| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


BAD RELIGION / ZŁA RELIGIA (EP 1981)

1. Bad Religion (Gurewitz)
2. Politics (Graffin)
3. Sensory Overload (Gurewitz)
4. Slaves (Graffin)
5. Drastic Actions (Gurewitz)
6. World War III (Graffin)1. Bad Religion

see my body, it's nothing to get hung about
I'm nobody except genetic runaround
spiritual era's gone, and it ain't comin' back
bad religion, a cabal, that is all that's left

hey Mr. Mind, stop wasting my time
with your factory precision
factory precision is your

bad religion, too good to take
indecision, it's not too late
bad religion, bad religion
ay!

don't you know the place you live's a piece of shit?
don't you know blind faith in life will conquer it?
don't you know responsibility is ours?
I don't care a think about eternal fires

listen this time, it's more than a rhyme
it's your indecision
your indecision is your

bad religion, too good to take
indecision, it's not too late
bad religion, too good to take
indecision, it's not too late
bad religion, bad religion
bad religion


1. Zła religia (tłum. Nikt)

popatrz na moje ciało, nic, z czym chciałoby się spędzać czas
jestem nikim poza genetycznym wykrętem
duchowa era odeszła i już nie wróci
zła religia, sitwa, to wszystko co pozostało

hej Panie Mądry, przestań marnować mój czas
swoją fabryczną precyzją
fabryczna precyzja jest twoją

złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć
niezdecydowanie, jeszcze nie jest za późno
zła religia, zła religia
aj!

czy nie wiesz, że miejsce, w którym żyjesz to kupa gówna?
czy nie wiesz, że ślepa wiara w życie je zniewoli?
czy nie wiesz, że odpowiedzialność spoczywa na nas?
nic mnie nie obchodzą wieczne ognie

tym razem posłuchaj, to coś więcej niż rym
twoje niezdecydowanie
jest twoją

złą religią, zbyt dobrą by ją przyjąć
niezdecydowanie, jeszcze nie jest za późno
zła religia, zbyt dobra by ją przyjąć
niezdecydowanie, jeszcze nie jest za późno
zła religia, zła religia
zła religia2. Politics

Economy, techonology, does it really work?
The guy running the government - another jerk
Try to teach some values and they all erode away
You're lucky if they listen to a single word you say

What is right and what is wrong? The government decides
You don't have to like the laws as long as you abide
We're all being oppressed by upper, middle class
The government you vote for is the one that you possess

I'm so tired and now I'm through, I'm through and so are you
Oppressive fear from the president; us, not the government
We control the masses of the whole entire race
Soon our streets will all be filled without a happy face


2. Polityka (tłum. Nikt)

ekonomia, technologia, czy to naprawdę działa?
facet na czele rządu - kolejny kretyn
spróbuj nauczyć jakichś wartości a i tak wszystkie ulegną erozji
będziesz miał szczęście jeśli posłuchają choć jednego słowa z tego co powiesz

co jest dobre a co złe? o tym decyduje rząd
zasady nie muszą ci się podobać tak długo jak ich przestrzegasz
wszyscy jesteśmy ciemiężeni przez wyższą klasę średnią
masz taki rząd na jaki głosowałeś

jestem bardzo zmęczony i mam dość, mam dość tak samo jak ty
prześladujący strach ze strony prezydenta; to my, a nie rząd
my kontrolujemy rzesze całej ludzkiej rasy
niedługo nasze ulice będą pełne niezadowolonych ludzi3. Sensory Overload

they're all just suicides in a social way
I'll never need that dormant time, I'll tell you why
because I think about it all the time
think about what's true and what's lies
I used to think things in my head were true
sensory feedback from things like you
sensory feedback from things like you

I don't know why it must be
misleading me
I don't know why
I've got a social suicide
sensory overload
what a hell of a time
got a sensory overload
got a tricky little mind
tricky little mind
little

go!

when I think about the quivering flesh
I think about the urban mess
it makes my brain begin to reel
I wanna write down all the things that I feel
I don't wanna hide from the things that I hear

I don't know why it must be
guitar's misleading me
I don't know why
we've got this social suicide
from a sensory overload
it's a hell of a time
got a sensory overload
got a tricky little mind
tricky little mind
little


3. Nerwowe przeciążenie (tłum. Nikt)

oni wszyscy są zwykłymi samobójcami, w społecznym znaczeniu
ja nigdy nie będę potrzebował tego stanu bezczynności, powiem ci dlaczego
ponieważ myślę o tym cały czas
myślę o tym co jest prawdą a co jest kłamstwem
kiedyś myślałem, że rzeczy w mojej głowie były prawdziwe
sensoryczne sprzężenie zwrotne od rzeczy takich jak ty
sensoryczne sprzężenie zwrotne od rzeczy takich jak ty

nie wiem czemu to musi
wprowadzać mnie w błąd
nie wiem czemu
dążę do społecznego samobójstwa
nerwowe przeciążenie
co za radocha
mam nerwowe przeciążenie
mam zdradliwy mały umysł
zdradliwy mały umysł
mały

dalej!

kiedy myślę o drżącym ciele
na myśl przychodzi mi wielkomiejski syf
to przyprawia mnie o zawroty głowy
chcę spisać wszystko to co czuję
nie chcę chować się przed rzeczami, o których słyszę

nie wiem czemu to musi istnieć
gitara wprowadza mnie w błąd
nie wiem czemu
dążymy do społecznego samobójstwa
z powodu nerwowego przeciążenia
to niezła radocha
mam nerwowe przeciążenie
mam zdradliwy mały umysł
zdradliwy mały umysł
mały4. Slaves

congress runs your daily life they brainwash you to think it's freedom
we've had a war every twenty years they make you think we really need'em

and we're all just slaves for our stricter masters
we're all slaves for our stricter masters
we're all just slaves for our stricter masters
we're slaves

you're brought up thinking it's bad to live in any country except this one
and when you grow into a man you realize it ain't too much fun
we're a country of democracy, we're supposed to be the best on the globe
living's expensive, it ain't too fun unless you fall in the high-class mode


4. Niewolnicy (tłum. Nikt)

kongres kieruje twoim codziennym życiem
robią ci pranie mózgu, żebyś myślał, że to wolność
mieliśmy wojnę co dwadzieścia lat
chcą żebyś myślał, że naprawdę ich potrzebujemy

a wszyscy jesteśmy tylko niewolnikami dla naszych rygorystycznych panów
wszyscy jesteśmy niewolnikami dla naszych rygorystycznych panów
wszyscy jesteśmy tylko niewolnikami dla naszych rygorystycznych panów
jesteśmy niewolnikami

jesteś wychowywany w przekonaniu, że źle jest żyć
w każdym innym kraju oprócz tego
a kiedy dorastasz zdajesz sobie sprawę
że to nie jest zbyt wesołe
jesteśmy krajem demokracji
powinniśmy być najlepsi na świecie
życie jest kosztowne, to nie jest zbyt zabawne chyba, że podpadasz pod tryb życia klasy wyższej5. Drastic Actions

heard a word, suicide
not from one, but from thousands that tried
the lawyer's wife and the teenage brat
one thing in common, they all wanted out

and it's plain to see
it goes for you and it goes for me
and all the screwed up little girls and boys
all thrown in without a choice

but I heard him say
"I want out
no complaints and no doubts
just a chance to go on"

I heard a word, suicide
and not from one, but from thousands that died
want some attention and a little less regret
a teenage fluff, little threat

and there are those, there are those who think
that drastic actions will make them unique
it's really all the same
that no one's happy and nobody's to blame

and the moral to this story is old
it's quite taboo, seldom told
the seed is reaped before it's sown
a bad choice was never resolved


5. Drastyczne działania (tłum. A. Mostowiak)

usłyszałem słowo samobójstwo
nie od jednego, lecz od tysiecy, którzy próbowali
żona prawnika i nastoletni wyrostek
pod jednym względem tacy sami, oni chcieli się z tego wycofać

i łatwo to dostrzec
to rzuca się na ciebie i to atakuje mnie
i wszystkie bałaganiące dziewczynki i chłopcy
wszyscy w to wrzuceni i bez wyboru

ale słyszałem jak mówił
"ja chcę się wycofać
bez skarg i wątpliwości
tylko szansa, by iść naprzód"

słyszałem słowo, samobójstwo
i nie od jednego, lecz od tysięcy, którzy umarli
pragną trochę uwagi i trochę mniej żalu
nastoletni puszek, małe zagrożenie

i są ci, są ci, którzy myślą
że drastyczne działania uczynią ich unikatami
naprawdę nic się nie zmienia
nikt nie jest szczęśliwy i nikt nie jest winny

i morał tej historyjki jest stary
jest tematem tabu, rzadko poruszanym
ziarno jest zżęte nim zostanie posiane
zły wybór nigdy nie został zanalizowany
6. World War III

U.S. government blew its plan
Too much money down the can
Look and listen to what the president says
The first lady is a fuckin' lez.
They think they know it all
American, Russia, China are about to fall
Lethargy will overrule
U.S. government's wading pool

World War III

"Forget it!" came from the president's door
"I'll make us have another war
It don't matter what the people think
We have to save our precious brink
Here I go, I'll push the (first) bomb
Yeah, it's headed straight for Guam
All the rest will release soon
Right into your living room"