| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


GENERATOR / STWÓRCA (1992)

1. Generator (Gurewitz)
2. Too Much To Ask (Graffin)
3. No Direction (Graffin)
4. Tomorrow (Graffin)
5. Two Babies In The Dark (Gurewitz)
6. Heaven Is Falling (Gurewitz)
7. Atomic Garden (Gurewitz)
8. The Answer (Graffin)
9. Fertile Crescent (Graffin)
10. Chimaera (Graffin)
11. Only Entertainment (Graffin)1. Generator     [info]

like a rock, like a planet
like a fucking atom bomb
I'll remain unperturbed
by the joy and the madness
that I encounter everywhere I turn
I've seen it all along
in books and magazines
like a twitch before dying
like a pornographic sea
there's a flower behind the window
there's an ugly laughing man
like a hummingbird in silence
like the blood on my door
it's the generator

oh yeah, oh yeah
like the blood on my door
wash me clean and I will run
until I reach the shore
I've known it all along
like the bone under my skin
like actors in a photograph
like paper in the wind
there's a hammer by the window
there's a knife on the floor
like turbines in darkness
like the blood on my door
it's the generator


1. Stwórca (tłum. Ofmika)

jak skała, jak planeta
jak pieprzona bomba atomowa
pozostanę nieporuszony
przez radość i szaleństwo
na które natykam się gdziekolwiek się odwrócę
widziałem to wszystko już wcześniej
w książkach i czasopismach
jak przedśmiertny skurcz
jak morze pornografii
za oknem jest kwiat
i wstrętny, śmiejący się człowiek
jak koliber w ciszy
jak krew na moich drzwiach
oto stwórca

o tak, o tak
jak krew na mych drzwiach
obmyj mnie, a ja będę uciekał
póki nie dotrę do brzegu
znałem to zawsze
jak kość pod moją skorą
jak aktorów na zdjęciu
jak papier na wietrze
przy oknie leży młot
a na podłodze nóż
jak turbiny w ciemnościach
jak krew na moich drzwiach
oto stwórca


(tłum. kamilteau)

Niczym głaz,
Niczym gwiazda,
Niczym atomowa broń
Wciąż trwam niewzruszony przez wszystkie szaleństwa,
Które widzę wszędzie tam, gdzie zrobię krok.
Z czasopism oraz ksiąg
Znam to już nie od dziś.
Jak ostatni dech przed śmiercią,
Jak pornograficzny film.
A za oknem rosną kwiaty,
Jakiś grubas śmieje się.
Jest poranny świergot ptaków,
A na drzwiach moich krew.
Oto Pan i Stwórca.

O tak, o tak,
A na drzwiach moich krew.
Oczyść mnie, a ja pobiegnę,
Aż osiągnę brzeg.
Tak jak pod skórą kość,
Znam to już nie od dziś,
Jak rodzinę na zdjęciu,
Jak chłodnego wiatru świst.
A na oknie leży młotek,
W kuchni naczyń pełny zlew.
Wiatraki na polanie,
A na drzwiach moich krew.
Oto Pan i Stwórca.2. Too Much To Ask

a refreshing plunge, a drink of palatable water
a deep inspiration on a warm summer day
a safe stroll in a middle of the road community
a neighbour who in times of need will not turn away
I ain't no politician, I am a citizen
and I wonder if I'm living too far out of bounds

community protection, rehabilitation
police that serve without legitimate right to maim
global awareness, ecological guilt
cultural and environmental awakening
I ain't no optimist, I try to be a realist
and I wonder if I'm thinking too far out of bounds

is it too much to ask?
could it be the Earth is shrinking?
I can see the walls closing in
no one can take much for granted anymore

remote control, three cars for every family
corruption at the expense of the simple majority
a violent clash, a plunder of the third world
any wretched ploy that bolsters our economy
I ain't no blind supporter, I'm a conscious citizen
and I know that we're living too far out of bounds

I ain't no politician
I ain't no blind supporter
I ain't no that stupid
I am a citizen
and wonder if I'm living too far out of bounds

is it too much to ask?
can we keep the Earth from sinking?
I can see the walls closing in
no one can take much for granted anymore
you'd better not taking for granted anymore
I'm not taking nothing for granted anymore


2. Czy proszę o zbyt wiele? (tłum. Ofmika)

odświeżająca kąpiel, łyk dobrej wody
głęboka inspiracja ciepłego, letniego dnia
bezpieczna przechadzka pośród drogowej społeczności
sąsiad, który nie odwróci się w potrzebie
nie jestem politykiem; jestem obywatelem
który zastanawia się, czy żyje nie tak, jak trzeba

ochrona społeczności, rehabilitacja
policja bez uprawnień do okaleczania
globalna świadomość, ekologiczna wina
kulturowe i środowiskowe uświadomienie
nie jestem optymistą; staram się być realistą
i zastanawiam się, czy moje myśli nie błądzą zbyt daleko

czy proszę o zbyt wiele?
czy to możliwe, żeby Ziemia się kurczyła?
widzę otaczające mnie ściany
nikt nie może już być pewnym zbyt wielu rzeczy

zdalne sterowanie, trzy samochody dla każdej rodziny
korupcja kosztem naiwnej mniejszości
wściekły konflikt, plądrowanie Trzeciego Świata
kiepska sztuczka wspierająca naszą gospodarkę
nie jestem ślepym zwolennikiem; jestem przytomnym obywatelem
i wiem, że żyjemy nie tak, jak trzeba

nie jestem politykiem
nie jestem ślepym zwolennikiem
nie jestem tak głupi
jestem obywatelem
i zastanawiam się czy żyję nie tak, jak trzeba

czy proszę o zbyt wiele?
czy możemy uratować Ziemię przed zatonięciem?
widzę otaczające mnie ściany
nikt nie może już być niczego pewnym
lepiej nie bądź niczego pewnym
ja nie jestem niczego pewien3. No Direction     [info]

a sullen figure walks along a dusty road
his life was holy and he couldn't bear the load
he left his people and simple life behind
he raised his torso and looked into the sky
shouting his questions, looking for directions
"what do I do now?"

now a confused schoolgirl stares at the T.V. tray
the stresses of maturing compound every day
she glances up to see her favorite video
and gets ideas from Madonna's nasty clothes
in need of affection, she craves a direction
her heroes offer her

everyone's looking for something
and they assume somebody else knows what it is
no one can live without the decisions of their own
it seems so they look to someone else
to tell them what to be
tell'em what to wear
tell'em what to say
tell'em how to act and think
compel others compulsively
until the world is all like them

a righteous student came and asked me to reflect
he judged my lifestyle was politically incorrect
I don't believe in self important folks who preach
no Bad Religion song can make your life complete
prepare for rejection
you'll get no direction from me
you'll get no direction from me


3. Żadnych wskazówek (tłum. Ofmika)

ponury typ samotnie spaceruje zakurzoną drogą
jego życie było święte i nie potrafił unieść ciężaru
zostawił swoich ludzi i proste życie za sobą
podniósł się i spojrzał w niebo
wykrzykując pytania, szukając wskazówek
"co mam teraz zrobić?"

zmieszana dziewczyna gapi się w telewizor
stresy związane z dojrzewaniem codziennie się nagromadzają
chce zobaczyć swój ulubiony teledysk
i zaczerpnąć pomysłów z obleśnych ubrań Madonny
w potrzebie miłości, łaknie wskazówek
które oferują jej bohaterowie

każdy czegoś szuka
i zakłada że ktoś inny wie, co to jest
nikt nie może żyć bez podejmowania własnych decyzji
wygląda na to, że wszyscy szukają kogoś
kto powiedziałby im czym być
powiedziałby, co nosić
powiedziałby, co mówić
powiedziałby, jak działać i myśleć
i uparcie wpływał na innych
dopóki cały świat nie będzie taki, jak on

prawy student przyszedł do mnie i poprosił, bym się zastanowił
ocenił mój sposób bycia jako politycznie niepoprawny
nie wierzę w zarozumiałych ludzi, którzy wygłaszają kazania
piosenka Bad Religion nie może uzupełnić twojego życia
przygotuj się na odmowę
nie dostaniesz ode mnie wskazówek
nie dostaniesz ode mnie wskazówek4. Tomorrow

ya hey!

every day we profit so
leaning towards the great unknown
asking how it pertains to tomorrow
aim for places we've not been
trample paths that go between
yesterdays foundations and tomorrow

it's the way they say it's got to be
we spear ahead and forge our destiny
who do they represent? who do you believe?
make a sound decision for others to heed

try to set a faster pace
try to build a master race
one that will make a contribution to tomorrow

it's the way they say it's got to be
we put aside our fears and make history
the clothes are in the dryer and the writing is on the wall
we're doing everything we can to stop this fall

everyday we profit so
leaning towards the great unknown


4. Jutro (tłum. Ofmika)

ya hey!

codziennie odnosimy ogromne korzyści
badając wielką niewiadomą
pytając, jak odnosi się ona do jutra
dążymy do miejsc, w których nie byliśmy
przemierzamy ścieżki, które biegną pomiedzy
fundamentami wczorajszego dnia a jutrem

to droga, którą podobno musieliśmy pójść
brniemy z włócznią przed siebie i kujemy nasz los
kogo oni reprezentują? komu wierzysz?
podejmij rozsądną decyzję, by inni mogli brać ją pod uwagę

postaraj się narzucić szybsze tempo
spróbuj stworzyć rasę panów
taką, która przyczyni się do budowania jutra

to droga, którą podobo musieliśmy pójść
odkładamy na bok nasze obawy i tworzymy historię
"ubrania są na suszarce, a napisy na ścianie"
robimy wszystko co możemy, by powstrzymać ten upadek

codziennie odnosimy ogromne korzyści
badając wielką niewiadomą5. Two Babies In The Dark     [info]

there's a light on in the hallway
so I can't understand
why you hide underneath the covers
there's a baby in your womb
so don't be scared tonight
because Raggedy Ann is in the closet
picking posies

two babies in the dark, like diamonds in the sand
while papa's far away making up children's stories
the little one's inside, so afraid to be alone
she's trying to be brave until the daddy comes home

so if you chance to see her
please tell her it's alright
'cause everybody fights the tendency to snap
sometimes it's not a matter of being brave and strong
'cause noises in the house are terrifying

two babies in the dark, like diamonds in the sand
while papa's far away making up children's stories
the little one's inside, so afraid to be alone
she's talking to ourselve that there's no once more

I'll put you to sleep at night
like a foreign movie
I'll sing you lullabies
and I'll teach you about everything
and I'll only ask one thing
please save me


5. Dwoje dzieci w mroku (tłum. Ofmika)

na korytarzu świeci się światło
więc nie mogę zrozumieć
dlaczego kryjesz się pod kołdrą
w twym łonie jest dziecko
więc nie bój się dzisiejszej nocy
bo w szafce jest Raggedy Ann
układająca bukieciki

dwoje dzieci w mroku, jak diamenty w piasku
podczas gdy tatuś jest daleko i zmyśla bajki dla dzieci
mała dziewczynka jest w środku i tak bardzo boi się być sama
stara się być dzielna, póki tatuś nie wróci do domu

więc gdyby ci się zdarzyło, że ją zobaczysz
powiedz jej, że wszystko jest w porządku
bo wszyscy walczą z tym wariactwem
czasami nie wystarczy być dzielnym i silnym
bo odgłosy w domu są przerażające

dwoje dzieci w mroku, jak diamenty w piasku
podczas gdy tatuś jest daleko i zmyśla bajki dla dzieci
mała dziewczynka jest w środku i tak bardzo boi się być sama
mówi do siebie, że to już się nie powtórzy

ułożę cię do snu wieczorem
jak zagraniczny film
zaśpiewam ci kołysanki
i nauczę cię wszystkiego
a poproszę tylko o jedną rzecz
proszę, ocal mnie6. Heaven Is Falling     [info]

as I walk beneath the valley, I shall fear no evil
for thanks to King George and his rainbow cabinet
today murder is legal
God I know that it's wrong
to kill my brother for what he hasn't done
and as the planes blacken the sky
it sounds like heaven is falling

it sounds like heaven is falling
you promised me a new day, a dawning
I've seen a thousand points of light
like so many points of hatred, shame and horror

God I want to be a man
but I don't want to die with a rifle in my hand
and as the planes blacken the sky
it sounds like heaven is falling

it sounds like heaven is falling
you promised me a new day, a dawning
well nothing here looks new to me
but a score of mothers 'sons
caught 'tween the devil and the deep blue sea


6. Spadające niebo (tłum. Ofmika)

chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę
bo dzięki królowi Jerzemu i jego tęczowemu gabinetowi
dziś morderstwo jest legalne
Boże, wiem, że to źle
zabić mojego brata za coś, czego nie zrobił
a kiedy samoloty zaciemniają niebo
to brzmi tak, jakby spadały niebiosa

to brzmi tak, jakby spadały niebiosa
obiecałeś mi nowy dzień, świtanie
widziałem tysiące punkcików światła
które były niczym punkty nienawiści, hańby i horroru

Boże, chcę być mężczyzną
ale nie chcę umierać z karabinem w ręku
a kiedy samoloty zaciemniają niebo
to brzmi tak, jakby spadały niebiosa

to brzmi tak, jakby spadały niebiosa
obiecałeś mi nowy dzień, świtanie
cóż, dla mnie nic tu nie wyglada nowo
oprócz wielu matczynych synów
między młotem a kowadłem7. Atomic Garden     [info]

everybody wants do dance in a playpen
but nobody wants to play in my garden
I see the hippies on an angry line
guess they don't get my meaning
I'm enchanted by the birds in my blossoms
I'm enamored by young lovers on the weekend
I like the Fourth of July
when bombs start flashing

and I wish I had a shiny red top
a bugle with a big brass bell would cheer me up
or maybe something bigger that could really go pop!
that I could make the gardening stop

come out to play, come out to play
and we'll pretend it's Christmas Day
in my atomic

all my scientists are working on a deadline
so my psychologist is working day and nighttime
they say they know what's best for me
but they don't know what they're doing
and I'm glad I'm not Gorbachev
'cause I'd wiggle all night like jelly in a pot
at least he's got a garden with a fertile plot
and a party that will never stop

I hope there's nothing wrong out there
I'm watching from my room inside my room

come out to play, come out to play
and we'll pretend it's Christmas Day
in my atomic garden


7. Atomowy ogród (tłum. Ofmika)

wszyscy chcą bawić się w kojcu
ale nikt nie chce się bawić w moim ogrodzie
widzę wściekłych hippisów
oni chyba nie wiedzą, o co mi chodzi
jestem zachwycony ptakami w mych kwiatach
oczarowali mnie weekendowi kochankowie
podobał mi się 4. lipca
kiedy zaczeły spadać bomby

i chciałbym mieć lśniący, czerwony kapsel
ucieszyłbym się z trąbki z wielkim, mosiężnym dzwonkiem
albo może coś większego, co mogłoby naprawdę wystrzelić!
tak, żebym mógł powstrzymać uprawianie tego ogrodu

wyjdź się pobawić, wyjdź się pobawić
i będziemy udawać, że to Boże Narodzenie
w moim atomowym ogrodzie

wszyscy moi naukowcy mają bardzo napięte terminy
mój psycholog także pracuje dzień i noc
oni mowią że wiedzą, co jest dla mnie najlepsze
ale nie wiedzą, co robią
i cieszę się, że nie jestem Gorbaczowem
bo trzęsłbym się całą noc jak galatera w garnku
on przynajmniej ma ogród na zyżnej działce
i partię, która nigdy nie przestanie

mam nadzieję, że tam na zewnątrz wszystko jest w porządku
spoglądam ze swojego pokoju do swojego pokoju

wyjdź się pobawić, wyjdź się pobawić
i będziemy udawać, że to Boże Narodzenie
w moim atomowym ogrodzie8. The Answer     [info]

long ago in a dusty village
full of hunger, pain and strife
a man came forth with a vision of truth
and the way to a better life
he was convinced he had the answer
and he compelled people to follow along
but the hunger never vanished
and the man was banished
and the village dried up and died

at a time when wise men peered
through glass tubes toward the sky
the heavens changed in predictable ways
and one man was able to find
that he had thought he found the answer
and he was quick to write his revelation
but as they were scrutinized
in his colleagues eyes
he soon became a mockery

don't tell me about the answer
'cause then another one will come along soon
I don't believe you have the answer
I've got ideas too
but if you've got enough naivite
and you've got conviction
then the answer is perfect for you

an urban sprawl sits choking on its discharge
overwhelmed by industry
searching for a modern day
saviour from another place
inclined toward charity
everyone's begging for an answer
without regard to validity
the searching never ends
it goes on and on and on for eternity


8. Odpowiedź (tłum. Ofmika)

dawno temu do zakurzonej wsi
pełnej głodu, bólu i walki
przybył mężczyzna z wizją prawdy
i sposobem na lepsze życie
był przekonany, że ma odpowiedź
i skusił ludzi, by poszli za nim
ale głod nigdy nie znikł
mężczyzna został wygnany
a wieś uschła i zginęła

w czasie, kiedy mędrzec przyglądał się niebu
przez szklaną tubę
niebiosa zmieniły się w przewidywalny sposób
i człowiek mógł stwierdzić
że wydaje mu się, że odnalazł odpowiedź
i chciał szybko spisać swoje odkrycie
ale kiedy je przeanalizowano
w oczach swoich kolegów
mężczyzna wkrótce stał się pośmiewiskiem

nie mów mi o odpowiedzi
ponieważ wkrótce nadciągnie następna
nie wierzę, że masz odpowiedź
ja także mam pomysły
ale jeśli jesteś wystarczająco naiwny
i przekonany o swej racji
to odpowiedź jest idealna dla ciebie

bezładna zabudowa miejska dusi się emisją swych gazów
przytłoczona przez przemysł
szukając nowoczesnego wybawcy
z innego miejsca
który chciałby czynić dobrze
każdy błaga o odpowiedź
bez względu na jej słuszność
szukanie nie kończy się nigdy
trwa, trwa i trwa w nieskończoność


(tłum. kamilteau)

Dawno temu, do odległej osady,
Tam gdzie nędza, przemoc i głód,
Przyjechał człowiek ze wspaniałą wizją
I gotową receptą na cud.
Był przekonany że receptę zna
Na kłopoty, które sprawia nam los.
Lecz nie zlikwidował głodu,
Więc wygnano go z grodu,
A wieś obróciła się w proch.

W tym czasie mędrcy szkiełkiem i okiem
Badali cały nasz świat.
Krajobraz zmienił się wedle oczekiwań
I ktoś znowu stwierdzić śmiał,
Że znalazł cudowną receptę,
By na tym świecie nie było już łez.
Ale gdy jego olśnienie
Poddano ocenie,
Wycofać musiał się ze swych tez.

Nie mów nic mi o recepcie,
Bo każdy z nas ma swą receptę na cud.
Nie wierzę w to, że znasz receptę.
Ja sam myśli mam w bród.
Lecz gdy masz w sobie naiwności dość
I wiary w swoje myśli,
To recepta dla Ciebie jest tu.

Potężne miasto oplecione przez smog
Dusi się przez gaz i pył.
Czekając zbawiciela, który z góry by zszedł
I kurz z elewacji by zmył.
Każdy z nas błaga o receptę,
Nie myśląc nic o jej słuszności.
Poszukiwanie trwa i będzie trwać
I trwać do usranej śmierci.9. Fertile Crescent     [info]

come and see the brilliant light
don't let your emotions mask your sight
it's the manifestation of a deeper fight
that affects me and you
my optimism was running high
a new world order was on my mind
but I couldn't believe it when I heard them say
they're blowing it away

and the fertile crescent is burning today
and baby my emotions are too
the cradle of humanity has led us all astray
and we're all in this together don't you know
'cause our species has nowhere else to go

aggression rears it's ugly head
retaliation brings further dread
the two are linked by unseen threads
that wind back through time
I don't agree with this outdated trend
nationalism is an evil friend
but hatred is instilled by invisible lines
drawn in our minds

and the fertile crescent is haunting us today
and baby our instincts are too
the ghost of humanity is warning us this way
and I think we all should heed it don't you know
'cause we've got nowhere else to go


9. Żyzny Półksiężyc (tłum. Ofmika)

chodź i zobacz wspaniałe światło
nie pozwól, by emocje przesłoniły ci wzrok
to oznaka głębszej walki
która dotyczy mnie i ciebie
mój optymizm był wielki
myślałem o nowym porządku świata
i nie mogłem uwierzyć, gdy usłyszałem
ze oni mają zamiar go zniszczyć

a dziś płonie Żyzny Półksiężyc
i moje emocje też, kochanie
kolebka ludzkości sprowadziła nas na manowce
i wszyscy jedziemy na tym samym wózku
bo nasz gatunek nie ma dokąd iść

agresja stawia dęba
odwet przynosi dalszy strach
te dwie rzeczy złączone są niewidzialnymi niciami
które przewijają się przez czas
nie zgadzam się na ten przestarzały trend
nacjonalizm jest złym przyjacielem
lecz nienawiść jest wpojona niewidzialnymi liniami
wrysowanymi w nasze umysły

a Żyzny Półksiężyc dziś nas prześladuje
tak jak nasze instynkty, kochanie
duch ludzkości ostrzega nas w ten sposób
i myslę że powinniśmy zwrócić na to uwagę
bo nie mamy dokąd pójść


(tłum. kamilteau)

Chodź i zobacz błyski te.
Emocjom nie daj ponieść się.
Tam w oddali walka wre
O nas wszystkich los.
Chciałem stworzyć nowy świat.
Nie zakładałem żadnych strat,
Więc jak grom krzyk na mnie spadł,
Że oni nie chcą go.

Ale Żyzny Półksiężyc płonie w noc i w dzień,
A moje emocje wtórują mu.
Na kołyskę naszych przodków ktoś rzucił cień,
A my musimy zbudzić się ze snu,
Bo już nie mamy gdzie pójść.

Agresja ma ohydną twarz,
Odwet sieje wokół strach.
Te dwa potwory związał czas
I naprzód je pcha.
Zacofaną myśl za siebie rzuć.
Nacjonalizm to niedobry druh.
Lecz nienawiść weszła już w nasz mózg
I ciągle w nim trwa.

Ale Żyzny Półksiężyc jest z nami w noc i w dzień,
A nasze instynkty wtórują mu.
Ktoś chyba ostrzeżenie w ten sposób dać nam chce
I musimy chyba słuchać jego słów,
Bo już nie mamy gdzie pójść.10. Chimaera

you took a time bomb and a case of crackers
and you made a maelstrom of organic debris
then you took a work bench and a rusty anvil
and you polished them for everyone to see
you have created an unhealthy monster
but you're nowhere but nowhere to be found
so I guess I'll just cope with my provisions
from now until the day they lay me down

you took a baboon and made him perfect
you took a lion and stripped him of his pride
then you took a million more varieties, a scalpel and a sartory
and you stitched up a horrible surprise
you have created an unsocial monster
yet you're searched for all over the globe
and most believe that things would sure be better
if you'd come down here and tell us what you know

who is to blame for this? someone tell me please
his handiwork is flawed and it's there for all to see
mutations, aberrations and blatant anomalies
they multiply and give rise to this monstrosity

you took the most abundant smallest bits of matter
and you instilled them with affinity
and then you stratified accumulations
weeded out bad variations
and blended up your unique recipe
you have created a powerful monster
with direction and purpose all its own
and if you were here, would things be any different?
or are you just a mosaic of thoughts alone?


10. Chimera (tłum. Ofmika)

wziąłeś bombę zegarową i torbę ciastek
i stworzyłes wir organicznych szczątków
potem w warsztacie wziąłeś zardzewiałe kowadło
i wypolerowałeś je tak, żeby każdy widział
stworzyłeś niezdrowego potwora
a teraz absolutnie nigdzie nie można cię odnaleźć
więc myślę, że po prostu zatroszczę się o swoje życie
od teraz do momentu, kiedy mnie położą

wziąłeś pawiana i uczyniłeś go perfekcyjnym
wziąłeś lwa i odarłeś go z dumy
potem zabrałeś milion różnych innych rzeczy, skalpel i elegancję
i zmontowałeś straszną niespodziankę
stworzyłeś aspołecznego potwora
a mimo to szukają cię wszędzie na świecie
i większość wierzy, że byłoby lepiej
gdybyś zszedł tu na dół i powiedział nam, co wiesz

kto jest temu winny? proszę, niech ktoś mi powie
jego dzieło jest ułomne i każdy może to zobaczyć
mutacje, odchylenia i rażące anomalie
mnożą się i tworzą tę potworność

wziąłeś najliczniejsze, najmniejsze cząsteczki materii
i wpoiłeś w nie pokrewieństwo
a potem rozwarstwiłeś masę
wypleniłeś wszystkie złe odmiany
i zmieszałeś swoją unikatową recepturę
stworzyłeś potężnego potwora
który ma swój własny cel i wytyczony kierunek
i gdybyś tu był, czy byłaby jakaś różnica?
czy też jesteś jedynie układanką myśli?11. Only Entertainment

transfixated on the big blue screen
your window to the outside, a melancholy dream
a medium upon which you build reality
this episodic currency that everybody needs

somebody's delivery lulls you to sleep
the man behind the weather map, the editor in chief
they control two worlds: power and disease
and you cannot suppress your curiosity

but see it's only entertainment
superficial urgency
posterboard mentality
only entertainment
tightly constrained
the buzz that remains
is the story of how we run our lives

hey! many are the people poor and suffering
from the lack of coverage from the transmission beam
and if it ever gets here, you'll be offended too
'cause you cannot distinguish chicanery from truth

see it's only entertainment
a superficial episode
as life continues to unfold
only entertainment
controlled an copied
they've planted the seed
that sprouts into your picture of the world

can't someone protect me
(turn away, turn away)
from this electron beam
hey you, Mr. FCC*
have you no advice for me?

* FCC - Federal Communications Commission - Federalna Komisja Łączności
11. Tylko rozrywka (tłum. Wanderer)

Przykuty do wielkiego szklanego ekranu:
twojego okna na świat, snu melancholii.
To medium, w oparciu o które tworzysz rzeczywistość.
To serial bycia na bieżąco, tak wszystkim potrzebny.

Zasypiasz patrząc na czyjeś ocalenie.
Pan za mapą pogody i redaktor naczelny
- kontrolują dwa światy: władzę i chorobę.
A ty nie umiesz powstrzymać swej własnej ciekawości.

Widzisz, to tylko rozrywka:
natychmiastowość na pozór,
plakatowa mentalność.
Tylko rozrywka,
pod ścisłą kontrolą.
Ten szum z głośnika,
to historia, o tym jak biegną nasze życia.

Wielu ludzi żyje w biedzie i w cierpieniu,
bo nie zyskują uwagi masowego przekazu.
Lecz jeśli kiedyś do nich dotrze, ty też doświadczysz krzywdy,
bo nie umiesz rozróżnić prawdy od manipulacji.

Widzisz, to tylko rozrywka:
lekki przerywnik
między biegnącym życiem.
Tylko rozrywka,
kontrolowana i powielana.
Zasadzili ziarno,
które wyrasta na twój obraz świata.

Czy nikt mnie nie ochroni
(odwróć wzrok, odwróć wzrok)
przed tym strumieniem elektronów?
Hej, panie z Krajowej Rady,
nie masz dla mnie żadnej rady?