| BR news | koncerty | historia | skład | dyskografia | videografia | teksty i tłumaczenia | eseje | wywiady | o utworach | zsyp | spis utworów | galeria | gitara | kontakt || linki | download | księga gości | od autorki | FORUM |


AGAINST THE GRAIN / WBREW NATURZE (1990)

1. Modern Man (Graffin)
2. Turn On The Light (Gurewitz)
3. Get Off (Graffin)
4. Blenderhead (Gurewitz)
5. Positive Aspect Of Negative Thinking (Bentley)
6. Anesthesia (Gurewitz)
7. Flat Earth Society (Gurewitz)
8. Faith Alone (Graffin)
9. Entropy (Graffin)
10. Against The Grain (Graffin)
11. Operation Rescue (Graffin)
12. God Song (Graffin)
13. 21st Century (Digital Boy) (Gurewitz)
14. Misery And Famine (Graffin)
15. Unacceptable (Bentley, Hetson)
16. Quality Or Quantity (Graffin)
17. Walk Away (Gurewitz)
1. Modern Man     [info]

here's a song with attitude

I've got nothing to say
I've got nothing to do
all of my neurons are functioning smoothly
yet still I'm a cyborg just like you
I'm one big myoma that thinks
my planet supports only me
I've got this one big problem:
will I live forever?
I've got just a short time to see

modern man, evolutionary betrayer
modern man, ecosystem destroyer
modern man, destroy yourself in shame
modern man, pathetic example
of Earth's organic heritage

when I look back and think
when I ponder and ask "why?"
I see my ancestors spend with careless abandon
assuming eternal supply

modern man, evolutionary betrayer
modern man, ecosystem destroyer
modern man, destroy yourself in shame
modern man, pathetic example
of Earth's organic heritage
just a sample of carbon-based wastage
just a fucking tragic epic of you and I1. Współczesny człowiek (tłum. Ofmika)

oto piosenka, która ma własne zdanie

nie mam nic do powiedzenia
nie mam nic do roboty
wszystkie moje neurony funkcjonują sprawnie
wciąż jeszcze jestem cyborgiem - tak jak ty
jestem jednym wielkim nowotworem, który myśli
że moja planeta wyżywia tylko mnie
mam tylko jeden problem:
czy będę żył wiecznie?
mam już niewiele czasu, by się dowiedzieć

współczesny człowiek - ewolucyjny zdrajca
współczesny człowiek - niszczyciel ekosystemu
współczesny człowieku - spal się ze wstydu
współczesny człowiek - żałosny przykład
ziemskiego organicznego dziedzictwa

kiedy patrzę wstecz i myślę
gdy zastanawiam się i pytam "dlaczego?"
widzę mych przodków zużywających wszystko z beztroskim zapamietaniem
przekonanych, że to będzie trwać wiecznie!

współczesny człowiek - ewolucyjny zdrajca
współczesny człowiek - niszczyciel ekosystemu
współczesny człowieku - spal się ze wstydu
współczesny człowiek - żałosny przykład
ziemskiego organicznego dziedzictwa
po prostu próbka węglopochodnego marnotrawstwa
po prostu popieprzona tragifarsa o tobie i o mnie!


2. Turn On The Light     [info]

I had a friend who kept a candle in his pocket
he used to touch it when the wind was blowing high
I guess it made him feel like he could buck the system
and when it flickered out we laid him down to die

turn on the light
turn on a million blinding brilliant white incendiary lights
a beacon in the night
I'll burn relentlessly until my juice runs dry

and I'll construct a rack of tempered beams and trusses
and equip it with just a million tiny suns
I'll install upon the roof of my compartment
and place tinfoil on my floor and on my walls

and I'll burn like a roman fucking candle (burn)
like a chasm in the night (burn)
for a miniscule duration
ecstatic immolation
incorrigible delight


2. Zapal światło (tłum. S. Rerak)

miałem przyjaciela, który nosił świecę w kieszeni
dotykał jej kiedy wiatr wiał mocno
przypuszczam, że to sprawiało, że czuł, że może odepchnąć system
a kiedy zgasła, pozwoliliśmy mu umrzeć

włącz światło
włącz milion oślepiających białych swiateł
latarnię morską w nocy
będę podpalał nieubłaganie, aż wyczerpią się moje soki

zbuduję koło zębate z zahartowanych belek i kratownic
i wyposażę je w milion maleńkich słońc
zainstaluję je na dachu mojej przegrody
a podłogę i ściany wyłożę folią aluminiową

i będę płonął jak pieprzona rzymska świeca
jak otchłań w nocy
przez króciutki okres
ekstatyczne samospalenie
niepoprawny zachwyt


3. Get Off

lascivious, it's all that I can think of as I drag my feet
searching like a diogenes
dangerous, the adjectives of the decade
and of your alluring intricacies
yes I see your green-screen mentality
and I feel the sting of its consequence
and I know I shouldn't but it's too much to ignore
an emotion I deplore

every time I look at you I just want do it
I can clench my fist right through it but I just want to get off

rectilinear, this direction we've been heading
never realizing we are on a runaway machine
angular, the momentum that does turn us
one step further on our ladder
one more turn toward the east
I realize your green-screen mentality
and I know it's shared by many more
and I know it's impossible
but I am damned to find a way to revolve the other way

every time I scrutinize I just say "screw it"
we're on a ride down a blind conduit and I just want to get off
3. Usunąć się (tłum. Ofmika)

pożądliwa - tylko to przychodzi mi do głowy, kiedy włóczę się
szukając czegoś jak Diogenes
niebezpieczna - oto przymiotniki dekady
i twojej czarującej złożoności
tak, widzę twoją mentalność zielonego ekranu
i czuję żądło jej konsekwencji
i wiem, że nie powinienem, ale nie wolno tego ignorować
gardzę ignorancją

za każdym razem, kiedy patrzę na ciebie, chcę to zrobić
mógłbym zacisnąć pięści, ale wolę się usunąć

prostoliniowy - kierunek, w którym zmierzamy
nie zdając sobie sprawy, że jesteśmy na uciekającej machinie
kątowy - impet, który obraca nas
o krok dalej na naszej drabinie
kolejny obrót ku wschodowi
zdaję sobie sprawę z twojej zielono-ekranowej mentalności
i wiem, że wielu ja podziela
wiem też, że to niemożliwe
ale niech mnie diabli, jeśli nie znajdę sposobu, by krążyć inną drogą

za każdym razem, kiedy w coś wnikam mowię "pieprzyć to"
zjeżdżamy w dół ślepym torem, a ja chcę po prostu wysiąść


4. Blenderhead     [info]

flying through a dark prismatic tunnel on a carousel
the Earth is turning and you know it very well
your mind is reeling like ten helicopters wheeling
and you're gonna hit the ceiling
like a mallet on a bell

hey, blenderhead
they're starting to ask questions
your transgressions are a danger flashing sign
challenge conventions and radiate your splendor
and feel those flywheels churn your blenderhead

tally up the gleaming ventured in a wishing well
each shining trinket has a story it can tell
your moments pining like those tales all intertwining
can become the rusted lining of a deep neglected shell

hey, blenderhead
you ask so many questions
your confusion's a life-affirming sign
break from tradition and carry on with valor
and feel those flywheels churn your blenderhead
4. Zmiksowany łeb (tłum. A. Mostowiak)

przelatując przez ciemny pryzmatyczny tunel na karuzeli
ziemia się obraca i wiesz o tym dobrze
twój umysł zatacza się, jak 10 helikopterów kołuje
i uderzysz w sufit
jak młotek w dzwon

hej, zmiksowany łbie
oni zaczynają zadawać pytania
twoje grzechy są jak znak ostrzegający przed niebezpieczeństwem
wyzwij sobory i promieniuj swoim blaskiem
i poczuj jak te koła zamachowe ubijają twoją zmiksowaną głowę

oblicz błyskotki błyskające w studni życzeń
każda błyszcząca błyskotka ma swoją historię
twoje momenty jak wszystkie te opowiastki
splatając się mogą stać się zardzewiałą podszewką głęboko schowanej muszli

hej, zmiksowany łbie
zadajesz tak dużo pytań
twoje zakłopotanie jest afirmacją życia
wyłam się spod tradycji i wytrwaj z męstwem
i daj ubić tym kołom zamachowym swoją zmiksowaną głowę5. Positive Aspect Of Negative Thinking     [info]

let's gather 'round the carcass of the old deflated beast
we have seen it through the accolades and rested in it's lea
syntactic is our elegance, incisive our disease
the swath endogenous of ourselves will be our quandary

we've nestled in it's hollow and we've suckled at it's breast
grandiloquent in attitude, impassioned yet inept
frivolous gavel our design, ludicrous or threat
excursive expeditions leave us holding less and less

so what does it mean?
when we tell ourselves it's only for a while we have been deceived
and it's only for a moment that the treasures of our day
make life easier to complicate
the treasure thrown away

I'm so tired of all the fucked up mind
of all the terrorist religions and their bullshit lines
of all the hand-me-downs from all industrial crimes
and the weeping mothers and those who are led so blind
from the plastic protests and the hands of time
and the pursuit of mirth and all hating kind


5. Pozytywny aspekt negatywnego myślenia


6. Anesthesia     [info]

everybody is talking about the girl
who went and killed the delivery man
but she looks so kind and gentle
it just doesn't stand to reason
I saw her right there just the other night
as stately as a slot machine
but when she looked my way
something mad as hell came over me

Anesthesia, Mona Lisa
I've got a little gun, here comes oblivion
I never loved you, how did you find me?
the cops will never prove complicity now, anna...
all good children go to heaven!

I remember your face that August night
when we lied about the beautiful time to come
and that crazy old man who came much to late
and caused a chain reaction
I've been hanging out there for eleven long years
like a church mouse where the cat has gone
and looking at you now
is driving me to distraction

Anesthesia, my Mona Lisa
I've got a little gun, here comes oblivion
I never loved you, how did you find me?
the cops will never prove complicity now, anna...
all good children go to heaven!
6. Anestezja (tłum. Ofmika)

wszyscy mowią o dziewczynie
która poszła i zabiła doręczyciela
ale ona wygląda tak miło i łagodnie
że to się nie mieści w głowie
zobaczyłem ją tam zaraz następnej nocy
tak wspaniałą jak automat do gier
ale kiedy spojrzała w moim kierunku
przeszyło mnie coś tak szalonego, jak piekło

Anestezja, Mona Liso
mam pistolecik - oto nadchodzi zapomnienie
nigdy cię nie kochałem - jak mnie znalazłaś?
teraz gliny nigdy nie udowodnią współudziału, Anna...
wszystkie dobre dzieci idą do nieba!

pamietam twoją twarz tamtej sierpniowej nocy
kiedy kłamaliśmy, że nadejdą piękne czasy
i tego szalonego starca, który przyszedł znacznie za późno
i spowodował reakcję łańcuchową
szwędałem się tam przez jedenaście długich lat
jak mysz kościelna, kiedy nie ma kota
i gdy patrzę na ciebie teraz
doprowadzasz mnie do szału

Anestezja, Mona Liso
mam pistolecik - oto nadchodzi zapomnienie
nigdy cię nie kochałem - jak mnie znalazłaś?
teraz gliny nigdy nie udowodnią współudziału, Anna...
wszystkie dobre dzieci idą do nieba!


7. Flat Earth Society     [info]

lie, lie, lie...

the full moon is rising over dark waters
and the fools below are picking up sticks
and the man in the gallows lies permanently waiting
for the doctors to come back and tend to him

the flat Earth society is meeting here today
singing happy little lies
and the bright ship humana is sent far away
with grave determination
and no destination

lie, lie, lie...

yeah, nothing feels better than a spray of clean water
and the whistling wind on a calm summer night
but you'd better believe that down in their quarters
the men are holding in for their dear lives

the flat Earth society is somewhere far away
with their candlesticks and compasses
and the bright ship humana is well on its way
with grave determination
and no destination

lie, lie, lie...
7. Towarzystwo Płaskiej Ziemi (tłum. Ofmika, Aproxymat)

kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo...

księżyc w pełni lśni nad ciemną woda
a poniżej głupcy podnoszą kije
człowiek na szubienicy kłamie nieustannie
czekając, aż wrócą lekarze i zaopiekują się nim

dziś spotyka się tutaj Towarzystwo Płaskiej Ziemi
wyśpiewując swoje radosne kłamstewka
a jasny okręt ludzkości został odesłany daleko
z grobową determinacją
i bez żadnego celu

kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo...

nie ma nic lepszego od zroszenia czystą wodą
i świszczącego wiatru w spokojną, letnią noc
ale lepiej uwierz, że w swoich mieszkaniach
ludzie ograniczają się do swojego drogiego istnienia

Towarzystwo Płaskiej Ziemi jest gdzieś daleko stąd
ze swoimi świecznikami i kompasami
a jasny statek ludzkości już odpływa
z grobową determinacją
i bez żadnego celu

kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo...


8. Faith Alone

heard a sermon from a creaky pulpit with no one in the nave
I paid a visit to the synagogue and I left there feeling blame
no one can tell me what to do
they had not the capacity to answer me

what the world needs now is some answers to our problems
we can't buy more time because our tender isn't valid
if your soul needs love you can get consoled by pity
but it looks as though faith alone won't sustain us, no more

watched the scientists throw up their hands conceding
"progress will resolve it all"
saw the manufactures of Earth's debris ignore another Green Peace call
no one could tell me what to do
no one had the ability to answer me

what the world needs now is some accountability
we can't buy more time because time won't accept our money
if your soul needs love you can always have my pity
but it looks as though faith alone won't sustain us, no more

what the world needs now is some answers to our problems
we can't buy more time because our tender isn't valid
what the world needs now is some accountability
if your soul needs love you can get consoled by pity
but faith alone won't sustain us anymore

faith alone won't sustain us anymore
8. Sama wiara (tłum. Ofmika)

usłyszałem kazanie ze skrzypiącej ambony, nawa główna była pusta
złożyłem wizytę w synagodze i zostałem tam z poczuciem winy
nikt nie potrafił mi powiedzieć, co robić
nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć

to, czego świat teraz potrzebuje, to odpowiedzi na nasze problemy
nie możemy kupić więcej czasu, bo nasza waluta się do tego nie nadaje
jeśli potrzebujesz miłości, pocieszyć może cię litość
ale wygląda na to, że sama wiara nie będzie nas już więcej podtrzymywać

zobaczyłem naukowców, jak z rezygnacją wyciągali ręce ku niebu mówiąc, że "postęp to wszystko rozwiąże"
widziałem, jak producenci ziemskich odpadów ignorują kolejny krzyk Green Peace'u
nikt nie potrafił mi powiedzieć, co robić
nikt nie miał zdolności, by mi odpowiedzieć

to, czego świat teraz potrzebuje, to odrobina odpowiedzialności
nie możemy kupić więcej czasu, ponieważ czas nie zaakceptuje naszych pieniedzy
jeśli twoja dusza potrzebuje miłości, zawsze możesz liczyć na moją litość
ale wygląda na to, że osamotniona wiara nie będzie nas już więcej podtrzymywać

to, czego świat teraz potrzebuje, to odpowiedzi na nasze problemy
nie możemy kupić więcej czasu, bo nasza waluta się do tego nie nadaje
to, czego świat teraz potrzebuje, to odrobina odpowiedzialności
jeśli potrzebujesz miłości, pocieszyć może cię litość
ale wygląda na to, że sama wiara nie będzie nas już więcej podtrzymywać

sama wiara nie będzie nas już więcej podtrzymywać


9. Entropy     [info]

random blobs of power expressed as that which we all disregard
ordered states of nature on a scale which no one thinks about
don't speak to me of anarchy of peace or calm revolt
man, we're in a play of slow decay orchestrated by Boltzmann

it's entropy, it's not a human issue
entropy, it's a matter of course
entropy, energy at all levels
entropy, from it you cannot divorce
and your pathetic moans of suffrage tend to lose all significance

extinction, degradation - the natural outcome of our ordered lives
power, motivation; temporary fixtures for which we strive
something in our synapses assures us we're ok
but in our disquilibrium we simply cannot stay

a stolid proposition from a man unkempt as I
my affectatious nature I can't rectify
but we are out of equilibrium unnaturally
a pang of consciousness of death and then you will agree

9. Entropia (tłum. Ofmika)

przypadkowe cząsteczki energii są czymś, co lekceważymy
stany przyrody zarządzone są na skalę, której nie pojmujemy
nie mów mi o anarchii, pokoju ani bezkrwawej rewolucji
bierzemy udział w grze powolonego rozkładu wyreżyserownej przez Boltzmanna

to entropia, to nie leży w gestii człowieka
entropia, to dzieje się automatycznie
entropia, energia na wszystkich poziomach
entropia, nie możesz się od niej odciąć
a twoje żałosne jęki prawa wyborczego tracą jakiekolwiek znaczenie

wymarcie, degradacja - naturalny wynik naszego uporządkowanego życia
siła, motywacja - krótkotrwałe dodatki, które chcemy posiąść
coś w naszych synapsach zapewnia nas, że nic nam nie jest
ale nie możemy pozostać w stanie nierównowagi

zimna propozycja takiego nieporządnego człowieka, jak ja
pozowanie leży w mojej naturze, nie zmienię tego
ale ten brak równowagi jest nienaturalny
poczujesz ból świadomości śmierci i wtedy się zgodzisz
10. Against The Grain

three thousand miles of wilderness overcome by the flow
a lonely restitution of pavement pomp and show
I seek a thousand answers, I find but one or two
I maintain no discomfiture, my path again renewed

against the grain
that's where I'll stay
swimming upstream
I maintain against the grain

here labelled as a lunatic, sequestered and content
there ignored and defeated by the government
there's an oriented public who's magnetic force does pull
but away from the potential of the individual

the flow is getting stronger with smaller increments of time
and eddies of new ideas are increasingly hard to find
you need all that the other has, it's your right to seize the day
but in all your acquisitions you will soon be swept away

there's a common consensus and an uncomfortable cheer
a reverberating chorus that anyone can hear
it sings "leave your cares behind you, just grab tenaciously"
this lulling sense or purpose will destroy us rapidly


10. Wbrew naturze (tłum. Ofmika)

trzy tysiące mil pustkowia pokonywane przez przypływ
samotna restytucja bruku, przepych i przedstawienie
szukam tysiąca odpowiedzi, znajduję jedną czy dwie
nie daję się zbić z tropu, tylko znowu ruszam w drogę

wbrew naturze
- to moja droga
płynąc pod prąd
uparcie żyję wbrew naturze

tutaj jestem oznakowany jako szaleniec, spokojny i zadowolony
tam ignorowany i pokonany przez rząd
magnetyczna siła nastawionej publiki odciąga
od potencjału jednostki

przypływ staje się coraz silniejszy, gdy przyrosty czasu maleją
i coraz ciężej jest znaleźć wiry nowych pomysłów
potrzebujesz tego wszystkiego, co mają inni, masz prawo chwytać dzień
ale wkrótce zostaniesz porwany razem z całą swoją zdobyczą

istnieje zwykły konsensus i niewygodna radość
rozbrzmiewający refren, który słyszy każdy:
"zostaw swoje troski za sobą i zgarniaj wytrwale"
takie uspokajające poczucie celu szybko nas zniszczy11. Operation Rescue     [info]

it's an s.o.s. sent out telepathically
signs of our distress don't allow complacency
we need restoration now of our integrity
and a drastic bold reminder of our morality

the rectifying troop is here
the ones we have needed all these years to stop
the heinous wrongdoings and verify our moral
benevolence as a people

operation rescue
they're here to right our fall
they have heard a troubled call
operation rescue
you may wonder where they come from
but I just wonder why they're here at all

life ever-after is what they're in business for
see them brandish the key to their kingdoms door
it's persuasive, it's a part of you and me
but it's not overwhelming as they wish it to be

if no one believed in fairy tales
there would be nothing they could do but fail
yet everywhere we look someone is trying to reassure
our benevolence as a people

operation rescue
they're here to right our fall
they have heard someone's troubled call
operation rescue
you may wonder where they come from
but I just wonder what compels them all

11. Operacja Ratunek (tłum. S. Rerak, Ofmika)

to sygnał s.o.s. wysłany telepatycznie
oznaka naszej niedoli, nie pozwalająca na samozadowolenie
potrzebujemy natychmiastowej odnowy naszej uczciwości
i drastycznego, śmiałego przypomnienia o naszej moralności

oddziały naprawcze już tu są
ci, których potrzebowaliśmy przez wszystkie te lata
aby zatrzymać haniebne postępki
i zweryfikować nasze narodowe dobre uczynki

Operation Rescue
są tutaj, aby zapobiec naszemu upadkowi
usłyszeli zaniepokojone wezwanie
Operation Rescue
możesz zastanawiać się skąd przyszli
ale ja zastanawiam się tylko po co tu w ogóle są

życie wieczne to powód, dla którego są w tym biznesie
patrz, jak wymachują kluczami do swego królestwa
to przekonujące, to część ciebie i mnie
ale nie jest tak silne, jak oni by sobie tego życzyli

jeśli nikt nie wierzyłby w bajki
mogą tylko przegrać
ale wszędzie gdzie spojrzeć
ktoś próbuje wspomagać nasze narodowe dobre uczynki

Operation Rescue
są tutaj, aby zapobiec naszemu upadkowi
usłyszeli zaniepokojone wezwanie
Operation Rescue
możesz zastanawiać się, skąd się wzięli
a ja po prostu zastanawiam się, co ich do tego skłania


12. God Song     [info]

and did those feet in ancient times
trod on America's pastures of green?
and did that anthropocentric God
wane with their thoughts and beliefs all unseen?

I don't think so
he's up there with the others lying low
vying with those
who you've traded your life to bless your soul

and have they told you how to think
cleansed your mind of sepsis and autonomy?
or have you escaped scrutiny
and regaled yourself with depravity?

now we all see,
"religion is just synthetic frippery
unnecessary
in our expanding global cultural efficiency"

now we're all near this impasse
we have built to our future
ever so near and oh so austere
12. Boska pieśń (tłum. Ofmika)

a czy te stopy w starożytnych czasach
stąpały po zielonych pastwiskach Ameryki?
i czy ten antropocentryczny Bóg
niepostrzeżenie zanika z ich poglądami i wierzeniami?

nie sądzę
- on jest tam w górze z innymi, czekającymi w ukryciu
rywalizując z tymi,
którym sprzedałeś swoje życie, by pobłogosławili ci duszę

a czy powiedzieli ci, jak mysleć?
oczyścili twój umysł z posocznicy i autonomii?
czy może uciekłeś od nadzoru
i cieszysz się deprawacją?

teraz wszyscy widzimy:
"religia to tylko syntetyczny drobiazg
niepotrzebny
naszej rozwijającej się, globalnej, kulturowej wydajności"

teraz wszyscy jesteśmy bliżej tego impasu
który zbudowaliśmy dla naszej przyszłości
jest tak bardzo bliski i surowy...


(tłum. kamilteau)

A czy przed tysiącami lat
Po polskich ziemiach spacerował Bóg?
I czy zanika po nim ślad,
Gdy człowiek wiarę wyrzuca na bruk?

Ja nie sądzę.
Jest z tymi, którzy w piachu wiecznie śpią.
Walczy w górze
Z tymi, którym sprzedałeś duszę swą.

Czy powiedzieli Ci, jak żyć?
Czy zdążyli bunt oraz trąd z Ciebie zmyć?
Lub czy może im uciekłeś i
Żyjesz potępiony do końca swych dni?

Już widzimy:
Religia niepotrzebna jest nam dziś.
Syntetyczna
Błyskotka, której światło nie pokaże nam, gdzie iść.

Teraz wszyscy
Do przyszłych czasów bram zbliżamy się.
Coraz bliżej,
Lecz nadal we mgle.13. 21st Century (Digital Boy)     [info]

I can't believe it - the way you look sometimes
like a trampled flag on a city street
oh yeah
and I don't want it, the things you're offering me
symbolized bar code, quick ID
oh yeah

'cause I'm a 21st century digital boy
I don't know how to live, but I've got a lot of toys
my daddy is lazy middle class intellectual
my mammy's on valium, she's so ineffectual
ain't life a mystery?

I can't explain it
the things they're saying to me
it's going yayayayayayayaa
oh yeah

'cause I'm a 21st century digital boy
I don't know how to read, but I've got a lot of toys
my daddy is lazy middle class intellectual
my mammy's on valium, she's so ineffectual
ain't life a mystery?

I tried to tell you about no control
but now I really don't know
and then you told me how bad you had to suffer
is that really all you have to offer?

(cat's foot, iron claw
neurosurgeons (neurofuckingsurgeons)
scream for more
Innocents raped with napalm fire
everything I want, I really need
21st century schizoid boy
21st century sofa boy
21st century digital boy
21st century video boy)

13. Cyfrowy chłopiec XXI. wieku (tłum. Ofmika)

nie mogę uwierzyć w to, jak czasami wyglądasz
jak podeptana flaga na miejskiej ulicy
właśnie tak
i nie chcę rzeczy, które mi oferujesz
symbolizowany kod paskowy, szybkie ID
właśnie tak

bo jestem cyfrowym chłopcem XXI. wieku
nie wiem jak żyć, ale mam dużo zabawek
mój tatuś jest leniwym intelektualistą klasy średniej
moja mama jedzie na valium, jest taka nieudolna
czyż życie nie jest zagadką?

nie potrafię tego wyjasnić
rzeczy, które do mnie mówisz
brzmią jak blablablabla
właśnie tak

bo jestem cyfrowym chłopcem XXI. wieku
nie umiem czytać, ale mam dużo zabawek
mój ojciec jest leniwym intelektualistą klasy średniej
moja mama jedzie na valium, jest taka nieudolna
czyż życie nie jest zagadką?

próbowałem powiedzieć ci wszystko o braku kontroli
ale teraz już sam nie wiem
później powiedziałeś mi, jak bardzo musiałeś cierpieć
czy to naprawdę wszystko, co masz do zaoferowania?

(kocia łapa, stalowy pazur
neurochirurdzy (pieprzeni neurochirurdzy)
wrzeszczą o więcej
niewinni gwałceni napalmowym ogniem
naprawdę potrzebuję wszystkiego, czego chcę
schizoidalny chłopiec XXI. wieku
chłopiec sofa XXI. wieku
cyfrowy chłopiec XXI. wieku
video chłopiec XXI. wieku)


14. Misery And Famine     [info]

so proud a history, replete with sanctity
orbs in their harmony, they sing their code to me
have you ever heard yourself, the orbit that you are in?
the terse, oppressive blanket that's instilled here by our spin

it's misery and famine - it's a force we cannot see
misery and famine - it compels us naturally
misery and famine - great ellipse, we bend to thee
misery and famine - just accept your vagrancy

others who bear no name, who feel that life's a game
my verse they will defame, we suffer all the same
they pay no regard to their position or their speed
the firmament still covers them with its malevolent seed

"you look for meaning in things no one comprehends
you feel no affinity to the rabble we're in"
sources of inquiry have nothing to portend
they will perplex us all until the coming end

a feeling of despair, hungry and full of care
we resent everywhere the fortune that we share
"this Earth could be a better place" is a concept I condone
given our pathetic course our destiny is known
14. Nędza i głód (tłum. Ofmika)

tak dumna historia, zapchana świętością
i ciała niebieskie w swojej harmonii, śpiewają do mnie swoim szyfrem
czy kiedykolwiek słyszałeś siebie i orbitę, na której jesteś?
ciężki, przytłaczający płaszcz reaktora narzucony przez ruch obrotowy

to nędza i głód - to siła, której nie widzimy
nędza i głód, które nas zniewalają
nędza i głód - wielka elipsa, do której zmierzamy
nędza i głód - musisz zaakceptować tę włóczęgę

ci bezimienni, którzy czują, że życie jest grą
z pogardą spojrzą na mnie gdy powiem, że wszyscy cierpimy tak samo
oni nie zważają na swoją pozycję czy tempo życia
ale firmament wciąż rozciąga się nad nimi wraz ze swoim złowrogim potomstwem

"szukasz znaczenia w rzeczach, których nikt nie rozumie
nie czujesz się spokrewniony z motłochem, wśród którego żyjemy"
źródła badań niczego nie zwiastują
będą nas zdumiewać aż do końca

z uczuciem rozpaczy, głodni i pełni obaw
czujemy się urażeni bogactwem, które dzielimy
"ta ziemia mogłaby być lepszym miejscem" - to słowa, z którymi się zgadzam
ale biorąc pod uwagę żałosny kierunek, w którym zmierzamy, nasze przeznaczenie jest wiadome
15. Unacceptable

irreducible is the word for today
plastic compounds and nuclear waste
what the hell is the matter with the people on this planet?
have we all gone insane?
the stigma of industrial progress
killing us over and over again

it's one part per trillion... unacceptable
one part per billion... unacceptable
one part per million... unacceptable
this mammoth pogrom set upon courtesy of the U.S.A

inexcusable are the men before our time
I'd like to kick their ass for what they left behind
cancer-causing chemicals, ozone-depleting aerosols
we're all going to fry
so put your head between your legs
and kiss your ass goodbye

unafuckin'ceptible!


15. Nie do przyjęcia (tłum. Ofmika, Marcus)

ograniczony do minimum - to zwrot na dzisiaj
plastikowe związki i nuklearne pustkowie
co do diabła dzieje się z ludźmi na tej planecie
czy wszyscy popadliśmy w obłęd?
piętno przemysłowego postępu
zabija nas bez przerwy od nowa

jedna część na bilion - nie do przyjęcia!
jedna część na miliard - nie do przyjęcia!
jedna część na milion - nie do przyjęcia!
ten gigantyczny pogrom uczyniony został dzięki uprzejmosci USA

niewybaczalne są czyny naszych przodków
chciałbym skopać ich tyłki za to, co po sobie pozostawili
chemikalia powodujące raka, aerozole niszczące warstwę ozonową
wszyscy się usmażymy
więc włóż swą głowę między nogi
i całuj swój tyłek na pożegnanie!

nie do kurwa przyjęcia!
16. Quality Or Quantity

offer me eternity
and I'll trade a cup of coffee and a dime
looking for a handout
on behalf of those who have so little time

but who wants to live on just 70 cents a day?
padding your pockets doesn't make this a better place
"cereal and water" is a feast for some you say
you price-tag on existence can't cover your double-face

quality or quantity: a choice you have to make

dipping in the icing
bringing home the largest turkey from the field
breaking all the piggy banks
scooping up the booty
licking all the right holes
bolstering the payroll

why reduce life to a dollar amount per day?
why let the world think this is the american way
your uneaten greens are a feast for some you say
survival and living are concepts you can't equate

quality or quantity, don't tell me they're the same
quality or quantity: a choice you have to make


16. Jakość czy ilość? (tłum. Ofmika)

zaproponuj mi wieczność
a zamienię ją na filiżankę kawy i dziesięciocentowkę
wyczekując na zasiłek
w imieniu tych, którzy mają tak mało czasu

ale kto chce żyć za 70 centów dziennie?
wypychanie waszych kieszeni nie czyni tego miejsca lepszym
mówisz, że "zboże i woda" są dla niektórych ucztą?
koszt twojego istnienia nie pokryje twej podwójnej twarzy

jakość czy ilość: wybór, którego musisz dokonać

nurzając się w lukrze
uświadamiając największych tłumoków
rozbijając świnki skarbonki
zgarniając zdobycz
liżąc wszystkie właściwe dupy
podtrzymując wysokości wypłat

po co redukować życie do kwoty dolara na dzień?
dlaczego świat ma myśleć, że to "po amerykańsku"?
mówisz, że warzywa, których nie zjesz są dla niektórych ucztą?
przetrwanie i życie są pojęciami, z którymi nie możesz się równać

jakość czy ilosc - nie mów mi, że są tym samym
jakość czy ilość - wybór, którego musisz dokonać17. Walk Away

shut off the TV and peel off those Sunday gloves
and I'll stain the clean that you've been counting
old Mr. Fletcher passed by here today
after 40 years of toil he just up and walked away
fantastic the panic that showed in his eyes
he shrugged when I asked him about it
he said "young man pay heed, you listen well to what I say
now there comes a time for a man to walk away"

walk away, I'll be a parade
and I'll be determined that no one shall dissuade on my way
I'll sure take some time and burn all the bridges that I'm leaving behind

he passed by again and he was shivering from the cold
I'm not sure but I think that he was trying
he told me about the weather and something old to pay
"but tomorrow", he said, "I'm gonna surely walk away"

walk away, I'll be a parade
and I'll be determined that no one shall dissuade on my way
I'll take my sweet time and burn all the bridges that I'm leaving behind17. Odejść (tłum. Ofmika)

wyłącz telewizor i ściągnij te niedzielne rękawiczki
a ja przerwę dni twojej czystości, które tak skrupulatnie liczyłeś
przechodził dziś tędy stary Pan Fletcher
po 40 latach harówki po prostu podniósł się i odszedł
w oczach miał niesamowitą panikę
wzruszył ramionami, kiedy go o nią spytałem
powiedział "młody człowieku, dobrze posłuchaj tego, co powiem
oto nadszedł czas, w którym człowiek musi odejść"

odchodzę, niczym parada
i będę tak zdecydowany, że nikomu nie uda się mnie od tego odwieść
na pewno minie trochę czasu, zanim spalę za sobą wszystkie mosty

przechodził tędy znowu i cały trząsł się z zimna
nie jestem pewien, ale myślę, że próbował
mówił mi o pogodzie i o jakiejś starej zapłacie
"ale jutro" - powiedział - "odejdę na pewno"

odchodzę, niczym parada
i będę tak zdecydowany, że nikomu nie uda się mnie od tego odwieść
na pewno minie trochę czasu, zanim spalę za sobą wszystkie mosty