłość

oto życie będące pasmem analiz
nieuczęszczana droga - czy warta zapłaty
życie będące pasmem analiz
ale chyba nie mogę być już niczego pewny

raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! lecą lata
nikt już się nie waha ani nie patrzy na nic poważnie
osąd pojawia się w wielu formach, ale nigdy nie jest wystraszony albo nieśmiały
a litania jest długa, bo pewność jest mocna, ku ich zachwytowi

oto życie będące pasmem analiz
obmywają mnie wody przesądu
życie będące pasmem analiz
a słowa nie równają się już z rozsądkiem czy przytomnością

raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! twarze i nazwiska
roztrzaskane nadzieje, kradzione sny i nikogo, kto jest temu winny
czy to możliwe, że można wygrać tę bezcelową, śmiertelną grę?
bo kiedy przychodzi śmierć, działa szybko i przyjacielu, wszyscy kończymy tak samo

oto życie będące pasmem analiz
nieuczęszczana droga - czy warta zapłaty
życie będące pasmem analiz
ale chyba już niczego nie pamiętam12. Prodigal Son     [info]

Oh can't you feel the nostalgia son I wonder about ya
Modernistocrat Horatio Alger
Clever never hesitating in the baiting ever waiting
For the canticle of manacles abating
Did you ever forget - you had a regret - and what you only guessed at
Might still be waiting?

When the prodigal son with a caroming shadow of hate comes to land at home
Well he's a mourning star with a champagne heart at his curtain call
And father never understood the way the work gets done
Don't look at me, no I ain't one, no prodigal son
Don't look at me, no I ain't one, no prodigal son

When everybody about - is read to bout you - about controversial values
Don't you think you better readdress the level of the cowardice
rising to drown you
Did you ever connect - or come to reject - or even inspect
That dreams that hound you

When the prodigal son with a caroming shadow of hate comes to land at home
Well he's a mourning star with a champagne heart at his curtain call
And father never understood the way the work gets done
Don't look at me, no I ain't one, no prodigal son
Don't look at me, no I ain't one, no prodigal son

When you least expect it he's going to run
Like the blood red path of the western sun oh yeah
The prodigal son is waiting, waiting for his moment to come
Well hell no, don't look at me
Can't you see, I ain't one, no prodigal son
It ain't me, no I ain't one, no prodigal son


12. Syn marnotrawny (tłum. Ofmika)

czy nie czujesz tej nostalgii, synu?
zastanawiam się nad tobą, modernistycznokratyczny Horatio Algerze
który nigdy nie wahasz się zaatakować
i wiecznie czekasz na kantyk* o spadających kajdanach
czy kiedykolwiek zapomniałeś, że żałowałeś
i że to, czego się jedynie domyślałeś
może wciąż czekać?

kiedy marnotrawny syn z destrukcyjnym cieniem nienawiści powraca do domu
jest ranną gwiazdą z szampańskim sercem po zakończonym spektaklu
a ojciec nigdy nie pojął, jak to jest
nie patrz na mnie, ja nim nie jestem, nie jestem synem marnotrawnym
nie patrz na mnie, ja nim nie jestem, nie jestem synem marnotrawnym

kiedy wszyscy wokół gotowi są kłócić się z tobą o kontrowersyjne wartości
nie lepiej byłoby przeadresować ten poziom
tchórzostwa, który podnosi się, by cię zatopić?
czy kiedykolwiek łączyłeś, odrzuciłeś, czy choćby zbadałeś
te sny, które cię prześladują?

kiedy marnotrawny syn z destrukcyjnym cieniem nienawiści powraca do domu
jest ranną gwiazdą z szampańskim sercem po zakończonym spektaklu
a ojciec nigdy nie pojął, jak to jest
nie patrz na mnie, ja nim nie jestem, nie jestem synem marnotrawnym
nie patrz na mnie, ja nim nie jestem, nie jestem synem marnotrawnym

kiedy będziesz się tego najmniej spodziewał, on pobiegnie
jak krwista, czerwona ścieżka zachodniego słońca
syn marnotrawny czeka
czeka na moment, w którym nadejdzie
jeszcze czego, nie patrz na mnie
czy nie widzisz, że nim nie jestem?
nie jestem synem marnotrawnym
to nie ja, ja nim nie jestem, nie jestem synem marnotrawnym

*Kantyk - śpiew liturgiczny w kościołach chrześcijańskich; pieśń zbliżona do psalmu, charakteryzująca się podniosłym tekstem zwykle o tematyce biblijnej.13. The Grand Delusion

If I could only get the tools, the stimuli and molecules,
Frozen moments in time
I could be the archetype, a credit to the genotype
Re-program your mind

But the storybook sages fill their pages
Hiding from the warming sun
Limitless distractions give no pause
to distort a precious delusion

Did you see the moralist retort and raise his fist
"You can't make man a machine"
I can see the edifice crumbling in foggy mist,
Razed by discovery

But the storybook sages fill their pages
Hiding from the warming sun
Limitless distractions give no pause
to distort a precious delusion


13. Wspaniałe złudzenie (tłum. Ofmika)

gdybym tylko mógł zdobyć narzędzia, bodźce i molekuły
chwile zamarznięte w czasie
mógłbym być archetypem, potwierdzeniem genotypu
mógłbym zaprogramować od nowa twój umysł

ale mędrcy, piszący bajki dla dzieci, wypełniają swoje książki
ukrywając się przed ogrzewającym słońcem
nieograniczone szaleństwa nie pozwalają na chwilę przerwy
by wypaczyć cenne złudzenie

czy widziałeś, jak moralista ripostuje i podnosi pięść mówiąc
"z człowieka nie można zrobić maszyny"?
widzę, jak we mgle wali się budynek
- zburzyło go odkrycie

ale mędrcy, piszący bajki dla dzieci, wypełniają swoje książki
ukrywając się przed ogrzewającym słońcem
nieograniczone szaleństwa nie pozwalają na chwilę przerwy
by wypaczyć cenne złudzenie14. Lost Pilgrim     [info]

Pilgrim, those are dry and bitter tears
And lonely eyes that look way beyond your years
Pilgrim, did you drink the mercury?
Your lips turned blue and you're struggling just to see
You were too far gone to carry on,
Now your life has stalled
As you march ahead yet go no place at all

Pilgrim, when you left them all behind
The loneliness destroyed your able mind
Pilgrim, see the writing on the door?
It's taking you back to a place you were before
And the next in line paces your stride waiting for your fall
With a hope that lies in a hidden master's call

Pious eyes ignoring passers by
Headlong to their grave
Don't despair this world of toil and care
This pilgrim lost his way

Pilgrim will you ever find your call?
Is truth so pure that you're willing to risk it all?

Pious eyes ignoring passers by
Headlong to their grave
Don't despair this world of toil and care
This pilgrim lost his way


14. Zagubiony pielgrzym (tłum. Ofmika)

pielgrzymie, twe gorzkie łzy wyschły
a samotne oczy spoglądają daleko poza twoje lata
pielgrzymie, czy wypiłeś rtęć?
twe usta są sine i ledwo widzisz
odszedłeś za daleko, żeby iść dalej
teraz twoje życie utknęło w martwym punkcie
maszerujesz naprzód, ale nigdzie nie docierasz

pielgrzymie, kiedy zostawiłeś wszystkich
samotność zniszczyła twój zdolny umysł
pielgrzymie, czy widzisz ten napis na drzwiach?
on zabiera cię z powrotem tam, gdzie już byłeś
a kolejna osoba już za tobą kroczy, czekając na twój upadek
z nadzieją złożoną w ukrytym wezwaniu mistrza

pobożne oczy ignorujące przechodniów
wpatrzone w swój grób
nie tęsknią za światem pełnym męki i trosk
ten pielgrzym zgubił swą drogę

pielgrzymie, czy kiedykolwiek znajdziesz swoje wezwanie?
czy prawda jest tak czysta, że chcesz zaryzykować wszystko?

pobożne oczy ignorujące przechodniów
wpatrzone w swój grób
nie tęsknią za światem pełnym męki i trosk
ten pielgrzym zgubił swą drogę15. Submission Complete     [info]

Dedication is the price you pay:
The initiated are Coddled and caged
Before you walk, as soon as you crawl
Hope is pointless when you're stuck in the trawl

Fuck the freshman lectures and brandishments
They just betray impoverished accomplishments
The puppet masters fear originality
They tighten up the tethers and they shackle your feet
Submission complete

Young recruits never have a chance,
Enticed to the drill, admonished to dance
Early to rise and early to shine,
Life is long but the end is nigh

Break the guilty trammels from yesteryear
Remember how rejuvenation conquers all fears
Lowly opportunities take commanding roles
And hawk ultimatums so their weakness won't show
The sad reflection of dead ambition
You live for nothing. Submission complete.

Yeah, break the guilty trammels from yesteryear
Remember how the taste of failure makes it all clear
The lowly opportunities take commanding roles
And hawk ultimatums so their weakness won't show
The sad reflection of dead ambition
You live for nothing

Expectation, indoctrination,
Life's a damnation. Submission complete
Dying on your feet
Submission complete
A total defeat


15. Całkowita uległość (tłum. Nikt)

oddanie to cena jaką płacisz
debiutanci są rozpieszczani i trzymani w klatce
zanim zaczniesz chodzić, jak tylko zaczniesz raczkować
nadzieja jest daremna gdy tkwisz we włoku*

pieprzyć wykłady dla nowicjuszy i ostentacyjne manifestacje
one tylko obnażają zubożałe dokonania
władcy marionetek boją się oryginalności
zacieśniają pęta i zakuwają twe stopy w kajdany
całkowita uległość

młodzi rekruci nigdy nie mają szans
zwabieni do musztry, namówieni do tańca
wcześnie wstawać i wcześnie błyszczeć
życie jest długie ale koniec jest bliski

zerwij nieczyste więzy z przeszłości
przypomnij sobie jak odmłodzenie przełamuje wszystkie lęki
skromne możliwości przejmują dowodzące role
i rozprowadzają ultimatum by ukryć swą słabość
smutne odzwierciedlenie martwych ambicji
żyjesz bez powodu, całkowita uległość

zerwij nieczyste więzy z przeszłości
przypomnij sobie jak smak porażki sprawia, że wszystko staje się zrozumiałe
skromne możliwości przejmują dowodzące role
i rozprowadzają ultimatum by ukryć swą słabość
smutne odzwierciedlenie martwych ambicji
żyjesz bez powodu
oczekiwanie, indoktrynacja
życie jest przekleństwem, całkowita uległość

umierasz na stojąco
całkowita uległość
zupełna klęska

*włok - sieć do połowu ryb dennych16. Fields of Mars     [info]

In the garden where he was cast out by the lord
Flames an Omni-directional sword
For he as ever failed to gather up the fruit
And thus was banished with his loot
He cantered aimlessly through endless permutations of night
Seeking a purpose and the meaning of kin
And when it finally came to him
You could've mistook it for the meaning of sin

The women wished him well
Every time he cast off marching to hell
Now if you've never seen a terrible sight
Stroll the garden of earthly delight
Maybe we can make it right - someday I'll see you
High above the Fields of Mars

He knelt down before the unholy mob
Who cried war is god
Gleaming outwardly with great pride
- And Prepared to die

The women wished him well
Every time he cast off marching to hell
Now if you've never seen a terrible sight
Stroll the garden of earthly delight
Maybe we can make it right - someday I'll see you
High above the Fields of Mars

Who cannot fight anymore
Will never love any less
That kid inside of murder
Must be committed
To live a life of hostility
Never asking what it means
When mother nation
Blood and religion
Sanction killing - upon the fields of Mars
High above the Fields of Mars


16. Pola marsowe (tłum. anonim)

w ogrodzie, z którego wygnał go pan
płonie miecz wyciągnięty we wszelkie strony
nigdy nie zdołał bowiem wyzbierać owoców
i tak, wypędzony został ze swą zdobyczą
gnał bez celu przez niekończące się ciągi ciemności
szukając celu i znaczenia rodziny
a kiedy je w końcu odkrył
mogłeś je może pomylić ze znaczeniem grzechu

kobiety dobrze mu życzyły
za każdym razem gdy udawał się do piekła
jeśli nie oglądałeś nigdy straszliwego widoku
przejdź się ogrodem ziemskiej rozkoszy
może uda się go naprawić
zobaczę cię kiedyś wysoko ponad marsowymi polami

uklęknął przed nie-świętym tłumem
krzyczącym "wojna to bóg"
bijącym wielką, na pozór dumą
i gotowym na śmierć

kobiety dobrze mu życzyły
za każdym razem gdy udawał się do piekła
jeśli nigdy nie oglądałeś straszliwego widoku
przejdź się ogrodem ziemskiej rozkoszy
może uda się go naprawić
zobaczę cię kiedyś wysoko ponad marsowymi polami

ten kto nie może już walczyć
nie będzie nigdy mniej kochać
to oszustwo w morderstwie, musi zostać dokonane
by wieść życie pełne wrogości
nie pytając nigdy co to oznacza
gdy matka-naród
krew i religia
zezwalają na zabijanie
nad marsowymi polami
wysoko ponad marsowymi polami17. Won't Somebody

Won't somebody please come up with something?
'Cuz Jesus just don't seem to be impartially working
And all the rest are really down in the ratings
While everyone is right here waiting

Out in the cold
Like a bundle of coal
Little packets of darkness
Wanting to glow
Well there's nobody home
And there's a wreck in the yard
And maybe they're coming back
If we wish really hard
If we wish real hard, now

Won't somebody please come up with something?
'Cuz Jesus just don't seem to be impartially working
And all the rest are really down in the ratings
But everyone is gonna keep on waiting

Waiting for peace
At the end of our streets
Back behind our apartments
In our passenger seats
Just a moment of bliss
Amid all of the waste
But despair and oblivion
Of our precarious race
Its ours to face, now

Won't somebody please come up with something?
'Cuz Jesus just don't seem to be impartially working
And all of the rest are really down in the ratings
But everyone is still right here wating

Now I know nothing lasts forever
So we might as well wish for a goddam fix
Of this toxic change in weather


17. Czy nikt (tłum. Michał)

Czy nikt nie wpadnie na jakiś pomysł
Bo Jezus chyba nie chce naszego szczęścia
A wszystko pozostałe przestaje się liczyć
Gdy nikt nic nie robi i wciąż czeka

Leżące w cieniu i chłodzie
Jak tobół węgla
Małe skrawki ciemności
Tak bardzo chcące rozpłonąć
Cóż, nikogo tutaj nie ma
Pozostał tylko wrak w ogrodzie
I być może ktoś wkrótce powróci
Jeżeli będziemy bardzo chcieć
Jeżeli będziemy bardzo chcieć, teraz

Proszę, czy nikt nie wpadnie na jakiś pomysł
Bo Jezus chyba nie chce naszego szczęścia
A wszystko pozostałe przestaje się liczyć
Ale każdy zamierza tylko czekać

Czekać na święty spokój
Na naszych ulicach
Na podwórkach w cieniu bloku
Na siedzeniach pasażerów
Tylko chwila rozkoszy
Pośród tego całego śmietnika
Jednak rozpaczy i zapomnieniu
O naszynm wątpliwym gatunku
Musimy stawić czoła, teraz

Proszę, czy nikt nie ma jakiegoś pomysłu
Bo Jezus chyba nie chce naszego szczęścia
A wszystko pozostałe przestaje się liczyć
Lecz każdy wciąż tutaj jest i czeka

Teraz wiem że nic nie trwa wiecznie
Wiec do cholery możemy sobie życzyć poprawy
Tych toksycznych zmian klimatu


(tłum. kamilteau)

Niech ktoś wstanie i zechce coś zrobić,
Bo Jezus nie obroni nas, gdy przyjdą nas dobić,
A nikt poza nim się na górze nie liczy,
A żaden z nas nie chce zostać z niczym.

Na zewnątrz mrok, niczym węglowy miał.
Drobne ziarna ciemności czekające na żar.
Pusty stoi Twój dom, został tylko Twój wrak.
Ale może powrócą, kiedy wyślesz im znak.
Gdy im wyślesz znak, więc...

Niech ktoś wstanie i zechce coś zrobić,
Bo Jezus nie obroni nas, gdy przyjdą nas dobić,
A nikt poza nim się na górze nie liczy,
A żaden z nas nie chce zostać z niczym.

Chcemy gdzieś wyjść, chcemy spokojnie śnić.
Na kinowych krzesełkach, nie wpływając na nic.
Kilka radosnych chwil, kiedy dokoła syf.
Ale grozi nam niebyt, więc niech wstanie, kto żyw.
Ratujmy siebie.

Niech ktoś wstanie i zechce coś zrobić,
Bo Jezus nie obroni nas, gdy przyjdą nas dobić,
A nikt poza nim się na górze nie liczy,
A żaden z nas nie chce zostać z niczym.

Hej, nic nam nie jest dane wiecznie.
Nie możemy już dłużej modlić się o cud.
Skończmy działać nieskutecznie.
18. Adam's Atoms (ze słuchu)

Some live, some die
Everybody wonders why we're here
Should we even try?
Philosophers lost in the night
A beacon in the distance
You gotta turn around
Its vestige dimly flickers
In elocution sound
The modernest chronometer
Uptight and underwound
Pretensions of a higher ground

Higher ground
Introspective paradise found
Adam's atoms resound

Economy of nature
The dead and shallow graves
The particles of happiness
Elude us in their names
A psychosymbiotical
Reflection on the waves
Eternal is the night and day

Night and day
Omnipresency losing faith
Adam's atoms remain

The righteous opposition
Has led us all astray
One side against the other
One loses one reclaimed
And if reconciliation
Eludes us every day
Then will we ever find a way?

Find a way
Not with a religulous gaze
Adam's atoms remain
Adam's atoms betray
Adam's atoms remain


19. Sorrow     [info]

Father can you hear me?
How have I let you down?
I curse the day that I was born
and all the sorrow in this world
Let me take you to the hurting ground
where all good men are trampled down
Just to settle a bet that could not be won
between a prideful father and his son
Will you guide me now, for I can't see
a reason for the suffering and this long misery
What if every living soul could be upright and strong
Well, then I do imagine...

there will be sorrow
Yeah there will be sorrow
And there will be sorrow no more

When all soldiers lay there weapons down
Or when all kings and all queens relinquish their crowns
Or when the only true Messiah rescues us from ourselves
It's easy to imagine...


19. Smutek (tłum. Ofmika)

ojcze, czy mnie słyszysz?
w jaki sposób cię zawiodłem?
przeklinam dzień moich narodzin
i cały smutek na tym świecie
pozwól, że zabiorę cię do cierpiącej krainy
gdzie wszyscy dobrzy ludzie są wdeptywani w ziemię
po to, by rozstrzygnąć zakład, którego nie dało się wygrać
pomiędzy dumnym ojcem a jego synem
czy poprowadzisz mnie teraz? ponieważ ja nie widzę
powodu dla cierpienia i tej długotrwałej niedoli
co by było, gdyby każda jedna dusza była uczciwa i silna?
cóż, wtedy naprawdę sobie wyobrażam, że

nie byłoby smutku
nie byłoby smutku
nie byłoby już więcej smutku

kiedy wszyscy żołnierze złożą broń
lub kiedy wszyscy królowie i wszystkie królowe zrezygnują z koron
lub gdy jedyny prawdziwy Mesjasz wybawi nas od nas samych
łatwo sobie to wyobrazić20. God Song     [info]

and did those feet in ancient times
trod on America's pastures of green?
and did that anthropocentric God
wane with their thoughts and beliefs all unseen?

I don't think so
he's up there with the others lying low
vying with those who you've traded your life to bless your soul

and have they told you how to think
cleansed your mind of sepsis and autonomy?
or have you escaped scrutiny
and regaled yourself with depravity?

now we all see, "religion is just synthetic frippery
unnecessary in our expanding global cultural efficiency"

now we're all near this impasse
we have built to our future
ever so near
and oh so austere


20. Boska pieśń (tłum. Ofmika)

a czy te stopy w starożytnych czasach
stąpały po zielonych pastwiskach Ameryki?
i czy ten antropocentryczny Bóg
niepostrzeżenie zanika z ich poglądami i wierzeniami?

nie sądzę
- on jest tam w górze z innymi, czekającymi w ukryciu
rywalizując z tymi,
którym sprzedałeś swoje życie, by pobłogosławili ci duszę

a czy powiedzieli ci, jak mysleć?
oczyścili twój umysł z posocznicy i autonomii?
czy może uciekłeś od nadzoru
i cieszysz się deprawacją?

teraz wszyscy widzimy:
"religia to tylko syntetyczny drobiazg
niepotrzebny
naszej rozwijającej się, globalnej, kulturowej wydajności"

teraz wszyscy jesteśmy bliżej tego impasu
który zbudowaliśmy dla naszej przyszłości
jest tak bardzo bliski i surowy...21. Dearly Beloved22. Chronophobia (źródło: YouTube)

These rational delusions have got to cease
The second hand has finally got the best of me
I'm too aware about the singularity
That brought me to the edge of time
And it's always on my mind now

They say that what has passed is coming back some day
The world is turning faster but it's just one way
And I'm desperate to try most anything to abate
A simple chronophobia
A simple chronophobia now
A simple chronophobia
A simple chronophobia now

Maybe there's a science or technology
To help me come to terms with my maker
Since natural selection never banked on me
I must be an exception to the plan
Someone help me understand now

Cryogenic methods are intractable
And collagen polymers aren't so terrible
But they still can't prevent the inevitable
Farewell
A simple chronophobia
A simple chronophobia now
A simple chronophobia
A simple chronophobia now


23. Skyscraper     [info]

come let us make bricks
and burn them hard
we'll build a city with a tower for the world
and climb so we can reach
anything we may propose
anything at all

build me up, tear me down
like a skyscraper
build me up
then tear down these joining walls
so they can't climb at all

I know why you tore it down that day
you thought, that if you got caught
we'd all go away
like a spoiled little baby
who can't come out to play
you had your revenge

well madness reigned
the paradise drowned
when Babel's walls came crashing down
now the echoes roar
for a story writ
that was hardly understood
and never any good
23. Drapacz chmur (tłum. Ofmika)

chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu
zbudujemy sobie miasto i wieżę
nic nie będzie dla nas niemożliwe
cokolwiek zamierzamy uczynić*

buduj i burz mnie
jak drapacz chmur
zbuduj mnie
potem zburz me ściany
tak żeby nie mogli się już wspinać

wiem dlaczego zniszczyłeś ją tamtego dnia
myślałeś, że jeśli dasz się złapać, wszyscy od ciebie odejdziemy
jak zepsute, małe dziecko, które nie może wyjść się pobawić
miałeś swoją zemstę

szaleństwo królowało
i raj utonął
kiedy zawaliły się mury wieży Babel
teraz echa wieków ryczą
bo dla spisanej historii
to było niezrozumiałe
i na pewno nie dobre

* Parafraza słów biblijnych; Księga Rodzaju 11, 1-9