>

| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


BACK TO THE KNOWN / POWRÓT DO TEGO, CO ZNANE (EP 1984)

1. Yesterday (Graffin)
2. Frogger (Graffin, Martin)
3. Bad Religion (Gurewitz)
4. Along The Way (Graffin)
5. New Leaf (Graffin)


1. Yesterday

run, but don't be scared to look behind
stop, don't wait too long, make up your mind
the end is almost here
the sky, the air, so nice and clear
the sound of dirt decay
and the ringing in the air
is the screen debris of yesterday

there, now that you know it's not so bad
see, the good things soon flow proximad
so few try to enhance
we don't deserve another chance
just laugh along the way
and kiss your ass goodbye
with a shadowed dream of yesterday

yesterday, the good old days
yesterday, the way we used to play
yesterday, it just got worse and worse
yesterday, the future's been rehearsed

run, but don't be scared to look behind
stop, don't wait too long, make up your mind
the end is almost here
the sky, the air, so nice and clear
the sound of your decay
and the ringing in the air
is the sweet debris of yesterday


1. Wczoraj (tłum. Ofmika)

biegnij, ale nie bój się spojrzeć za siebie
zatrzymaj się, nie czekaj zbyt długo, namyśl się wreszcie
to już prawie koniec
niebo, powietrze, takie ładne i czyste
a odgłos rozkładu
i dzwonienie w powietrzu
to szczątki wczorajszego dnia

teraz, kiedy wiesz, że to nie jest takie złe
zobacz, dobre rzeczy wkrótce nadejdą
tak niewielu chce się poprawić
nie zasługujemy na kolejną szansę
po prostu śmiej się przez cały czas
i pocałuj swój tyłek na pożegnanie
zacienionym snem o jutrze

wczoraj - stare dobre czasy
wczoraj - to, jak się bawiliśmy
wczoraj - robiło się coraz gorzej
wczoraj - przyszłość została przećwiczona

biegnij, ale nie bój się spojrzeć za siebie
zatrzymaj się, nie czekaj zbyt długo, namyśl się wreszcie
to już prawie koniec
niebo, powietrze, takie ładne i czyste
a odgłos twojego upadku
i dzwonienie w powietrzu
to słodkie rumowisko wczorajszego dnia2. Frogger     [info]

(nice going, spazz)

I'm tired of this city
all this toil and strife
trying to cross the boulevard
playing Frogger with my life

Frogger with my life


2. Żabol (tłum. S. Rerak, Ofmika)

(niezłe przejście, kretynie)

jestem zmęczony tym miastem
całą tą harówką i sporami
starając się przejść przez bulwar
grając we Froggera z moim życiem

we Froggera z moim życiem3. Bad Religion

see my body, it's nothing to get hung about
I'm nobody except genetic runaround
spiritual era's gone, it ain't comin' back
bad religion, a cabal, that is all that's left

hey Mr. Mind, stop wasting my time
with your factory precision
factory precision is your

bad religion, too good to take
indecision, it's not too late
bad religion, bad religion
ay!

don't you know the place you live's a piece of shit?
don't you know blind faith in life will conquer it?
don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires

listen this time, it's more than a rhyme
it's conjured up in lies
your indecision is your

bad religion, too good to take
indecision, it's not too late
bad religion, too good to take
indecision, it's not too late
bad religion, bad religion
bad religion


3. Zła religia (tłum. Nikt)

popatrz na moje ciało, nic z czym chciałoby się spędzać czas
jestem nikim poza genetycznym wykrętem
duchowa era odeszła i już nie wróci
zła religia, sitwa, to wszystko co pozostało

hej Panie Mądry, przestań marnować mój czas
swoją fabryczną precyzją
fabryczna precyzja jest twoją

złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć
niezdecydowanie, jeszcze nie jest za późno
zła religia, zła religia
aj!

czy nie wiesz, że miejsce, w którym żyjesz to kupa gówna?
czy nie wiesz, że ślepa wiara w życie je zniewoli?
czy nie wiesz, że odpowiedzialność spoczywa na nas?
nic mnie nie obchodzą wieczne ognie

tym razem posłuchaj, to coś więcej niż rym
to jest wyczarowane spomiędzy kłamstw
twoje niezdecydowanie jest twoją

złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć
niezdecydowanie, jeszcze nie jest za późno
zła religia, zbyt dobra by ją przyjąć
niezdecydowanie, jeszcze nie jest za późno
zła religia, zła religia
zła religia4. Along The Way

I refuse to abuse what is kind to the Muse
but it's there and it's happening to me along the way
as we go through the snow, we cannot forget our foes
but the dinner's always waiting at the table 'long the way, yeah

what you see, not for me, isn't what you planned to be
but you'll have what you wanted in the end along the way
and we'll try as we cry and our brothers pass us by
to be strong through the ages of our tears along the way, yeah

now we grow as we show that the morals we must know
will be shapen and mistaken by the falls along the way
but forget, don't regret, to find love and happiness
unless you're willing to be strong when they are gone along the way
like Tommy, you are free, and you will not follow me
until we see each other once more on the path along the way


4. Przez cały czas (tłum. S. Rerak)

odmawiam rzucać obelgi, co jest uprzejme w stosunku do Muzy
ale to we mnie siedzi i przytrafia mi się przez cały czas
kiedy brniemy przez śnieg, nie możemy zapomnieć naszych wrogów
ale kolacja czeka na stole przez cały czas

to, co widzisz, nie dla mnie, nie jest tym czym planowałeś być
ale na końcu będziesz mieć to, czego pragnąłeś przez cały czas
a my będziemy się starać, kiedy płaczemy a nasi bracia nas ignorują
być silnymi poprzez wieki naszych łez przez cały czas

dorastamy, gdy pokazujemy, że zasady moralne, które znamy
będą ukształtowane i źle zrozumiane przez upadki po drodze
ale zapomnij, nie żałuj, znaleźć miłości i szczęścia
chyba, że chcesz być silny, gdy one odejdą, przez cały czas
tak jak Tommy, jesteś wolny i nie będziesz podążał za mną
dopóki nie zobaczymy się raz jeszcze na scieżce po drodze


(tłum. kamilteau)

Mówię "nie" takiej grze, w której z błotem mieszam Cię,
Ale wciąż ten scenariusz prześladować będzie mnie.
Choćbym biegł poprzez śnieg, to ten niewidzialny szpieg
Będzie dwa kroki za mną, choćbym nie wiem jak się strzegł.

To co chcesz, dobrze wiesz, nie wynurzy się na wierzch,
Ale masz czego chciałeś, więc nie pierdziel i się ciesz.
Choćby bat na mnie spadł albo sprzedał mnie mój brat,
Na mej twarzy łez nie będzie i nie stłamsi mnie ten świat.

Kiedy to całe zło potłuczemy tak, jak szkło,
Dowiemy się, kim jesteśmy i będziemy za lat sto.
Nie idź w kąt, płyń pod prąd, gdzie miłości stały ląd,
Chyba, że chcesz być silny, kiedy ona pójdzie stąd.
Wytrzyj twarz, wybór masz, i mieć będziesz cały czas,
Póki na naszej drodze los znów nie skojarzy nas.5. New Leaf

when everybody dies around you, from someone else's gun
it really makes you stop and think about the years to come
something good had to happen to the human race
we all had better stop hoping and set our heads on straight

you've gotta turn over a new leaf
'cause that old one's turning on you
we've gotta turn over a new leaf
if the future's only hoped for, we are doomed

today is over, it's already shot, so we can think about ourselves
they keep on working on our nature, they're saying that can only help
start throwing out your pockets, keep what you really only need
save life and Earth and water, there can't be any other need

you've gotta turn over a new leaf
'cause that old one's turning on you
you've gotta turn over a new leaf
if the future's only hoped for, we are doomed

you've gotta turn over a new leaf
'cause that old one's turning on you
we've gotta turn over a new leaf
and let your love come on through
you've gotta turn over a new leaf
'cause that old one's turning on you
we've gotta turn over a new leaf
a new, a new, a new
5. Nowy początek